آموزش حرفه ای فتوشاپ – درس دوم (ابزارهای فتوشاپ)

625

خب در این درس به آموزش ابزار های انتخاب فتوشاپ می پردازیم

گیسو آنلاین- رزرو آنلاین آرایشگاه
گیسو آنلاین- رزرو آنلاین آرایشگاه
گیسو آنلاین- رزرو آنلاین آرایشگاه
گیسو آنلاین- رزرو آنلاین آرایشگاه

‌‌ ‌    ‍ ‌‌‌‌       ‌‌‌‌ ‌    ‌‌‌‌ ‌    ‍ ‌‌‌‌
توسط ابزارهای انتخاب می توانید قسمتی از تصویر را انتخاب کنید و سپس بخشِ انتخاب شده را هر جوری که دوست دارید ویرایش کنید .

ابزارهای انتخاب در داخل جعبه ابزارهای فتوشاپ قرار گرفته اند .

 

ابزارهای Marquee

این ابزارها به شما اجازه می دهند تا یک ناحیه مستطیلی ، مربع ، بیضی یا دایره شکل را انتخاب کنید .
photo_2016-06-24_23-07-59

ابزار Rectangular Marquee

این ابزار ، سرگروهِ ابزارهای مارکی می باشد توسط این ابزار می توانید قسمتی از تصویر را به صورت مستطیلی یا مربعی انتخاب کنید برای انجام دادنِ این کار ابتدا می بایست این ابزار را انتخاب کنید کافیست که در داخلِ جعبه ابزارهای فتوشاپ بر روی نامِ این ابزار کلیک کنید تا انتخاب شود سپس خیلی راحت واردِ تصویر شوید کلیک کنید و همان طور که کلیدِ ماوس پایین است اشاره گرِ ماوس را به سمت دیگری بکشید خواهید دید که یک مستطیل تشکلیل می شود حالا میتوانید کلید ماوس را رها کنید .

مراحلِ انتخاب کردنِ یک ناحیه از تصویر به صورتِ مستطیل شکل را در تصویرِ زیر نیز می توانید مشاهده می کنید من یک مستطیلِ آبی رنگ دارم که می خواهم آن را انتخاب کنم پس ابزارِ Rectangular Marquee را انتخاب می کنم و سپس در گوشه بالا و سمتِ چپِ مستطیلِ آبی رنگ کلیک و به سمتِ گوشه پایین و راستِ این مستطیلِ آبی رنگ درگ می کنم و نهایتا کلیدِ ماوس را در گوشه پایین و سمتِ راستِ مستطیلِ آبی رنگ ، رها می کنم تا یک ناحیه انتخاب شده بر روی محیطِ مستطیلِ آبی رنگ ایجاد بشود ناحیه انتخاب شده با یک خط چین در اطرافِ مستطیلِ آبی رنگ ظاهر می شود که در شکلِ زیر به وضوح نشان داده شده است .

photo_2016-06-24_23-08-16
نکته

اگر کلید Shift را نگه دارید و سپس در تصویر کلیک و درگ کنید آنگاه به جای مستطیل ، مربع رسم می شود که از این روش می توانید برای انتخاب کردنِ ناحیه های مربع شکل استفاده کنید و اگر کلید Alt را نگه دارید و سپس کلیک و درگ کنید آنگاه مستطیل از وسط به اطراف گسترش می یابد و اگر کلید های Shift و Alt را همزمان نگه دارید و سپس وارد تصویر شوید و کلیک و درگ کنید آنگاه یک ناحیه مربع شکل از مرکز به اطراف گسترش می یابد .

خب شما یاد گرفتید که یک ناحیه را به صورتِ مستطیل شکل یا مربع شکل انتخاب کنید از الان به بعد هر ویرایشی که انجام دهید فقط و فقط به پیکسل هایی از تصویر که در داخل ناحیه انتخاب شده قرار دارند اِعمال می شود مثلا اگر سعی کنید تصویر را روشن تر کنید آنگاه فقط همان قسمت از تصویر که در داخلِ ناحیه انتخاب شده قرار گرفته است روشن تر می شود .

 

نوار گزینه های ابزار Rectangular Marquee Tool :

زمانی که ابزار Rectangular Marquee Tool را انتخاب می کنید آنگاه نوار گزنیه های آن در قسمتِ بالای نرم افزارِ فتوشاپ ظاهر می شود .

نوار گزینه های این ابزار را در شکلِ زیر مشاهده می کنید من گزینه های موجود در این نوار را به ترتیب از سمتِ چپ به راست توضیح می دهم .
photo_2016-06-24_23-08-32

با اولین دکمه در سمتِ چپِ نوار گزینه ها فعلا کاری ندارم تا در جای خودش درباره آن صحبت کنم .

بخش دوم در سمتِ چپِ نوار گزینه ها از چهار دکمه تشکیل شده است .

که به ترتیب از چپ به راست عبارتند از :

New Selection :

این دکمه در حالت عادی فعال است اگر فعال نیست خیلی راحت بر روی آن کلیک کنید تا فعال شود حالا اگر در داخلِ تصویر کلیک و درگ کنید آنگاه یک ناحیه مستطیل شکل ایجاد می شود حالا فرض کنید که قبلا یک ناحیه انتخاب شده را در داخلِ تصویر ایجاد کرده بودید در این صورت اگر دوباره گزینه New Selection را فعال کنید و سپس در نقطه ای دیگر از تصویر کلیک و درگ کنید آنگاه ناحیه انتخاب شده قبلی حذف می شود و ناحیه انتخاب شده فعلی باقی می ماند .

Add To Selection :

فرض کنید که قبلا یک ناحیه از تصویر را انتخاب کرده اید و حالا می خواهید یک ناحیه انتخاب شده دیگر را به آن اضافه کنید برای انجام دادنِ این کار می بایست بعد از رسم کردنِ ناحیه انتخاب شده اول ، بر روی دکمه Add to Selection در نوار گزینه ها کلیک کنید تا فعال شود و سپس واردِ تصویر شوید کلیک و درگ کنید تا ناحیه انتخاب شده دوم نیز ایجاد شود در این حالت ناحیه انتخاب شده اول به ناحیه انتخاب شده دوم اضافه می شود یعنی اینکه محدوده انتخاب شده ، بزرگتر می شود .

نکته :

زمانیکه دکمه Add to Selection فعال است یک علامتِ بعلاوه در کنارِ اشاره گرِ ماوس ظاهر می شود که نشان دهنده آن است که قرار است یک محدوده دیگر را به محدوده قبلی اضافه کنیم .

نکته :

اگر بعد از اینکه ناحیه انتخاب شده اول را رسم کردید کلیدِ Shift را نگه دارید آنگاه دکمه Add To Selection به صورتِ اتوماتیک فعال می شود که حالا اگر در داخلِ تصویر ، کلیک و درگ کنید آنگاه ناحیه انتخاب شده دومی نیز ایجاد و به ناحیه انتخاب شده اولی اضافه می شود .

Subtract from Selection :

فرض کنید قسمتی از تصویر را انتخاب کرده اید و حالا می خواهید بخشی از این ناحیه انتخاب شده را حذف کنید برای انجام دادنِ این کار می بایست ابتدا بر روی دکمه سوم از سمتِ چپ با نام Subtract from Selection کلیک کنید تا فعال شود و سپس در داخلِ تصویر کلیک و درگ کنید در این حالت اگر ناحیه انتخاب شده دوم ، فصلِ مشترکی با ناحیه انتخاب شده اول داشته باشد آنگاه به اندازه همان فصلِ مشترک از ناحیه انتخاب شده اولی کسر می شود .

نکته :

زمانیکه دکمه Subtract from Selection فعال است یک علامتِ منها در کنارِ اشاره گرِ ماوس ظاهر می شود که نشان دهنده آن است که قرار است بخشی از ناحیه انتخاب شده قبلی را حذف کنیم .

نکته :

اگر بعد اینکه ناحیه انتخاب شده اول را رسم کردید کلیدِ Alt را نگه دارید آنگاه دکمه Subtract from Selection به صورتِ اتوماتیک فعال می شود که حالا اگر در داخلِ تصویر ، کلیک و درگ کنید آنگاه به اندازه فصلِ مشترکِ بینِ ناحیه اول و دوم از ناحیه انتخاب شده اولی کسر می شود .

Intersect with Selection :

فرض کنید که یک ناحیه انتخاب شده را از قبل رسم کرده اید در این حالت اگر دکمه Intersect with Selection را فعال کنید و سپس در داخلِ تصویر ، کلیک و درگ کنید آنگاه فقط فصلِ مشترکِ میانِ ناحیه انتخاب شده اول و دوم نگه داشته می شود .

نکته :

زمانیکه دکمه Intersect With Selection فعال است یک علامتِ ضربدر در کنارِ اشاره گر ماوس ظاهر می شود که نشان دهنده آن است که قرار است فصلِ مشترکِ بین ناحیه انتخاب شده اول و دوم ، حفظ و بقیه قسمت های این دو ناحیه حذف شود .

نکته :

اگر بعد اینکه ناحیه انتخاب شده اول را رسم کردید کلیدهای Shift + Alt را نگه دارید آنگاه دکمه Intersect with Selection به صورتِ اتوماتیک فعال می شود که حالا اگر در داخلِ تصویر ، کلیک و درگ کنید آنگاه فصلِ مشترکِ میانِ دو ناحیه انتخاب شده اول و دوم ، حفظ شده و مابقیه قسمت های این دو ناحیه انتخاب شده حذف می گردد .

 

Feather :

این گزینه میزانِ نرمی و محو شدگی را در لبه های ناحیه انتخاب شده مشخص می کند و مقادیرِ بینِ ۰ تا ۱۰۰۰ پیکسل را می پذیرد هر چه مقدارِ بزرگتری را وارد کنید آنگاه لبه های ناحیه انتخاب شده نیز نرم تر می شوند برای استفاده از این گزینه ابتدا می بایست مقداری را در کادرِ روبروی عنوانِ Feather وارد کنید مثلا مقدارِ ۵۰ را وارد کنید و نهایتا قسمتی از تصویر را انتخاب کنید حالا اگر ناحیه انتخاب شده را با زدنِ کلیک های Ctrl + C کپی کنید و سپس در یک سندِ تصویریِ دیگر با زدنِ کلیدهای Ctrl + V پیست کنید آنگاه متوجه می شوید که لبه های ناحیه موردِ نظر ، نرم تر شده است .

photo_2016-06-24_23-08-24

نکته :

حتما توجه داشته باشید که برای استفاده از گزینه Feather ابتدا می بایست یک مقدار را در کادرِ مقابلِ آن وارد کنید و سپس یک ناحیه از تصویر را انتخاب کنید در واقع اگر بعد از انتخاب کردنِ یک قسمت از تصویر به سراغِ گزینه Feather بروید و مقداری را برای آن در نظر بگیرید آنگاه این مقدار در ناحیه انتخاب شده قبلی هیچ تاثیری نمی گذارد .

نکته :

اگر اشاره گرِ ماوس را در نوار گزینه ها بر روی کلمه Feather قرار دهید آنگاه اشاره گرِ ماوس به یک فلشِ دو سر که به سمتِ چپ و راست اشاره می کند تبدیل می شود در این صورت اگر کلیک و درگ کنید آنگاه مقدارِ موجود در کادرِ مقابلِ عنوانِ Feather تغییر خواهد کرد .

Anti – alias :

این گزینه در نوار گزینه های این ابزار وجود دارد اما در اینجا کارایی ندارد و فقط زمانی فعال می شود که ابزار بعدی یعنی ابزارِ Elliptical Marquee را انتخاب کرده باشید به همین خاطر توضیح درباره این گزینه را تا ابزارِ بعدی به عقب می اندازم .

Style :

اگر در نوار گزینه ها بر روی کادرِ مقابلِ عنوانِ Style کلیک کنید آنگاه یک منو با سه گزینه ظاهر می شود .

این سه گزینه عبارتند از :

Normal :

اگر این گزینه فعال باشد آنگاه می توانید هر جور مستطیلی را با هر اندازه که دوست دارید رسم کنید .

Fixed Ratio :

انتخاب کردنِ این گزینه به شما اجازه می دهد تا یک محدوده انتخاب را به گونه ای رسم کنید که یک تناسبِ خاص در بین پهنا و ارتفاع آن برقرار باشد زمانیکه این گزینه را انتخاب می کنید آنگاه دو کادرِ Height و Width در روبروی آن فعال می شود که شما می بایست یک عدد را برای پهنا در کادرِ مقابلِ عنوانِ Width و عددِ دیگر را برای ارتفاع در کادرِ مقابلِ عنوانِ Height وارد کنید و سپس واردِ تصویر شوید و ناحیه انتخاب شده را رسم کنید در این حالت آن تناسب که شما مشخص کرده اید در بینِ پهنا و ارتفاعِ ناحیه انتخاب شده برقرار می شود مثلا اگر عددِ ۲ را در کادرِ Width و عددِ ۱ را در کادرِ Height وارد کنید و سپس یک ناحیه را انتخاب کنید آنگاه متوجه می شوید که اندازه پهنای ناحیه انتخاب شده دو برابرِ اندازه ارتفاعِ آن می باشد .

نکته :

کادرهای Width و Height مقادیر بین ۹۹۹٫۹۹۹ تا ۰٫۰۰۱ را می پذیرند .

Fixed Size :

این گزینه به شما اجازه می دهد تا یک ناحیه انتخاب شده را با اندازه های از پیش تعریف شده رسم کنید کافیست که اندازه پهنا را در کادرِ مقابلِ عنوانِ Width و اندازه ارتفاع را در کادرِ مقابلِ عنوانِ Height وارد کنید و سپس یکبار در داخلِ تصویر کلیک کنید تا ناحیه انتخاب شده با اندازه های مورد نظرتان بر روی تصویر ظاهر شود .

نکته :

اگر دقت کرده باشید آنگاه دو فلشِ کوچک که به سمتِ چپ و راست اشاره دارند را در بینِ دو کادرِ Width و Height دیده اید اگر بر روی این دکمه که علامتِ دو فلشِ کوچک بر روی آن است کلیک کنید آنگاه جای مقادیرِ موجود در دو کادرِ Width و Height با همدیگر عوض می شود .

نکته :

اگر در زمانیکه گزینه Fixed Size فعال است در داخلِ تصویر کلیک و درگ کنید آنگاه متوجه می شوید که ناحیه موردِ نظر انتخاب شده است و بر روی تصویر به همراهِ اشاره گرِ ماوس حرکت می-کند.

Refine Edges :

توضیح درباره این دکمه را تا زمانِ یادگیریِ ماسک ها به عقب می اندازم زیرا اگر الان توضیحی درباره این دکمه بدهم آنگاه شیرازه مطالب از دستتان خارج می شود به همین دلیل این دکمه را در جایِ مناسبش به صورتِ کامل توضیح خواهم داد .

خب روشِ کار با اولین ابزار در گروه ابزارهای مارکی را یاد گرفتید حالا بهتر است که به سراغِ ابزارهای بعدی در همین گروه برویم و ببینیم که چه امکاناتی را برای ما در نظر گرفته اند .

 

ابزار Elliptical Marquee :

این ابزار به شما اجازه می دهد تا یک ناحیه بیضی یا دایره ای شکل را انتخاب کنید توجه داشته باشید که روشِ کار با این ابزار دقیقا مانندِ روشِ کار با ابزارِ قبلی یعنی Rectangular Marquee می باشد و هیچ تفاوتی در روشِ کار با این دو ابزار وجود ندارد .

نوار گزینه های ابزارِ Elliptical Marquee :

تنها گزینه ای که در این نوار گزینه ها جدید است گزینه Anti-alias می باشد از گزینه Anti-alias برای نرم تر کردنِ لبه های منحنی شکل استفاده می شود یعنی اگر گزینه Anti-alias را فعال کنید و سپس یک ناحیه بیضی شکل یا دایره ای شکل را انتخاب کنید و نهایتا یک کپی از این ناحیه انتخاب شده بگیرید و در جای دیگری پیست کنید آنگاه متوجه می شوید که لبه های این ناحیه ، نرم تر شده است البته تاثیرِ این گزینه بسیار نامحسوس است برایِ دیدنِ تاثیرِ آن می بایست لبه های ناحیه موردِ نظر را از نزدیک نگاه کنید یعنی باید با استفاده از ابزارِ Zoom که در پایینِ جعبه ابزارهای فتوشاپ قرار گرفته است بر روی لبه های این ناحیه زوم کنید .

 

ابزار Single Row Marquee :

ابتدا این ابزار را انتخاب کنید سپس وارد تصویر شده و یکبار کلیک کنید خواهید دید که یک محدوده انتخاب به ارتفاعِ فقط و فقط یک پیکسل و پهنای کلِ تصویر ایجاد می شود .

 

ابزار Single column Marquee :

ابتدا این ابزار را انتخاب کنید سپس وارد تصویر شده و یکبار کلیک کنید خواهید دید که یک محدوده انتخاب به پهنای فقط و فقط یک پیکسل و ارتفاعِ کلِ تصویر ایجاد می شود .

نکته :

از دو ابزارِ Single Row Marquee و Single Column Marquee در کارهای بسیار ظریف استفاده می شود .

خب در همینجا توضیح درباره ابزارهای موجود در گروهِ مارکی به اتمام می رسد و از اینجا به بعد قصد دارم تا درباره ابزارهای موجود در گروهِ بعدی یعنی گروهِ ابزارهای Lasso توضیح بدهم .

 

گروهِ ابزارهای Lasso :

این گروه شاملِ سه ابزار می باشد که آن ها را در شکلِ زیر مشاهده می کنید.

photo_2016-06-24_23-08-40

ابزار Lasso :

اولین ابزار در گروهِ ابزارهای Lasso می باشد دقتِ این ابزار در انتخاب کردنِ قسمتی از تصویر ، کم است اما سرعتِ عمل برای انتخاب کردن با این ابزار تقریبا نسبت به ابزارهای دیگر ، بیشتر است یعنی اینکه از این ابزار در جایی می بایست استفاده کنید که سرعتِ زیاد و دقتِ کم در انتخاب کردن مدِ نظر می باشد .

برای استفاده از آن می بایست بر روی نام Lasso Tool در جعبه ابزارهای فتوشاپ کلیک کنید تا انتخاب شود سپس وارد تصویر شده و کلیک کنید و همانطور که کلیدِ ماوس پایین است اشاره گر را در اطراف یک شیء حرکت دهید خواهید دید که فتوشاپ ، مسیر حرکتِ شما را با خطوطِ خط چین دنبال می کند و در آخر می بایست اشاره گر را به نقطه ابتدایی برسانید و کلید ماوس را رها کنید تا انتخاب بسته شود اگر هم در وسط مسیر ، دکمه ماوس را رها کنید آنگاه یک خط مستقیم از آخرین نقطه به اولین نقطه وصل شده و مسیر بسته می شود .

نکته :

گزینه های موجود در نوار گزینه های این ابزار مانندِ گزینه های موجود در نوار گزینه های ابزارهای Rectangular Marquee و Elliptical Marquee است و احتیاجی به توضیحِ مجدد ندارند .

 

ابزار Polygonal Lasso :

این ابزار برای انتخاب کردنِ شکل های هندسی بسیار پر کاربرد است منظورم از شکل های هندسی ،شکل هایی است که دارای اضلاعِ صاف می باشد به عنوانِ مثال از مثلث و مربع به عنوانِ شکل های هندسی یاد می شود .

روشِ کار با این ابزار چگونه است ؟

من روشِ کار با این ابزار را توسطِ یک مثال توضیح می دهم در تصویرِ زیر یک مثلث دارم که می خواهم آن را انتخاب کنم برای انجام دادنِ این کار ابتدا ابزار Polygonal Lasso Tool را از داخلِ جعبه ابزارهای فتوشاپ انتخاب می کنم سپس به سمت مثلثِ موجود در تصویر می روم در نقطه شماره ۱ کلیک می کنم و اشاره گر را به سمت نقطه شماره ۲ می برم و در نقطه شماره ۲ نیز کلیک می کنم حال اشاره گر را به سمت نقطه سوم می برم و در نقطه سوم هم کلیک می کنم و در آخر اشاره گرِ ماوس را دوباره به نقطه شماره ۱ می رسانم با این کار یک دایره کوچک در کنار اشاره گرِ ماوس ظاهر می شود که می گوید اگر الان کلیک کنم آنگاه محدوده انتخاب ، بسته می شود و شکلِ مثلث انتخاب می شود من هم کلیک می کنم و شما در تصویرکِ سمتِ راست مشاهده می کنید که شکلِ مثلث انتخاب شده است .

photo_2016-06-24_23-08-48

نکته :

اگر در هنگامِ کار با ابزارِ Polygonal Lasso در جای نامناسبی کلیک کردید آنگاه برای برگشت به حالتِ قبلی می بایست کلیدِ Delete را در صفحه کیبوردِ خود فشار دهید تا آخرین نقطه حذف شود اگر هم دکمه ESC را فشار دهید آنگاه عملیاتِ انتخاب کردن لغو می گردد .

 

ابزار Magnetic Lasso :

این ابزار خیلی جالب است مانند آهنربا عمل می کند روشِ کار با این ابزار به این صورت است که ابتدا می بایست در لبه شکلِ مورد نظر کلیک کنید و سپس اشاره گرِ ماوس را در اطرافِ شکل و نزدیک به لبه شکل ، حرکت دهید و در آخر که دور تا دورِ شکل را پیمودید دوباره می بایست اشاره گرِ ماوس را به نقطه اول برسانید و در نقطه اول کلیک کنید تا مسیر بسته شود در واقع زمانیکه اشاره گرِ ماوس را در راستای لبه های شکلِ موردِ نظر حرکت می دهید آنگاه فتوشاپ ، لبه شکل را تشخیص می دهد و آنگاه مسیرِ حرکتِ ابزار ، مانند آهنربا به لبه های شکل می چسبد و همینطور که اشاره گر را حرکت می دهید خواهید دید که نقطه های عطفی ایجاد می شوند و با این کار است که محدوده انتخاب را می سازند اگر در هنگام حرکتِ ماوس دیدید که اشاره گر از لبه شکل فاصله گرفت و یک نقطه عطف در جایی دور از لبه ایجاد شد آنگاه می توانید با زدن دکمه Delete از صفحه کلید ، آن نقطه عطف را حذف کنید و دوباره اشاره گر را نزدیک لبه حرکت دهید تا نقطه ها دقیقا بر روی لبه ایجاد شوند .
photo_2016-06-24_23-09-00

نوار گزینه های ابزارِ Magnetic Lasso

چهار گزینه در نوار گزینه های این ابزار ، جدید است و مابقی را قبلا یاد گرفتید .

گزینه های جدید در نوار گزینه های این ابزار به ترتیب از چپ به راست عبارتند از :

Width :

زمانیکه اشاره گرِ ماوس را در راستای لبه های شکل حرکت می دهید آنگاه فتوشاپ به دنبال لبه می گردد و اگر لبه شکل را پیدا کند آنگاه آن را با نقطه عطف ثبت می کند با استفاده از مقداری که در کادر Width وارد می کنید می توانید به فتوشاپ بگویید که تا چه فاصله ای از اشاره گرِ ماوس به دنبالِ لبه های شکل بگردد در کادر Width می توانید مقادیر بین ۱ تا ۲۵۶ پیکسل را وارد کنید اگر اعداد کوچک را وارد می کنید آنگاه می بایست اشاره گرِ ماوس را بسیار نزدیک به لبه ها حرکت دهید اما اگر اعداد بزرگ را در کادر Width وارد کنید آنگاه این اجازه را دارید که اشاره گرِ ماوس را با فاصله بیشتری در راستای لبه ها حرکت دهید .

نکته :

اگر در هنگام کار با ابزارِ Magnetic Lasso تصمیم گرفتید که مقدار Width را تغییر دهید آنگاه با زدن کلید های ] و [ می توانید مقدار Width را کم و زیاد کنید .

اما فتوشاپ چگونه لبه های موجود در تصویر را تشخیص می دهد ؟

برای دانستنِ این موضوع می بایست با گزینه بعدی یعنی Contrast آشنا بشوید .

Contrast :

فتوشاپ از طریقِ مقایسه کردنِ مقدارِ رنگ ها و نورِ پیکسل های تصویر می تواند بفهمد که کدام پیکسل ها جزئی از لبه هستند و کدام پیکسل ها جزئی از لبه نیستند در واقع فتوشاپ از طریقِ مقدارِ تضادی که بینِ رنگ و روشناییِ پیکسل های همجوار وجود دارد می تواند به وجودِ لبه ها پی ببرد حالا شما می بایست به فتوشاپ بگویید که چه مقدار تضاد را به عنوانِ یک لبه فرض کند این مقدار را می بایست در کادرِ مقابلِ عنوانِ Contrast وارد کنید این مقدار بینِ ۱ تا ۱۰۰ درصد متغیر می باشد هر چه مقدارِ بزرگتری را وارد کنید آنگاه پیکسل های تصویر برای اینکه قسمتی از یک لبه فرض شوند می بایست با پیکسل های مجاورشان از لحاظِ مقدارِ رنگ و نور ، تضادِ بیشتری داشته باشند .

مثلا اگر عدد ۱۰ را در کادر Contrast وارد کنید آنگاه فتوشاپ می فهمد که اگر رنگ و روشناییِ یک پیکسلِ خاص با رنگ و روشناییِ پیکسل های اطرافش به اندازه ۱۰ درصد تفاوت داشت آنگاه آن پیکسلِ خاص جزئی از لبه محسوب می شود .

Frequency :

زمانیکه اشاره گرِ ماوس را در راستای لبه های شکل حرکت می دهید تا محدوده ای را انتخاب کنید آنگاه تعدادی نقطه بر روی لبه های شکل ظاهر می شوند که به نقاطِ عطف معروف هستند در واقع این نقاطِ عطف هستند که مسیرِ پر پیچ و خمِ لبه های شکل را ثبت می کنند و باعثِ دقت در انتخابِ شکل می شوند شما تعداد این نقاط را می توانید در کادرِ Frequency وارد کنید این تعداد بینِ ۰ تا ۱۰۰ متغیر است هر چه اعداد بزرگتری را وارد کنید آنگاه تعداد نقاطِ عطفِ بیشتری در راستای لبه های شکل ایجاد می شود و دقتِ انتخاب نیز افزایش می یابد .

دکمه استفاده از قلمِ فشاری :

این دکمه در سمتِ راستِ گزینه Frequency قرار دارد اگر از قلمِ فشاری به جای ماوس استفاده می کنید می توانید بر روی این دکمه کلیک کنید تا فعال شود حالا اگر قلمِ فشاری را با فشار زیاد بر روی تبلت حرکت دهید آنگاه مقدار Width کاهش می یابد و اگر قلم را با فشار کم بر روی تبلت حرکت دهید آنگاه مقدار Width افزایش می یابد .

ابزارِ Quick Selection :

توسطِ این ابزار نیز می توانید قسمتی از تصویر را انتخاب کنید و سپس ویرایش هایی را بر روی ناحیه انتخاب شده اِعمال کنید روشِ کار با این ابزار به این صورت است که شما این ابزار را انتخاب می کنید و سپس گزینه های مناسب را در نوار گزینه هایش تنظیم می کند و نهایتا واردِ تصویر می شوید و بر روی قسمتی از تصویر ، کلیک می کنید اما کلیدِ ماوس را نباید رها کنید بلکه می بایست همانطور که کلیدِ ماوس پایین است اشاره گرِ ماوس را بر روی ناحیه موردِ نظر از تصویر بکشید تا تمامِ مناطقِ موردِ نظرتان انتخاب شوند بعد از اینکه ناحیه موردِ نظرتان انتخاب شد کلیدِ ماوس را رها کنید اما فتوشاپ چگونه ناحیه موردِ نظرِ شما را انتخاب می کند ؟ جواب این است زمانیکه شما بر روی تصویر ، کلیک و درگ می کنید آنگاه فتوشاپ لبه های موجود در ناحیه موردِ نظر را کشف می کند ، تضادِ رنگ و روشنایی در آن ناحیه را بررسی می کند و اگر در ناحیه ای که کلیک و درگ کرده اید رنگ ها و کنتراستِ مشابه و بدونِ لبه پیدا کند آنگاه آن ناحیه را نیز جزءِ منطقه انتخاب شده به حساب می آورد و آن را انتخاب می کند اما توجه داشته باشید که دقتِ این ابزار در انتخاب کردن کم است پس باید زمانیکه از این ابزار استفاده می کنید احتیاط کنید ضمنا تجربه ثابت کرده که اندازه های کوچک برای سرِ این ابزار در اغلبِ موارد برای انتخاب کردنِ ناحیه موردِ نظر ، بهترین نتیجه را می دهد پس بیشتر سعی کنید که اندازه سرِ قلمو را کوچک انتخاب کنید که در ادامه با این موضوع نیز آشنا خواهید شد .

پس ابتدا ابزارِ Quick Selection را از داخلِ جعبه ابزارهای فتوشاپ انتخاب کنید .

photo_2016-06-24_23-07-04
نوار گزینه های ابزارِ Quick Selection

photo_2016-06-24_23-07-25
اولین دکمه در سمتِ چپ :

اگر بر روی این دکمه کلیک کنید آنگاه یک پنجره کوچک باز می شود که توسطِ آن می توانید تنظیماتِ ایجاد شده در این ابزار را به صورتِ تنظیماتِ پیش ساخته ذخیره کنید و در آینده از آن ها استفاده کنید که البته درباره این پنجره کوچک زمانیکه به ابزارِ Brush برسیم به صورتِ کامل توضیح خواهم داد .

دومین قسمت در سمتِ چپِ نوار گزینه ها :

سه گزینه در این قسمت وجود دارد که در ادامه به توضیحِ آن ها پرداخته ام .

New Selection :

اگر این گزینه را انتخاب کنید و سپس در داخلِ تصویر کلیک کنید آنگاه فقط می توانید یک ناحیه از تصویر را انتخاب کنید یعنی اگر یک بار بر روی صفحه کلیک و درگ کنید آنگاه یک ناحیه از تصویر را انتخاب کرده اید حالا اگر دوباره گزینه New Selection را انتخاب کنید و بر روی تصویر ، کلیک و درگ کنید آنگاه ناحیه اول از حالتِ انتخاب خارج می شود و ناحیه دوم انتخاب می گردد .

Add to selection :

اگر یک ناحیه را انتخاب کرده اید و حالا می خواهید ناحیه دیگری را نیز به ناحیه اول اضافه کنید می بایست ابتدا گزینه Add to Selection را انتخاب کرده و سپس بر روی تصویر ، کلیک و درگ کنید در این صورت فتوشاپ ناحیه اول را غیر فعال نمی کند بلکه ناحیه ای که در مرحله دوم انتخاب شده است را به ناحیه ای که در مرحله اول انتخاب کرده بودید اضافه می کند در واقع با استفاده از این گزینه می توانید ناحیه انتخاب شده را وسعت دهید .

Subtract from selection :

اگر یک ناحیه را انتخاب کرده اید و حالا می خواهید قسمتی از آن را کسر کنید ( از انتخاب خارج کنید ) می بایست ابتدا گزینه Subtract from selection را انتخاب کنید و سپس بر روی تصویر کلیک و درگ کنید در این حالت اگر ناحیه انتخاب شده دوم ، فصلِ مشترکی با ناحیه انتخاب شده اول داشته باشد آنگاه به اندازه همان فصلِ مشترک از ناحیه انتخاب شده اول ، کسر می-شود و فقط ناحیه باقی مانده از انتخابِ اول در داخلِ صفحه به صورتِ انتخاب شده باقی می ماند .

تنظیماتِ سرِ قلمو :

اگر در نوار گزینه های این ابزار بر روی دکمه ای که در تصویرِ بعدی با عنوانِ تنظیماتِ سرِ قلمو مشخص کرده ام کلیک کنید آنگاه پنجره کوچکی باز می شود که گزینه های آن را در ادامه توضیح داده ام .

photo_2016-06-24_23-07-38
Size :

اندازه سرِ قلمو را مشخص می کند هر چه این لغزنده را بیشتر به سمتِ راست بکشید آنگاه اندازه سرِ ابزار نیز بزرگتر می شود .

Hardness :

نرمی و سختی را برای لبه های سرِ قلمو تعیین می کند هر چه این لغزنده را بیشتر به سمتِ چپ بکشید آنگاه لبه های سرِ ابزار ، نرمتر می شود .

Spacing :

فاصله بینِ نقش های سرِ قلمو را مشخص می کند که البته این گزینه در اینجا کاربردِ چندانی ندارد .

Angle :

توسطِ این گزینه می توانید سرِ قلمو را بچرخانید که البته اگر سرِ قلمو گرد باشد آنگاه گزینه Angle هیچ تاثیری بر روی آن نخواهد گذاشت بلکه این گزینه به دردِ شکل هایی از سرِ قلمو می خورد که گرد نیستند و شما زمانیکه به ابزارِ Brush برسید آنگاه با انواعِ سرهای قلمو آشنا خواهید شد .

Roundness :

میزانِ گردی در سرِ قلمو را تعیین می کند .

Size :

اگر بر روی کادرِ مقابلِ عنوانِ Size که در پایینِ این پنجره کوچک قرار دارد کلیک کنید آنگاه یک منوی کوچک که شاملِ سه گزینه است ظاهر می شود که به شما اجازه می دهند تا اندازه سرِ قلمو را با استفاده از قلم های فشاری ( Pen Pressure ) و قلم های چرخدار ( Stylus Wheel ) کنترل کنید ضمنا اگر گزینه Off را از این منو انتخاب کنید آنگاه می توانید اندازه سرِ قلمو را با ماوس تغییر دهید .

گزینه های بعدی در نوارِ گزینه های این ابزار عبارتند از :

Sample All Layers :

تصویر در فتوشاپ می تواند شاملِ چندین لایه باشد که هر لایه قسمتی از آن تصویر را در خودش نگه می دارد حالا اگر گزینه Sample All Layers را انتخاب کنید و سپس بر روی تصویر کلیک کنید آنگاه فتوشاپ ، هم تصویرِ موجود در داخلِ لایه فعلی و هم تصاویرِ موجود در لایه های دیگر را نیز انتخاب می کند البته ناحیه انتخاب شده بستگی به این دارد که شما چه وسعتی را توسطِ ابزارِ Quick Selection برای ناحیه انتخاب شده در نظر گرفته باشید .

نکته :

برای اینکه اطلاعاتِ کاملتری درباره لایه ها بدست بیاورید می بایست به فصل مربوط به لایه ها مراجعه کنید .

Auto – Enhance :

اگر این گزینه را فعال کنید و سپس بر روی تصویر ، کلیک و درگ کنید آنگاه کیفیتِ لبه های انتخاب شده افزایش می یابد .

Refine Edge :

این گزینه را در این قسمت نمی توان توضیح داد زیرا به پیش نیازهای دیگری احتیاج دارد و زمانیکه وقتش برسد به صورتِ کامل تمامِ گزینه های موجود در آن را برایتان توضیح خواهم داد اما به صورتِ خلاصه عرض کنم که دکمه Refine Edge فقط زمانی فعال می شود که شما قسمتی از تصویر را انتخاب کرده باشید در واقع زمانیکه قسمتی از تصویر را انتخاب می کنید و سپس بر روی دکمه Refine Edge کلیک می کنید آنگاه پنجره ای باز می شود که شما توسطِ گزینه های موجود در آن می توانید کیفیتِ لبه های انتخاب شده را به صورتِ دقیق کنترل کنید .

 

ابزارِ Magic Wand :

توسطِ این ابزار نیز می توانید قسمتی از تصویر را انتخاب کنید اما این ابزار بر خلافِ ابزارِ قبلی به صورتِ ناگهانی انتخاب می کند روشِ کار به این شکل است که شما این ابزار را بر می دارید و سپس بر روی نقطه ای از تصویر کلیک می کنید همین عمل باعث می شود که ناگهان قسمت هایی از تصویر که از جهاتی شبیه به ناحیه کلیک شده هستند انتخاب شوند اما باز هم این شما هستید که به فتوشاپ می گویید که چه مقدار از تصویر را انتخاب کند که برای انجام دادنِ این کار لازم است با نوار گزینه های این ابزار آشنا بشوید .

اما ابتدا ابزارِ Magic Wand را انتخاب کنید تا نوار گزینه های آن نیز ظاهر شود .

photo_2016-06-24_23-07-49

نوار گزینه های ابزارِ Magic Wand :

گزینه های موجود در این نوار را از سمتِ چپ به راست توضیح می دهم .

دکمه اول در سمتِ چپ :

اگر بر روی این دکمه کلیک کنید آنگاه یک پنجره کوچک باز می شود که توسطِ آن می توانید تنظیماتِ ایجاد شده در این ابزار را به صورتِ تنظیماتِ پیش ساخته ذخیره کنید و در آینده از آن ها استفاده کنید که البته درباره این پنجره کوچک زمانیکه به ابزارِ Brush برسیم به صورتِ کامل توضیح خواهم داد .

قسمتِ دوم از سمتِ چپ در نوار گزینه های این ابزار شاملِ چهار گزینه به شرحِ زیر می باشد :

New Selection :

اگر این گزینه را انتخاب کنید و سپس در داخلِ تصویر کلیک کنید آنگاه فقط می توانید یک ناحیه از تصویر را انتخاب کنید یعنی اگر یک بار بر روی صفحه کلیک کنید آنگاه یک ناحیه از تصویر را انتخاب کرده اید حالا اگر دوباره گزینه New Selection را انتخاب کنید و بر روی تصویر ، کلیک کنید آنگاه ناحیه اول از حالتِ انتخاب خارج می شود و ناحیه دوم انتخاب می گردد .

Add to selection :

اگر یک ناحیه را انتخاب کرده اید و حالا می خواهید ناحیه دیگری را ن

‌‌ ‌    ‍ ‌‌‌‌       ‌‌‌‌ ‌    ‌‌‌‌ ‌    ‍ ‌‌‌‌       ‌‌, [۲۴٫۰۶٫۱۶ ۲۲:۵۱] یز به ناحیه اول اضافه کنید می بایست ابتدا گزینه Add to Selection را انتخاب کرده و سپس بر روی تصویر ، کلیک کنید در این صورت فتوشاپ ناحیه اول را غیر فعال نمی کند بلکه ناحیه ای که در مرحله دوم انتخاب شده است را به ناحیه ای که در مرحله اول انتخاب کرده بودید اضافه می کند در واقع با استفاده از این گزینه می توانید ناحیه انتخاب شده را وسعت دهید .

Subtract from selection :

اگر یک ناحیه را انتخاب کرده اید و حالا می خواهید قسمتی از آن را کسر کنید ( از انتخاب خارج کنید ) می بایست ابتدا گزینه Subtract from selection را انتخاب کنید و سپس بر روی تصویر کلیک کنید در این حالت اگر ناحیه انتخاب شده دوم ، فصلِ مشترکی با ناحیه انتخاب شده اول داشته باشد آنگاه به اندازه همان فصلِ مشترک از ناحیه انتخاب شده اول کسر می شود و فقط ناحیه باقی مانده از انتخابِ اول در داخلِ صفحه به صورتِ انتخاب شده باقی می ماند .

Intersect with selection :

اگر ناحیه اول را انتخاب کرده باشید و سپس این گزینه را فعال و سپس ناحیه دوم را انتخاب کنید آنگاه در صورتی که بینِ ناحیه انتخاب شده اول و دوم ، فصلِ مشترکی وجود داشته باشد فصلِ مشترک نگه داشته می شود و مابقی از حالتِ انتخاب خارج می شوند .

Sample Size :

زمانیکه با استفاده از ابزارِ Magic Wand بر روی تصویر کلیک می کنید آنگاه فتوشاپ از نقطه ای که شما بر روی آن کلیک کرده اید یک نمونه می گیرد و سپس پیکسل های شبیه به ناحیه کلیک شده را نیز انتخاب می کند حالا شما با استفاده از گزینه Sample Size می بایست به فتوشاپ بگویید که از چند پیکسل در ناحیه کلیک شده نمونه برداری کند در واقع این کار را می بایست قبل از انتخاب کردن انجام دهید برای انجام دادنِ این کار کافیست که بر روی کادرِ مقابلِ عنوانِ Sample Size کلیک کرده و سپس یکی از گزینه های موجود در منوی باز شده را که تعدادِ پیکسل های نمونه گیری را نشان می دهد انتخاب کنید .

Tolerance :

فتوشاپ برای انتخاب کردنِ یک ناحیه ابتدا به پیکسل های موجود در ناحیه کلیک شده نگاه می کند و سپس پیکسل های ناحیه کلیک شده و همچنین تمامِ پیکسل های دیگر در تصویر که شبیه به پیکسل های ناحیه کلیک شده هستند را نیز انتخاب می کند در واقع فتوشاپ پیکسل های شبیه به ناحیه کلیک شده را انتخاب می کند اما برای اینکه پیکسل های شبیه را پیدا کند از پارامترهای مختلفی مثلِ رنگ ، فرمِ لبه ها و کنتراست استفاده می کند که این ها فعلا به ما مربوط نمی شود و تمامِ این مسائلِ پیدا کردنِ پیکسل های شبیه در پشتِ پرده فتوشاپ و دور از چشمانِ ما انجام می شود اما یک چیز در اینجا به ما مربوط می شود در واقع ما می توانیم به فتوشاپ بگوییم که این پیکسل ها چه مقدار می بایست به پیکسل های ناحیه کلیک شده شبیه باشند تا انتخاب شوند برای انجام دادنِ این کار می بایست از گزینه Tolerance استفاده کنید هر چه مقدارِ Tolerance بزرگتر باشد آنگاه پیکسل های شبیه و پیکسل هایی که حتی اندکی شباهت دارند نیز انتخاب می شوند و هر چه مقدارِ Tolerance کوچکتر باشد آنگاه پیکسل های دیگر در تصویر می بایست خیلی به پیکسل های ناحیه کلیک شده شباهت داشته باشند تا انتخاب شوند به عبارتِ دیگر می توان گفت که هر چه مقدارِ Tolerance بزرگتر باشد آنگاه ناحیه بزرگتری انتخاب می شود و هر چه مقدارِ Tolerance کوچکتر باشد آنگاه ناحیه کوچکتری انتخاب می شود .

Contiguous :

فرض کنید که چند تا حلقه در یک تصویر بر روی پس زمینه سفید رنگ وجود دارد حالا اگر گزینه Contiguous را فعال کنید و سپس در داخلِ یکی از این حلقه ها کلیک کنید آنگاه فقط ناحیه داخلِ همان حلقه انتخاب می شود اما اگر گزینه Contiguous را غیر فعال کنید و سپس در داخلِ یکی از این حلقه ها کلیک کنید آنگاه علاوه بر ناحیه موجود در آن حلقه ، ناحیه های خارج از حلقه ها و ناحیه های داخلِ حلقه های دیگر نیز انتخاب می شود و فقط خودِ حلقه ها انتخاب نمی شوند در واقع اگر گزینه Contiguous فعال باشد و شما در محیطِ داخلِ یک مرز کلیک کنید آنگاه ناحیه انتخاب شده از داخلِ آن مرز خارج نمی شود اما اگر این گزینه را غیر فعال کنید و سپس در داخلِ محیطِ یک مرز کلیک کنید آنگاه ناحیه انتخاب شده از داخلِ مرز نیز فراتر می رود و امکان دارد که پیکسل های مشابه ای را نیز در خارج از این مرز انتخاب کند به عبارتِ دیگر توسطِ گزینه Contiguous می توانید به فتوشاپ بگویید که پیکسل های همسایه را انتخاب کند یا انتخاب نکند .

Sample All Layers :

تصویر در فتوشاپ می تواند شاملِ چندین لایه باشد که هر لایه قسمتی از آن تصویر را در خودش نگه می دارد حالا اگر گزینه Sample All Layers را انتخاب کنید و سپس بر روی تصویر کلیک کنید آنگاه فتوشاپ ، هم تصویرِ موجود در داخلِ لایه فعلی و هم تصاویرِ موجود در لایه های دیگر را نیز انتخاب می کند البته ناحیه انتخاب شده بستگی به ا

‌‌ ‌    ‍ ‌‌‌‌       ‌‌‌‌ ‌    ‌‌‌‌ ‌    ‍ ‌‌‌‌
ین دارد که شما چه وسعتی را توسطِ ابزارِ Magic Wand برای ناحیه انتخاب شده در نظر گرفته باشید .

Refine Edge :

این گزینه را در این قسمت نمی توان توضیح داد زیرا به پیش نیازهای دیگری احتیاج دارد و زمانیکه وقتش برسد به صورتِ کامل تمامِ گزینه های موجود در آن را برایتان توضیح خواهم داد اما به صورتِ خلاصه عرض کنم که دکمه Refine Edge فقط زمانی فعال می شود که شما قسمتی از تصویر را انتخاب کرده باشید در واقع زمانیکه قسمتی از تصویر را انتخاب می کنید و سپس بر روی دکمه Refine Edge کلیک می کنید آنگاه پنجره ای باز می شود که شما توسطِ گزینه های موجود در آن می توانید کیفیتِ لبه های انتخاب شده را به صورتِ دقیق کنترل کنید.

 

 

آموزش حرفه ای فتوشاپ ; درس اول

 

 

کانال زیبایی شبره

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید