آموزش حرفه ای فتوشاپ – درس اول

368

فتوشاپ، قدرتمندترین نرم افزارِ ویرایشِ عکس در دنیا است کار کردن با فتوشاپ بسیار بسیار ساده است و شما با خواندنِ مطالبِ این آموزش و چند بار تمرین کردن به راحتی میتوانید به تمامِ امکاناتِ موجود در فتوشاپ، مسلط شوید اما برای شروع، ابتدا می بایست با محیطِ فتوشاپ، باز کردنِ یک تصویر در فتوشاپ و سپس ذخیره کردنِ آن تصویر، آشنا شوید اگر برای اولین بار، فتوشاپ را باز می کنید آنگاه با محیطی شبیه به تصویرِ زیر مواجه می شوید همان طورکه مشاهده میکنید محیطِ نرم افزارِ فتوشاپ از پنج قسمتِ اصلی تشکیل شده است.

فتوشاپ۵٫JPG

که این پنج قسمت عبارتند از:

نوار منوها:

شما از طریقِ این نوار منوها می¬توانید به دریایی از امکانات¬، دسترسی داشته باشید که البته درباره هر کدام از این منوها در جای مناسبش توضیح خواهم داد .

جعبه ابزارها:

ابزارهای فتوشاپ در داخلِ این جعبه قرار گرفته اند و اگر بر روی یکی از این ابزارها کلیک کنید آنگاه آن ابزار، انتخاب می شود و شما به راحتی می توانید از آن استفاده کنید.

نوار گزینه ها:

فتوشاپ برای هر ابزاری که شما انتخاب می کنید یک سری گزینه های تکمیلی نیز ارائه می کند که این گزینه ها در نوار گزینه های آن ابزار که در زیرِ نوار منوها وجود دارد ظاهر می شوند .

پنل ها :

پنل ها نیز گزینه هایی را برای کار بر روی تصویر ارائه می کنند که البته فعلا نمی توان درباره آن ها توضیحی ارائه کرد زیرا اول از همه شما می بایست اندکی با فتوشاپ آشنا شوید ولی حتما درباره هر کدام از این پنل ها در جای مناسبش ، توضیح خواهم داد .

محیطِ اصلی :

اینجا جایی است که شما بر روی تصاویرتان کار می کنید در واقع اگر یک تصویر را واردِ فتوشاپ کنید آنگاه آن تصویر در محیطِ اصلی به شما نشان داده می شود .


 

باز کردنِ یک تصویر در داخلِ فتوشاپ :

ابتدا به سراغِ نوار منوهای فتوشاپ بروید و بر روی منوی File کلیک کنید این عمل باعثِ باز شدنِ یک منو می شود حالا اگر در داخلِ این منو بر روی گزینه Open کلیک کنید آنگاه پنجره ای با نامِ Open ظاهر می شود خب حالا شما ، تصویرِ موردِ نظرِ خود را می توانید در داخلِ این پنجره پیدا کنید و سپس بر روی آن تصویر ، کلیک کنید تا انتخاب شود و نهایتا از پایینِ پنجره Open بر روی دکمه Open کلیک کنید . خب تمام شد حالا تصویرِ موردِ نظرِ شما ، واردِ فتوشاپ شده است .

 

 

ذخیره کردنِ یک تصویر :

شما بعد از اینکه تصویرِ خود را ویرایش کردید ، می بایست آن تصویرِ ویرایش شده را ذخیره کنید تا حاصلِ زحماتِ شما از بین نرود . اما دو روش برای ذخیره کردنِ تصویر وجود دارد که در ادامه با آن ها آشنا می شوید .

Save :

اگر از منوی File بر روی گزینه Save کلیک کنید آنگاه تمامِ تغییراتی که شما بر روی تصویر ایجاد کرده اید بر روی تصویرِ اصلی که در کامپیوترِ شما وجود دارد ، ذخیره می شود .

Save As :

اگر از منوی File بر روی گزینه Save As کلیک کنید آنگاه پنجره ای با نامِ Save As باز می شود که شما توسطِ این پنجره می توانید تصویرِ ویرایش شده را در جای دیگری ذخیره کنید کافیست ابتدا فرمتی که شما می خواهید تصویرتان با آن فرمت ذخیره شود را از کادرِ روبروی عنوانِ Save as type که در پایینِ این پنجره وجود دارد ، انتخاب کنید و سپس بر روی دکمه Save کلیک کنید تا تصویرِ ویرایش شده در جایی که شما مشخص کرده اید ذخیره شود این روش در زمانی مفید واقع می شود که شما می خواهید اصلِ تصویرِ خود را به صورتِ دست نخورده نگه دارید .

 

 

Image Size :

توسطِ این فرمان می توانید ابعادِ تصویر را کوچکتر یا بزرگتر کنید برای انجام دادنِ این کار ابتدا تصویرِ موردِ نظرتان را باز کنید سپس از منوی Image بر روی گزینه Image Size کلیک کنید تا پنجره ای که در تصویرِ زیر نشان داده شده است باز شود .

فتوشاپ ۲٫JPG

 


گزینه های موجود در پنجره Image Size عبارتند از :

Image Size :

حجمِ تصویر را نشان می دهد دقت داشته باشید اگر تصویر را بزرگتر کنید آنگاه حجمِ آن بیشتر و اگر تصویر را کوچکتر کنید آنگاه حجمِ آن کمتر می شود .

Dimensions :

ابعادِ تصویر را نشان می دهد .

Fit To :

گزینه های پیش فرض را ارائه می کند که در صورتِ نیاز می توانید بر روی کادرِ مقابلِ عنوانِ Fit To کلیک کرده و سپس یکی از تنظیماتِ پیش فرض را انتخاب کنید تا فتوشاپ بر اساسِ همان تنظیمات ، اندازه تصویر را تغییر دهد .

Width :

مقدارِ جدیدی را برای پهنای تصویر در کادرِ مقابلِ عنوانِ Width وارد کنید .

Height :

مقدارِ جدیدی را برای ارتفاعِ تصویر در کادرِ مقابلِ عنوانِ Height وارد کنید .

نکته :

اگر بر روی علامتِ زنجیری که قبل از عناوینِ Width و Height وجود دارد کلیک کنید آنگاه می توانید اندازه های پهنا و ارتفاعِ تصویر را به صورتِ جداگانه تغییر دهید .

Resolution :

رزولوشنِ موردِ نظرتان را در کادرِ مقابلِ عنوانِ Resolution وارد کنید توجه کنید اگر می خواهید تصویر را چاپ کنید می بایست مقدارِ ۳۰۰ را وارد کنید .

Resample :

توسطِ این گزینه می توانید یکی از روش های موجود برای تغییر اندازه تصویر را انتخاب کنید تا اندازه تصویر بر اساسِ آن روش ، تغییر کند .

روش های موجود در کادرِ مقابلِ عنوانِ Resample عبارتند از :

Bicubic Automatic :

با انتخاب کردنِ این گزینه در واقع به فتوشاپ این اجازه را می دهید که خودش تصمیم بگیرد که برای مشخص کردن رنگ و نور هر پیکسل اضافه شده ، باید از چند پیکسل در اطراف آن استفاده کند .

Preserve Details ( enlargement ) :

توسطِ این روش می توانید تصویر را بزرگتر کنید و در عینِ حال ، جزئیاتِ تصویر را نیز حفظ کنید .

Bicubic Smoother :

این روش همان روش Bicubic است اما اندکی جدیدتر می باشد زیرا استفاده از این روش باعث می شود که تصویر به صورتِ نرم تری ، بزرگ شود .

Bicubic Sharper :

باز هم ، همان روشِ Bicubic است و باز هم اندکی جدیدتر نسبت به روش Bicubic می باشد استفاده از روش Bicubic Sharper در هنگام بزرگتر کردن تصویر ، باعث می شود که لبه های موجود در تصویر واضح تر شوند .

Bicubic :

این روش از قدیمی ترین روش های درونیابیِ تصویر در نرم افزارهای ویرایشی می باشد و در اکثر مواقع بهترین نتیجه را ایجاد می کند . در این روش فتوشاپ ، برای تعیینِ رنگ و نورِ پیکسلِ اضافه شده به رنگ و نورِ ۱۶ پیکسل در اطرافِ پیکسلِ اضافه شده توجه می کند و آنگاه رنگ و نورِ پیکسلِ اضافه شده را مشخص می کند در واقع این کار را برای تمامِ پیکسل های اضافه شده انجام می دهد و به همین دلیل است که تصویری که با این روش ، بزرگتر می شود دارای کیفیتِ بهتری است زیرا با دقتِ بیشتری ، بزرگتر می شود اما هیچ وقت نمی توان یک تصویر را مانند کیفیتِ اولیه اش بزرگتر کرد در واقع تمام این روش ها برای این ایجاد شده اند که یک تصویر را حداقل ، با کیفیتی نزدیک به کیفیتِ اولیه اش بزرگتر کنند .

Nearest Neighbor :

این روش باعث می شود که پیکسل های تصویر ، بزرگتر شوند و از کنارِ هم قرار گرفتنِ این پیکسل های بزرگتر ، کل تصویر شکل می گیرد مثلا اگر در هنگامیکه گزینه Nearest Neighbor انتخاب شده باشد تصویر را بزرگتر کنید آنگاه مثلا یک پیکسلِ سبز رنگ به چهار پیکسلِ سبز رنگ که به هم چسبیده اند تبدیل می شود یا مثلا یک پیکسلِ قهوه ای رنگ به دو پیکسلِ قهوه ای رنگ تبدیل می شود و با این کار ، کلِ تصویر ساخته می شود مزیتِ استفاده از این روش در بزرگ کردنِ تصاویر ، این است که رنگ و نورِ پیکسل ها ، هیچ تغییری نمی کنند . حتی امکان دارد در نقطه ای از تصویر ، یک پیکسل ، تبدیل به هشت پیکسل شود و از کنار هم قرار گرفتن این هشت پیکسل یک پیکسلِ بزرگتر ایجاد شود که از لحاظ رنگ و نور درست مانند پیکسلِ اولیه می باشد . عیب این روش نیز این است که لبه های موجود در تصویر ، دندانه دار می شوند زیرا پیکسل ها بزرگتر شدند و بیشتر به چشم می آیند .

Bilinear :

پیکسل های که با استفاده از روشِ Bilinear به تصویر اضافه می شوند ، بسیار نرم تر و ملایم تر از حالتِ قبل می باشند اما چه چیزی باعث می شود که پیکسل های اضافه شده در این روش ، نرم تر شوند ؟ فرض کنید که توسطِ این روش ، یک پیکسل در نقطه ای از تصویر اضافه شده است آنگاه فتوشاپ ، رنگ و نورِ این پیکسلِ اضافه شده را چگونه تعیین می کند ؟ در واقع فتوشاپ ، از رنگ و نورِ چهار پیکسلِ اطرافِ این پیکسلِ اضافه شده ، یک میانگین می گیرد و سپس مقدارِ بدست آمده را به پیکسلِ اضافه شده اِعمال می کند و از این طریق ، رنگ و نورِ پیکسل اضافه شده را ایجاد می کند این عمل برای تمامِ پیکسل های اضافه شده انجام می شود و به همین دلیل است که استفاده از روش Bilinear در بزرگ کردن تصاویر ، باعثِ نرم تر شدنِ تصویر نسبت به حالت Nearest Neighbor می¬شود.

 

 

ابزارِ Zoom :

اگر در جعبه ابزارهای فتوشاپ بر روی ابزارِ Zoom که در تصویرِ زیر نیز مشخص شده است کلیک کنید آنگاه این ابزار ، انتخاب می شود .

فتوشاپ ۱٫JPG

حالا اگر اشاره گرِ ماوس را بر روی تصویر نگه دارید آنگاه متوجه می شوید که اشاره گرِ ماوس به یک ذره بین که یک علامتِ بعلاوه نیز در وسطش است تبدیل شده است این علامتِ بعلاوه به شما می گوید که اگر الان بر روی تصویر ، کلیک کنید آنگاه تصویرِ موردِ نظر بزرگ تر می شود و شما می توانید آن قسمت از تصویر را به صورتِ بزرگ تر مشاهده کنید در واقع با این عمل ، تصویر را بزرگ تر نمی کنید بلکه بر روی قسمتی از تصویر ، زوم می کنید حالا اگر کلیدِ Alt را نگه دارید آنگاه متوجه می شوید که اینبار یک علامتِ منفی در وسطِ ذره بین ، ظاهر شده است که به شما می گوید اگر الان بر روی تصویر کلیک کنید آنگاه تصویر ، کوچک تر می شود در واقع با این عمل می توانید تصویر را از حالتِ زوم ، خارج کنید .

 

ابزارِHand :

اگر بیش از اندازه بر روی تصویر ، زوم کرده باشید آنگاه با استفاده از ابزارِ Hand می توانید تصویر را حرکت دهید و قسمت های مختلفِ آن را مشاهده کنید برای انجام دادنِ این کار ابتدا می بایست در داخلِ جعبه ابزارهای فتوشاپ بر روی ابزارِ Hand کلیک کنید تا انتخاب شود در این حالت ، اشاره گرِ ماوس تبدیل به یک دستِ کوچک می شود که اگر بر روی تصویر ، کلیک کنید و کلیدِ ماوس را رها نکنید و اشاره گرِ ماوس را به سمتِ دیگری بکشید آنگاه متوجه می شوید که تصویرِ موردِ نظر ، حرکت می کند و شما می توانید مناطقِ مختلفِ آن تصویر را مشاهده کنید .

 

نکته :

اگر در جعبه ابزارهای فتوشاپ بر روی ابزارِ Hand ، دابل کلیک کنید آنگاه تصویرِ موردِ نظر به اندازه ابعادِ کادرِ محیطِ اصلی نمایش داده می شود و اگر بر روی ابزارِ Zoom ، دابل کلیک کنید آنگاه تصویرِ موردِ نظر با اندازه ۱۰۰ درصد ، یعنی با اندازه اصلی اش نمایش داده می شود .

 

 

پنل Navigator :

توسط این پنل می توانید تصویر را کوچک تر و بزرگ تر کنید برای دیدن این پنل می بایست از منوی Window بر روی گزینه Navigator کلیک کنید

فتوشاپ۳٫JPG

 

 


در پایینِ این پنل یک لغزنده وجود دارد حرکتِ این لغزنده به سمتِ راست ، باعث می شود که تصویر ، بزرگ تر شود و حرکتِ آن به سمتِ چپ ، تصویر را کوچک تر می کند همچنین می توانید یک مقدار بین ۱/۰ تا ۳۲۰۰ پیکسل را در کادرِ عددی این پنل که در گوشه پایین و سمتِ چپ قرار گرفته است وارد کنید.

 

اما مزیتِ استفاده از پنل Navigator چیست ؟

اگر به تصویری که در داخلِ پنلِ Navigator وجود دارد نگاه کنید آنگاه متوجه یک کادرِ رنگی می شوید حالا اگر تصویر را بیش از اندازه بزرگ کنید آنگاه این کادرِ رنگی ، کوچک می شود و شما می توانید بر روی این کادرِ رنگی کلیک کنید و همانطور که کلیدِ ماوس پایین است کادرِ رنگی را جابجا کنید در واقع تصویری که شما در محیطِ اصلیِ فتوشاپ ، می بینید دقیقا همان قسمت از تصویر است که در داخلِ این کادرِ رنگی قرار گرفته است در واقع پنل Navigator به ما کمک می کند تا در بزرگنمایی های بیش از اندازه بتوانیم به کلِ تصویر ، دسترسیِ سریع داشته باشیم .

 

منوی پنل Navigator :

بر روی دکمه موجود در گوشه بالا و سمتِ راستِ این پنل کلیک کنید و گزینه Panel Options را برگزینید در پنجره Panel Options می توانید رنگِ کادرِ رنگی را تغییر دهید .

فتوشاپ۴٫JPG

 

خب مطالبی را که تا اینجا یاد گرفتید به عنوانِ مقدماتِ کار با فتوشاپ معرفی کردم اما از فصلِ دوم به بعد شما با مسائلِ اصلی آشنا خواهید شد در واقع یکی از کارهایی که شما حتما لازم است در فتوشاپ یاد بگیرید ، انتخاب کردنِ قسمتی از تصویر است که در فصلِ دوم با این موضوع آشنا خواهید شد در واقع برای اینکه بتوانید قسمتی از تصویر را ویرایش کنید ابتدا می بایست آن قسمتِ خاص را انتخاب کنید البته به تدریج که مطالبِ این آموزش را مطالعه می کنید و جلو می روید آنگاه کم کم با همه موضوعاتِ موجود در فتوشاپ آشنا خواهید شد پس در حالِ حاضر ، صبور باشد و به مطالعه و تمرین کردن ادامه بدهید .

 

قسمت های بعدی این آموزش به تدریج روی سایت اضافه خواهند شد. لطفا تا پایان با ما همراه باشید.

 

کانال زیبایی شبره

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید