آموزش حرفه ای فتوشاپ – درس چهارم (کار با لایه ها)

1554

لایه ها مانند چند ورقِ کاغذ هستند که بر روی همدیگر قرار گرفته اند و ما از بالا به آنها نگاه می کنیم بر روی بعضی از این کاغذها ، تصاویری وجود دارند ، بعضی از این کاغذها کاملا شفاف هستند و از روی آن ها می توان تصویرِ کاغذ های زیرین را مشاهده کرد بعضی دیگر ، هم دارای شفافیت و هم دارای تصویر هستند یعنی اگر از بالا به این کاغذ نگاه کنیم آنگاه از قسمتِ شفافِ آن می توانیم تصاویرِ موجود در کاغذهای زیرین را ببینیم اما از قسمتی که تصویر دارد نمی توانیم تصاویرِ کاغذهای زیرین را مشاهده کنیم همچنین اگر بعضی از کاغذها دارای تصویر باشند آنگاه این تصاویر نیز می توانند اندکی شفاف هم باشند یعنی می توان از بالای این تصاویرِ شفاف ، تصاویرِ کاغذهای زیرین را نیز رویت کرد در ضمن می توانیم هر کدام از این کاغذها را جابجا کنیم و در رو یا زیرِ کاغذهای دیگر قرار دهیم به عبارتی اگر یک کاغذِ دارای تصویر را از میانِ کاغذهای دیگر بیرون بکشیم و در بالای کاغذهای دیگر قرار دهیم ، آنگاه با نگاه کردن از زاویه بالا بر روی این کاغذها ، متوجه می شویم که تصویر نهایی تغییر می کند زیرا ما ترتیبِ قرار گرفتنِ کاغذها بر روی همدیگر را تغییر دادیم این کاغذ ها را در فتوشاپ هم داریم اما در فتوشاپ به هر کدام از این کاغذها ، یک لایه می گویند این لایه ها در داخلِ پنلی به نام Layers قرار می گیرند . در حالتِ عادی ، پنلِ Layers در گوشه سمتِ راست و پایینِ نرم افزارِ فتوشاپ قرار گرفته است اما اگر نیست می توانید از منوی Window بر روی گزینه Layers کلیک کنید تا پنل Layers ظاهر شود . از اینجا به بعد ، ما پنلِ Layers را با نام فارسیِ آن یعنی پنلِ لایه ها می شناسیم اما هر دفعه که یک تصویر را توسطِ گزینه Open از طریقِ منوی File باز می کنید آنگاه یک لایه در داخلِ پنلِ لایه ها ظاهر می شود . این لایه ، اولین لایه ای است که با باز شدنِ یک تصویر ، ایجاد می شود نام این لایه Background است لایه های دیگر بر روی لایه بکگراند قرار می گیرند در واقع لایه Background همان لایه پس زمینه است که طراحانِ انیمیشن ، طرح های خود را بر روی چند لایه می کشیدند و سپس بر روی لایه Background حرکت می دادند به عبارتِ دیگر می توان گفت که تصویرِ موجود در لایه Background ثابت است و تصاویرِ موجود در لایه های بالاتر می توانند حرکت کنند .

گیسو آنلاین- رزرو آنلاین آرایشگاه
گیسو آنلاین- رزرو آنلاین آرایشگاه
گیسو آنلاین- رزرو آنلاین آرایشگاه
گیسو آنلاین- رزرو آنلاین آرایشگاه

در تصویرِ زیر نیز می توانید لایه Background را مشاهده کنید در واقع من یک تصویر را در داخلِ فتوشاپ باز کردم و فتوشاپ نیز این لایه Background را در پنلِ لایه ها ایجاد کرد .

چگونه یک تصویر را در داخلِ یک سند ، باز کنیم ؟

از منوی File بر روی گزینه Open کلیک کنید تا پنجره Open ظاهر شود سپس یک تصویر را انتخاب کرده و در نهایت بر روی دکمه Open کلیک کنید تا این تصویر در داخلِ یک سندِ جدید ، باز شود .

 

چگونه چند تصویر را در داخلِ چند سندِ جداگانه باز کنیم ؟

از منوی File بر روی گزینه Open کلیک کنید تا پنجره Open باز شود سپس چند تصویر را به صورتِ همزمان انتخاب کنید و نهایتا بر روی دکمه Open کلیک کنید تا تمامِ این تصاویر واردِ فتوشاپ شوند اما این عمل باعث می شود که هر تصویر در یک سندِ جداگانه باز شود اگر می خواهید که تصویرِ هر سند جداگانه را در فتوشاپ مشاهده کنید می بایست در قسمتِ بالای نرم افزار بر روی نامِ هر سند که به صورتِ یک تب ظاهر شده است کلیک کنید دقت داشته باشید وقتیکه چند تصویر را در چند سندِ جداگانه باز می کنیم آنگاه هر سند برای خودش ، یک لایه بکگراند دارد .

 

چگونه می توانیم چند تصویر را در یک سندِ مستقل ، باز کنیم ؟

از منوی File بر روی گزینه Scripts کلیک کنید سپس از منوی باز شده گزینه Load Files into Stack را انتخاب کنید این عمل باعثِ باز شدنِ پنجره Load Layers می شود .


در پنجره Load Layers ، با کلیک کردن بر روی دکمه Browse ، می توانید چند تصویر را انتخاب کرده و سپس بر روی دکمه ok کلیک کنید تا همه عکس هایی را که انتخاب کرده بودید در داخل یک سندِ مستقل باز شوند. وقتی که چند تصویر را به صورت همزمان در داخل یک سندِ مستقل باز می کنید باعث می شود که هر تصویر ، در داخلِ یک لایه جداگانه در پنلِ لایه ها قرار بگیرد و این نکته حائز اهمیت است زمانیکه چند تصویر را در یک سند جداگانه باز می کنید دیگر خبری از لایه بکگراند نیست در واقع می توانید تصویرِ موجود در هر کدام از لایه ها را حرکت دهید .

 

چگونه می توانیم تصویرِ موجود در یک لایه را حرکت دهیم ؟

شما فقط می توانید تصویرِ موجود در یک لایه معمولی را حرکتِ دهید در واقع شما ، تصویرِ موجود در یک لایه بکگراند را نمی توانید حرکت دهید مگر اینکه آن لایه را به لایه معمولی تبدیل کرده باشید برای اینکه یک لایه بکگراند را به لایه معمولی تبدیل کنید می بایست کلیدِ Alt را نگه دارید و سپس در پنلِ لایه ها بر روی لایه بکگراند ، دوبارکلیک کنید تا به یک لایه معمولی تبدیل شود حالا می توانید تصویرِ این لایه را نیز با استفاده از ابزارِ Move ، حرکت دهید برای حرکتِ دادنِ تصویرِ موجود در یک لایه ، ابتدا می بایست لایه موردِ نظر را در داخلِ پنلِ لایه ها انتخاب کنید برای انتخاب کردنِ یک لایه کافیست که در پنلِ لایه ها بر روی لایه موردِ نظرتان کلیک کنید سپس ابزارِ Move را از داخلِ جعبه ابزارهای فتوشاپ برگزینید و در نهایت بر روی تصویر ، کلیک کنید و همانطور که کلیدِ ماوس پایین است اشاره گرِ ماوس را به سمتِ دیگری بکشید تا تصویرِ موجود در آن لایه جابجا شود .

نکته :

اگر می خواهید تصاویرِ موجود در چند لایه را به صورتِ جداگانه با استفاده از ابزارِ Move حرکت دهید می بایست ابتدا ابزارِ Move را از داخلِ جعبه ابزارهای فتوشاپ انتخاب کنید و سپس گزینه Auto-Select را در نوار گزینه های ابزارِ Move فعال کنید حالا اگر واردِ تصویر شوید و سپس بر روی یکی از تصاویر کلیک کنید آنگاه لایه مربوط به همان تصویر در پنلِ لایه ها انتخاب می شود در این حالت تصویرِ موردِ نظر را می توانید در محیطِ اصلی بگیرید و به سمتِ دیگری بکشید .

 

چگونه می توانیم مقدارِ شفافیتِ تصاویرِ موجود در لایه ها را تغییر دهیم ؟

قبلا یاد گرفتیم که هر لایه می تواند هم دارای تصویر و هم دارای بخشِ شفاف باشد و یاد گرفتیم که از داخلِ بخش شفاف می توانیم تصویرِ موجود در لایه های زیرین را مشاهده کنیم . اما برای شفاف کردنِ تصویرِ موجود در یک لایه می بایست از گزینه Opacity که در بالای پنلِ لایه ها قرار گرفته است استفاده کنیم البته این گزینه را در شکلِ زیر نیز مشاهده می کنید .


برای شفاف کردن تصویرِ موجود در یک لایه ابتدا می بایست لایه موردِ نظر را در پنلِ لایه ها انتخاب کنیم سپس مقدار Opacity را کاهش دهیم برای انجام دادنِ این کار کافیست که در بالای پنلِ لایه ها بر روی عنوانِ Opacity کلیک کنیم و همانطور که کلیدِ ماوس پایین است اشاره گرِ ماوس را به سمتِ چپ بکشیم یا اینکه می توانیم یک مقدار را از بینِ ۰ تا ۱۰۰ در کادرِ مقابلِ عنوانِ Opacity تایپ کنیم با این کار ، تصویرِ موجود در لایه انتخاب شده شفاف می شود و تصاویرِ موجود در لایه های پایین تر از میانِ آن ، نمایان می شود . دقت داشته باشید که اگر می خواهید مقدارِ شفافیتِ یک لایه بکگراند را تغییر دهید می بایست ابتدا این لایه را به یک لایه معمولی تبدیل کنید .

حالا به شکلِ زیر نگاه کنید دو تا تصویر است که بر روی همدگیر قرار گرفته اند در واقع تصویرِ پسر بچه که در لایه بالایی قرار داشت بر روی تصویرِ برگ های سبز رنگِ موجود در لایه پایینی قرار گرفته است من در پنلِ لایه ها بر روی لایه بالایی که تصویرِ پسر بچه در آن قرار داشت کلیک کردم تا لایه بالایی انتخاب شود سپس در چند مرحله مقدارِ گزینه Opacity را برای لایه بالایی کاهش دادم که شما نتایجِ آن را می توانید در تصویرِ زیر مشاهده کنید در واقع هر چه مقدارِ Opacity را برای لایه بالایی ، کمتر می کنم آنگاه تصویرِ موجود در لایه بالایی ، شفاف تر می شود و هر چه تصویرِ موجود در لایه بالایی شفاف تر بشود آنگاه تصویرِ موجود در لایه پایینی از لا به لایه آن به صورتِ واضح تر و قوی تر نمایان می شود .

نکته :

اگر مقدار Opacity در یک لایه را بر روی صفر ، تنظیم کنید آنگاه آن لایه ، کاملا شفاف می شود و تصاویر لایه های زیرین ، کاملا نمایان می شوند .

 

ظاهر کردن و پنهان کردن تصاویرِ موجود در لایه ها :

به پنلِ لایه ها در تصویرِ زیر توجه کنید یک علامتِ چشم در سمتِ چپِ لایه وجود دارد که من آن را با یک کادرِ قرمز رنگ مشخص کرده ام البته در تصویرِ زیر فقط یک لایه وجود دارد اما شما توجه داشته باشید که در پنلِ لایه ها می توانید صدها لایه داشته باشید و فتوشاپ یک علامتِ چشم در سمتِ چپِ هر کدام از لایه ها قرار می دهد .

تصاویرِ لایه هایی که علامتِ چشم در سمتِ چپشان وجود دارد ، در محیطِ اصلیِ فتوشاپ ، نمایش داده می شوند اما اگر بر روی علامتِ چشمِ یک لایه کلیک کنید آنگاه علامتِ چشم ناپدید شده و تصویرِ موجود در آن لایه نیز در داخلِ محیطِ اصلیِ فتوشاپ ، نمایش داده نمی شود . به عبارت دیگر با کلیک کردن بر روی علامتِ چشمِ هر لایه ، می توانید تصویرِ همان لایه را ، ظاهر یا پنهان کنید .

نکته :

فرض کنید که چند لایه در داخلِ پنلِ لایه ها وجود دارد حالا اگر کلید Alt را در صفحه کلید نگه دارید و بر روی علامت چشمِ یک لایه کلیک کنید آنگاه فقط تصویرِ همان لایه در محیطِ اصلیِ فتوشاپ ، نمایش داده می شود و علامتِ چشم و تصویر لایه های دیگر پنهان می شود . اگر دوباره کلید Alt را نگه دارید و بر روی علامتِ چشم همان لایه کلیک کنید آنگاه دوباره تصاویرِ موجود در لایه هایی که قبلا علامت چشم داشتند ظاهر می شوند .

نکته :

فرض کنید که چند لایه در پنلِ لایه هاوجود دارد که بعضی از آن ها دارای علامتِ چشم و بعضی از آن ها فاقدِ علامتِ چشم هستند در این حالت اگر بر روی علامتِ چشمِ یکی از لایه ها کلیک کنید و همانطور که کلیدِ ماوس پایین است اشاره گرِ ماوس را بر روی علامتِ چشمِ لایه های دیگر نیز بکشید آنگاه تصاویرِ موجود در لایه هایی که پنهان بودند آشکار می شوند و تصاویرِ موجود در لایه هایی که آشکار بودند پنهان می شوند .

 

استفاده از منوی Layer برای ظاهر کردن و پنهان کردنِ تصاویرِ موجود در لایه ها :

لایه ای که علامتِ چشم دارد را انتخاب کنید و از منوی Layer بر روی گزینه Hide Layers کلید کنید تا تصویرِ موجود در آن لایه ، پنهان شود یا لایه ای که علامت چشم ندارد را انتخاب کنید و اینبار از منوی Layer بر روی گزینه Show Layers کلیک کنید تا تصویرِ موجود در آن لایه نمایش داده شود .

 

چگونه می توانیم لایه هایی که علامتِ چشم ندارند را حذف کنیم ؟

ابتدا بر روی دکمه کوچکی که در گوشه بالا و سمتِ راستِ پنلِ لایه ها وجود دارد کلیک کنید تا منوی پنلِ لایه ها باز شود سپس گزنیه Delete Hidden Layers را از این منو ، انتخاب کنید این عمل ، باعث می شود که تمامِ لایه هایی که علامتِ چشم ندارند از داخلِ پنلِ لایه ها ، حذف شوند .

 

چگونه می توانیم لایه های موجود در پنلِ لایه ها را حرکت دهیم ؟

بر روی یک لایه در پنلِ لایه ها کلیک کنید و همانطور که کلیدِ ماوس پایین است لایه مورد نظر را به سمتِ بالا یا پایین بکشید و سپس کلیدِ ماوس را رها کنید با این کار می توانید لایه مورد نظر را در بالا یا پایینِ لایه های دیگر قرار دهید البته دقت داشته باشید وقتیکه ترتیبِ قرار گرفتنِ لایه ها را در پنلِ لایه ها تغییر می دهید آنگاه ترتیبِ قرار گرفتنِ تصاویرِ موجود در این لایه ها نیز در داخلِ محیطِ اصلیِ فتوشاپ عوض می شود مثلا اگر یک لایه را در پنلِ لایه ها به بالای تمام لایه های دیگر منتقل کنید آنگاه تصویرِ آن لایه نیز در محیط اصلیِ فتوشاپ ، در بالای تمام تصاویرِ دیگر قرار می گیرد .

نکته :

اگر یک لایه در پنل لایه ها انتخاب شده باشد آنگاه می توانید با نگه داشتنِ کلیدِ Ctrl و زدن پی در پیِ دکمه های ] و [ ، لایه انتخاب شده را در پنلِ لایه ها ، به بالا و پایین منتقل کنید همچنین اگر کلیدِ Alt را نگه دارید و سپس دکمه های ] و [ را به صورتِ پی در پی بزنید آنگاه می توانید لایه های بالا تر یا لایه های پایین تر را در داخلِ پنلِ لایه ها انتخاب کنید .

 

چگونه بر روی تصویرِ موجود در یک لایه ، رنگ آمیزی کنیم ؟

با استفاده از ابزارهای نقاشی مانندِ ابزارِ قلمو ( Brush Tool ) ، می توانید بر روی تصویرِ موجود در یک لایه ، نقاشی و یا رنگ آمیزی کنید برای انجام دادنِ این کار می بایست ابتدا ، لایه مورد نظر را در پنلِ لایه ها انتخاب کنید سپس ابزارِ قلمو ( Brush Tool ) را از داخلِ جعبه ابزارهای فتوشاپ ، برگزینید و نهایتا واردِ تصویر شوید و بر روی تصویر ، کلیک و درگ کنید اما توجه داشته باشید که در این حالت ، فقط تصویرِ موجود در لایه ای که انتخاب شده است رنگ آمیزی می شود .

 

کپی گرفتن از یک لایه :

چندین روش برای کپی کردنِ یک لایه وجود دارد که در ادامه به آن ها می پردازم .

روش اول :

در پنلِ لایه ها بر روی لایه موردِ نظر ، راست کلیک کرده و از منوی باز شده ، گزینه Duplicate Layer را برگزینید تا پنجره Duplicate Layer باز شود .


در این پنجره و در روبرویِ عنوانِ Duplicate ، می توانید نام لایه اصلی را مشاهده کنید در کادرِ مقابلِ عنوانِ As ، نام لایه کپی شده را می بینید که فتوشاپ یک کلمه Copy را به انتهای نام لایه اصلی اضافه کرده و در داخلِ کادرِ As قرار داده است اگر دوست دارید می توانید نام دیگری را در کادرِ As برای لایه کپی شده وارد کنید . در قسمت Destination می بایست مشخص کنید که لایه کپی شده در کدام سند ایجاد شود اگر می خواهید در همین سندِ فعلی ایجاد شود می بایست از کادر Document بر روی نامِ سندِ فعلی کلیک کنید اگر می خواهید لایه کپی شده در سندِ دیگری ایجاد شود باید نامِ آن سند را از کادر مقابلِ عنوانِ Document انتخاب کنید و اگر می خواهید لایه کپی شده در یک سندِ جدید ایجاد شود می بایست از کادرِ مقابلِ عنوانِ Document بر روی گزینه New کلیک کنید و سپس یک نام را برای سندِ جدید در کادرِ مقابلِ عنوانِ Name وارد کنید در آخر بر روی دکمه OK کلیک کنید .

البته روش های دیگری نیز برای کپی کردنِ لایه ها وجود دارند که عبارتند از :

ابتدا لایه موردِ نظرتان را در پنلِ لایه ها انتخاب کنید سپس از منوی Layer بر روی گزینه Duplicate Layer کلیک کنید یا لایه را انتخاب کنید و سپس از منویِ پنلِ لایه ها بر روی گزینه Duplicate Layer کلیک کنید اما اگر می خواهید یک کپی از لایه انتخاب شده را در همین سندِ فعلی ایجاد کنید راحت ترین راه این است که لایه مورد نظررا در پنلِ لایه ها بگیرید بکشید و بر روی دکمه ایجاد کردنِ لایه جدید که در پایین پنل لایه ها وجود دارد رها کنید .

 

چگونه یک لایه جدید ، ایجاد کنیم ؟

در واقع می توانید یک لایه خالی را به پنل لایه ها اضافه کنید و در آن لایه به رنگ آمیزی بپردازید البته به تدریج که با فتوشاپ آشنا می شوید آنگاه متوجه خواهید شد که در همین لایه خالی نیز می توانید کارهای دیگری هم انجام بدهید .

برای اضافه کردن یک لایه جدید چندین روش وجود دارد :

روش اول :

در پایین پنل لایه ها بر روی دکمه ایجاد کردنِ لایه جدید که در شکلِ زیر نیز مشخص شده است کلیک کنید تا یک لایه جدید و خالی از تصویر به پنل لایه ها اضافه شود اگر قبلا یک لایه را در پنل لایه ها انتخاب کرده باشید آنگاه این لایه جدید در بالای لایه انتخاب شده ایجاد می شود اما اگر کلید Ctrl را نگه دارید و سپس در پایینِ پنلِ لایه ها بر روی دکمه ایجاد کردنِ لایه جدید کلیک کنید آنگاه یک لایه جدید و خالی از تصویر در زیرِ لایه انتخاب شده ایجاد می شود .

روش دوم :

دکمه Alt را نگه دارید و بر روی دکمه ایجاد کردنِ لایه جدید ، در پایینِ پنل لایه ها کلیک کنید تا پنجره New Layer باز شود در این پنجره و در کادرِ مقابلِ عنوانِ Name یک نام را برای لایه جدید ، وارد کنید و سپس بر روی دکمه OK کلیک کنید .

روش های دیگری نیز برای ایجاد کردنِ لایه جدید و خالی از تصویر وجود دارند که عبارتند از:

از منوی Layer بر روی گزینه New کلیک کرده و از منوی باز شده گزینه Layer را برگزینید یا اینکه می توانید ابتدا منوی پنلِ لایه ها را باز کرده و گزینه New Layer را انتخاب کنید و سپس در داخلِ پنجره New Layer یک نام را برای لایه جدید در کادرِ مقابلِ عنوانِ Name وارد کرده و نهایتا بر روی دکمه OK کلیک کنید تا لایه جدید در بالای لایه انتخاب شده ، ایجاد شود .

 

حذف کردن لایه ها :

لایه مورد نظر را در پنلِ لایه ها انتخاب کنید سپس بر روی علامتِ سطل زباله که در پایینِ پنلِ لایه ها قرار دارد کلیک کنید تا لایه انتخاب شده حذف شود . روشِ دیگر این است که لایه مورد نظر را بکشید و بر روی علامتِ سطلِ زباله در پایینِ پنلِ لایه ها رها کنید تا حذف شود باز هم روش دیگر این است که بر روی لایه مورد نظر کلیک راست کرده و گزینه Delete Layer را انتخاب کنید یا اینکه از منوی پنل لایه ها بر روی گزینه Delete Layer کلیک کنید همچنین می توانید لایه مورد نظر را انتخاب کرده و از منوی Layer بر روی گزینه Delete و سپس بر روی گزینه Layer کلیک کنید تا لایه انتخاب شده حذف شود آخرین روش این است که لایه مورد نظر را انتخاب کرده و دکمه Delete یا دکمه Backspace را در صفحه کلید خود بفشارید تا لایه انتخابی حذف شود دقت داشته باشید که راه های گوناگونی برای انجام دادنِ یک کار ، در فتوشاپ وجود دارد و این سیاستِ شرکت آدوبی است که با این روش توانسته است کاری کند تا کاربران ، هر جوری که راحت تر هستند با فتوشاپ کار کنند .

 

تغییر دادنِ شفافیتِ یک لایه ، توسطِ دکمه های ماشین حسابِ کیبورد :

قبلا یاد گرفتیم که با استفاده از گزینه Opacity که در بالای پنلِ لایه ها قرار گرفته ، می توانیم شفافیتِ تصویرِ موجود در یک لایه را تغییر دهیم اما حالا توجه داشته باشید که اگر مقدارِ Opacity یک لایه ، ۱۰۰ درصد باشد آنگاه با زدنِ دکمه ۹ تبدیل به ۹۰ می شود و اگر دکمه ۸ را بزنیم آنگاه مقدار Opacity ، تبدیل به ۸۰ می شود و همین طور تا عدد ۱ ، یعنی اگر عدد ۱ را در ماشین حسابِ کیبورد فشار دهیم آنگاه مقدار Opacity لایه انتخاب شده ، تبدیل به ۱۰ می شود در آخر اگر عددِ صفر را بزنیم آنگاه مقدار Opacity در لایه انتخاب شده ، دوباره ۱۰۰ درصد می شود .

نکته :

اگر دو تا از دکمه های ماشین حساب را با سرعت بزنید آنگاه می توانید اعدادِ دو رقمی و غیر رند را نیز برای گزینه Opacity وارد کنید مثلا اگر لایه موردِ نظرتان را در پنلِ لایه ها انتخاب کرده باشید و سپس در قسمتِ ماشین حسابِ کیبوردِ خود با سرعت ابتدا بر روی عددِ ۶ و سپس بر روی عددِ ۳ کلیک کنید آنگاه مقدارِ ۶۳ در کادرِ مقابلِ عنوانِ Opacity تایپ می شود در این روش حتما توجه داشته باشید که شما برای وارد کردنِ اعدادِ دو رقمیِ غیر رند حتما می بایست هر دو عدد را با سرعت تایپ کنید زیرا اگر اعدادِ ۶ و ۳ را با فاصله زمانی بفشارید آنگاه مقدارِ Opacity در ابتدا با زدنِ کلیدِ ۶ ، برابر با ۶۰ درصد می شود و سپس با زدنِ کلیدِ ۳ ، برابر با ۳۰ درصد می شود اما اگر ابتدا کلیدِ ۶ را بزنید و بعد کلیدِ ۳ را با سرعت بزنید آنگاه مقدارِ ۶۳ در کادرِ مقابلِ عنوانِ Opacity وارد می شود همچنین برای وارد کردنِ یک مقدارِ تک رقمی می بایست ابتدا کلیدِ ۰ و سپس با سرعت بر روی یکی از اعداد کلیک کنید مثلا اگر ابتدا کلیدِ ۰ را بزنید و سپس کلیدِ ۸ را با سرعت بزنید آنگاه مقدارِ ۸ در کادرِ مقابلِ عنوانِ Opacity تایپ می شود .

اما یک نکته در اینجا مهم است در نوار گزینه های بعضی از ابزارهای فتوشاپ ، یک گزینه Opacity وجود دارد اگر از این ابزارها استفاده می کنید و دکمه های ماشین حساب را می زنید آنگاه فقط مقدار Opacity موجود در نوار گزینه های همان ابزار تغییر می کند و مقدار Opacity برای لایه انتخاب شده در پنلِ لایه ها تغییری نمی کند .

نکته :

اگر ابزار قلمو را برای رنگ آمیزی انتخاب کنید آنگاه یک گزینه Opacity در نوار گزینه های آن مشاهده می کنید که اگر مقدار آن را کم کنید آنگاه با رنگ های شفافتر و کمرنگتری می توانید رنگ آمیزی کنید .

 

چگونه می توانیم لایه ها را به همدیگر وصل کنیم ؟

فرض کنید که چند لایه در پنل لایه ها وجود دارند و هر لایه یک تصویر دارد اگر بخواهید با استفاده از ابزار Move ، تصویرِ این چند لایه را همزمان با هم جابجا کنید می بایست لایه های مورد نظر را به هم وصل کنید برای انجام دادنِ این کار می بایست ابتدا کلید Ctrl را نگه دارید و سپس بر روی لایه های مورد نظر در پنل لایه ها کلیک کنید تا تمام لایه های مورد نظرِ شما انتخاب شوند حالا می بایست از پایین پنل لایه ها بر روی علامتِ زنجیر که در شکلِ زیر نیز مشخص شده است کلیک کنید تا لایه های انتخابی به هم وصل شوند .


حالا اگر توسطِ ابزارِ Move بخواهید تصویرِ یکی از این لایه¬ها را جابجا کنید آنگاه متوجه می¬شوید که تصاویرِ موجود در لایه های دیگر که به این لایه وصل هستند نیز ، همزمان جابجا می شوند . اگر می خواهید که چند لایه پشت سر هم را به یکدیگر وصل کنید می بایست در پنلِ لایه ها بر روی اولین لایه کلیک کنید سپس کلید Shift را نگه دارید و بر روی آخرین لایه کلیک کنید تا لایه اول و آخر و لایه های بین آن ها ، با هم انتخاب شوند سپس می توانید از یکی از روش هایی که در ادامه آمده است برای لینک کردن یا همان وصل کردنِ این لایه ها به همدیگر استفاده کنید راحت ترین روش برای وصل کردنِ لایه ها به یکدیگر این است که از پایینِ پنلِ لایه ها بر روی علامتِ زنجیر کلیک کنید یا می توانید بر روی یکی از لایه های انتخاب شده راست کلیک کرده و گزینه Link Layers را انتخاب کنید همچنین برای لینک کردنِ لایه ها به همدیگر می توانید بعد از انتخاب کردنِ لایه های مورد نظر از منوی پنلِ لایه ها بر روی گزینه Link Layers کلیک کنید یا اینکه می توانید از منوی Layer بر روی گزینه Link Layers کلیک کنید .

چگونه اتصالِ یکی از لایه های متصل به هم را از بین ببریم ؟

اگر تعدادی از لایه ها را به هم وصل کرده اید و حالا می خواهید که اتصالِ یکی از این لایه ها را از بین ببرید می بایست ابتدا در بینِ لایه های متصل به هم بر روی لایه موردِ نظرتان کلیک کنید تا انتخاب شود و سپس بر روی علامت زنجیر در پایینِ پنلِ لایه ها کلیک کنید یا بر روی لایه انتخاب شده کلیک راست کرده و گزینه Unlink Layers را انتخاب کنید و یا اینکه ابتدا لایه موردِ نظرتان را در بینِ لایه های متصل به هم انتخاب کنید و سپس از منوی پنلِ لایه ها یا از منوی Layer بر روی گزینه Unlink Layers کلیک کنید تا لایه موردِ نظر از حالت اتصال ، خارج شود .

نکته :

اگر همه لایه های متصل به هم را در داخلِ پنلِ لایه ها انتخاب کنید و سپس با استفاده از یکی از روش های گفته شده در بالا بر روی گزینه Unlink Layers کلیک کنید آنگاه اتصالِ میانِ تمامِ لایه های انتخاب شده از بین خواهد رفت .

نکته :

وقتی لایه ها به هم وصل می شوند آنگاه یک علامتِ زنجیر در سمتِ راستِ لایه های موردِ نظر ظاهر می شود برای غیر فعال کردنِ اتصالِ هر کدام از لایه ها به صورتِ موقت ، می بایست کلید Shift را نگه داشته و بر روی علامتِ زنجیرِ لایه مورد نظر کلیک کنید با این کار یک ضربدر بر روی زنجیرِ آن لایه نمایان می شود و به این معنا است که این لایه به صورت موقت از حالتِ اتصال خارج شده است برای اینکه دوباره آن را به لایه های دیگر وصل کنید لازم است که دوباره کلید Shift را نگه دارید و بر روی علامتِ ضربدرِ قرمز رنگ کلیک کنید .


نکته :

اگر یکی از لایه های لینک شده را در پنلِ لایه ها انتخاب کنید و سپس از منوی Layer بر روی گزینه Select Link Layers کلیک کنید آنگاه تمامِ لایه هایی که به لایه انتخاب شده ، لینک هستند نیز انتخاب می شوند .

 

چگونه می توانیم قسمتی از یک لایه را Copy یا Cut کنیم ؟

در پنلِ لایه ها بر روی یکی از لایه هایی که دارای تصویر است کلیک کنید تا انتخاب شود سپس توسطِ یکی از ابزارهای انتخاب ، مثلا توسطِ ابزارِ انتخابِ مستطیلی ، واردِ تصویر شوید و یک قسمت از تصویرِ این لایه را انتخاب کنید نهایتا ابزار Move را برگزینید حالا اگر توسطِ ابزار Move ، واردِ تصویر شوید و بخشِ انتخاب شده در تصویر را حرکت دهید آنگاه خواهید دید که آن بخش از تصویر ، بریده می شود اما اگر کلید Alt را نگه می داشتید و سپس بخش انتخاب شده را حرکت می دادید آنگاه یک کپی از قسمت انتخاب شده گرفته می شد و در درون همان لایه قرار می گرفت .

Copy و Cut کردن قسمتی از یک لایه و Past کردن آن در لایه ای دیگر :

بعد از انتخاب کردنِ یک لایه در پنلِ لایه ها می بایست با استفاده از ابزارهای انتخاب ، واردِ تصویر شوید و یک قسمت از تصویر را انتخاب کنید حالا برای کپی کردن آن بخش می بایست از منوی Edit گزینه Copy را برگزینید با این کار یک کپی از بخشِ انتخاب شده در حافظه موقتِ کامپیوتر ذخیره می شود حالا اگر این بار از منوی Edit گزینه Past را انتخاب کنید آنگاه بخش کپی شده در یک لایه جدید Past می شود و شما بخشِ کپی شده را می توانید توسطِ ابزارِ Move جابجا کنید اما برای بریدنِ قسمتی از تصویر و قرار دادن آن در لایه ای جدید ، می بایست ابتدا قسمتی از تصویر را انتخاب کرده و سپس از منوی Edit گزینه Cut و دوباره از منوی Edit گزینه Past را انتخاب کنید با این کار ، بخشِ انتخاب شده از لایه فعلی، جدا می¬شود و در لایه ای جدید ، قرار داده می شود که باز هم توسطِ ابزارِ Move می توانید بخشِ جدا شده را جابجا کنید .

نکته :

روش دیگری برای کپی و کات کردن قسمتی از تصویر و قرار دادن آن در یک لایه جدید وجود دارد که از حالت قبل راحت تر است در این روش ابتدا می بایست توسط یکی از ابزارهای انتخاب ، بخشی از تصویرِ موجود در یک لایه را انتخاب کنید سپس در حالیکه ابزارِ انتخاب فعال است در درون بخش انتخاب شده کلیک راست کرده و از منوی باز شده گزینه Layer Via Copy را انتخاب کنید تا یک کپی در لایه جدید ایجاد شود یا اینکه گزینه Layer Via Cut را انتخاب کنید تا بخشِ انتخاب شده بریده شود و در یک لایه جدید قرار بگیرد همچنین می توانید بعد از انتخاب کردنِ بخشی از تصویر ، از منوی Layer بر روی گزینه New کلیک کنید و از منوی باز شده یکی از گزینه های Layer Via Copy ، برای کپی کردن و یا گزینه Layer Via Cut را برای بریدن قسمتی از تصویر و قرار دادن آن در یک لایه جدید انتخاب کنید .

 

چگونه می توانیم تمام تصویرِ موجود در یک لایه را انتخاب کنیم ؟

روش اول :

یک لایه را در پنلِ لایه ها انتخاب کنید سپس کلید Ctrl را نگه داشته و در همان پنلِ لایه ها بر روی تصویرکِ کوچکِ لایه انتخاب شده کلیک کنید تا تمام تصویر آن لایه در حالت انتخاب قرار بگیرد .

روش دوم :

یک لایه را در پنلِ لایه ها انتخاب کنید و سپس از منوی Select گزینه All را برگزینید .

 

چگونه بخشِ انتخاب شده را از حالت انتخاب خارج کنیم ؟

اگر قسمتی از تصویر یا حتی کلِ تصویر را انتخاب کرده اید آنگاه می توانید از منوی Select ، گزینه Deselect را انتخاب کنید تا بخشِ انتخاب شده از حالت انتخاب خارج شود همچنین می توانید از کلید های ترکیبی Ctrl + D هم برای خارج شدن از حالتِ انتخاب استفاده کنید .

 

فرمان Transform :

ابتدا بر روی منوی Edit کلیک کنید و گزینه Transform را انتخاب کنید با این کار یک منو که شامل چندین گزینه است باز می شود در ادامه قصد دارم تمام گزینه های موجود در منوی Transform را شرح دهم .


Scale :

با انتخاب کردنِ این گزینه می توانید اندازه تصویر را کوچکتر یا بزرگتر کنید وقتی گزینه Scale را انتخاب می کنید آنگاه چهار دستگیره در گوشه هایِ تصویر و چهار دستگیره بر روی اضلاعِ تصویر ظاهر می شوند .


اگر بر روی دستگیره های موجود بر روی اضلاع ، کلیک و درگ کنید آنگاه تصویر به صورتِ افقی و عمودی کوچکتر و بزرگتر می شود اما اگر بر روی دستگیره های گوشه های تصویر ، کلیک و درگ کنید آنگاه می توانید کل تصویر را به هر صورتی که دوست دارید کوچکتر و بزرگتر کنید اما با این کار تناسبِ میانِ پهنا و ارتفاعِ تصویر از بین می رود برای حل کردنِ این مسئله می بایست ابتدا کلید Shift را نگه داشته و سپس بر روی یکی از دستگیره های گوشه ای ، کلیک و درگ کنید تا تصویر ، کوچکتر و بزرگ تر شده و تناسبِ میان پهنا و ارتفاع تصویر هم حفظ شود .

Rotate :

توسط این گزینه می توانید تصویر را بچرخانید وقتی که گزینه Rotate را انتخاب می کنید باز هم چهار دستگیره بر روی اضلاع و چهار دستگیره در گوشه های تصویر ظاهر می شوند اگر اشاره گرِ ماوس را نزدیک به یکی از این دستگیره ها ببرید آنگاه تبدیل به فلشِ خمیده می شود و شما در این حالت می توانید کلیک کنید و تصویر را بچرخانید اما تصویر ، حولِ چه نقطه ای می چرخد ؟ اگر به وسطِ تصویر نگاه کنید آنگاه یک علامتِ بعلاوه مشاهده خواهید کرد در واقع تصویر حولِ این علامتِ بعلاوه می چرخد اگر این علامت را بگیرید و در جای دیگری قرار دهید آنگاه تصویر ، حولِ موقعیتِ جدیدِ این علامت می چرخد .

Skew :

اگر این گزینه را انتخاب کنید و سپس دستگیره های موجود بر روی اضلاع را بکشید آنگاه تصویر به صورتِ افقی و عمودی ، کج می شود اما اگر دستگیره های گوشه ای را بکشید آنگاه اضلاعِ تصویر به صورتِ نامتوازن تغییر می کنند .

Distort :

این گزینه بسیار پر کاربرد است رمزِ استفاده از این گزینه ، استفاده کردنِ صحیح از دستگیره های گوشه ایِ آن است در واقع بعد از انتخاب کردنِ گزینه Distort می توانید بر روی هر یک از دستگیره های گوشه ای کلیک و درگ کنید و تصویر را به هر صورتی که دوست دارید تغییرِ شکل دهید مثلا فرض کنید در یک لایه ، تصویری از یک مانیتور و در لایه ای دیگر ، تصویری از ساحلِ دریا را دارید و می خواهید تصویرِ ساحلِ دریا را در درون صفحه مانیتور قرار دهید انگار که مانیتور در حالِ نمایش دادنِ تصویرِ ساحلِ دریا می باشد برای انجام دادنِ این کار ابتدا می بایست لایه تصویرِ دریا را انتخاب کنید و سپس گزینه Distort را از منوی Transform برگزینید حالا بر روی دستگیره های گوشه ای ، کلیک و به سمتِ گوشه های مانیتور ، درگ کنید و تصویر را در داخلِ صفحه مانیتور قرار دهید نتیجه کارِ شما می بایست مانندِ مراحلِ موجود در تصویرِ زیر باشد .

Perspective :

شما می توانید یک پرسپکتیو را به تصویر ، اعمال کنید پرسپکتیو در یک تصویر ، باعث می شود که نقاطِ دورتر ، کوچکتر و نقاطِ نزدیکتر ، بزرگتر به نظر برسند . وقتیکه گزینه Perspective را انتخاب می کنید آنگاه باز هم چهار دستگیره در گوشه ها و چهار دستگیره بر روی اضلاع ، ظاهر می شوند اگر بر روی دستگیره های گوشه ای کلیک و به سمت چپ و راست درگ کنید آنگاه تصویر ، دارای پرسپکتیوِ عمودی خواهد شد اما اگر بر روی دستگیره های گوشه ای کلیک و به سمت بالا و پایین درگ کنید آنگاه تصویر ، دارای پرسپکتیو افقی می شود اگر هم دستگیره های موجود بر روی اضلاعِ تصویر را بکشید آنگاه تصویر به صورت افقی و عمودی کج می شود .

Warp :

شما در دنیای واقعی می توانید لبه های یک کاغذ را به هزاران روشِ مختلف خم کنید گزینه Warp در فتوشاپ ، این امکان را فراهم کرده است که بتوانیم لبه های یک تصویر را مانندِ دنیای واقعی به هر شکلی که دوست داریم خم کنیم در ادامه روشِ استفاده کردن از گزینه Warp را یاد می گیریم ابتدا لایه تصویرِ مورد نظر را انتخاب کنید و سپس از منوی Edit ، گزینه Transform و نهایتا گزینه Warp را برگزینید با این عمل ، چهار دستگیره در گوشه های تصویر ظاهر می شوند . فرض کنید که ما می خواهیم گوشه سمت راست و بالای تصویر را خم کنیم برای انجام دادنِ این کار می بایست بر روی دستگیره ای که در گوشه بالا و سمتِ راستِ تصویر قرار دارد کلیک کرده وهمانطور که کلیدِ ماوس پایین است به سمتِ مرکزِ تصویر ، درگ کنیم و سپس کلیدِ ماوس را رها کنیم با این کار ، گوشه بالا و سمتِ راستِ تصویر به سمت مرکزِ تصویر خم می شود اما این خم شدگی غیر طبیعی است چکار کنیم که این خم شده گی ، طبیعی تر به نظر برسد ؟ جواب این است وقتی دستگیره گوشه بالا و سمتِ راستِ تصویر را به سمتِ مرکزِ تصویر کشیدیم باعث شد که دو دستگیره بلند که به دستگیره گوشه ای وصل هستند ظاهر شوند حال می توانیم این دستگیره های بلند را بگیریم و به سمتِ دیگری بکشیم و حالتِ خم شدنِ گوشه تصویر را تغییر دهیم با حرکت دادنِ این دو دستگیره بلند ، می توانیم کاری کنیم که گوشه تصویر به سمتِ پشتِ تصویر یا روی تصویر ، خم شود اما از گزینه Warp به نحوی دیگر هم می شود استفاده کرد اگر در داخلِ تصویر کلیک و به سمتِ چپ و راست درگ کنید آنگاه خواهید دید که پیکسل های تصویر نیز به سمتِ چپ و راست حرکت می کنند همچنین اگر در داخلِ تصویر ، کلیک و به سمتِ بالا و پایین درگ کنید آنگاه پیکسل های تصویر به سمتِ بالا و پایین حرکت می کنند . از ترکیبِ حرکتِ پیکسل های داخلِ تصویر و خم کردنِ گوشه ها و لبه های تصویر می توانیم یک تصویر را به هر صورتی که دوست داریم خم کنیم . اگر می خواهید در حالی که گزینه Warp فعال است تصویر را جابجا کنید می بایست ابتدا کلید Ctrl را نگه داشته و در داخلِ تصویر کلیک و درگ کنید تا کلِ تصویر ، جابجا شود .

نوار گزینه¬های ابزار Warp

شما می توانید از کادرِ روبروی عنوان Warp ، یکی از حالت های پیش فرضِ خم شدگی را انتخاب کنید با این کار ، گزینه های دیگری هم در نوارِ گزینه هایِ این ابزار فعال می شوند .

Change the warp orientation :

این گزینه در سمتِ راستِ گزینه Warp قرار گرفته است و فقط زمانی فعال می شود که شما یکی از حالت های خم شدگی را از کادرِ مقابلِ عنوانِ Warp انتخاب کرده باشید کلیک کردن بر روی این دکمه باعث می شود که خم شدگیِ افقی ، تبدیل به خم شدگیِ عمودی و خم شدگیِ عمودی ، تبدیل به خم شدگیِ افقی شود .

نکته :

سه گزینه بعدی در نوار گزینه ها یعنی گزینه های Bend ، H و V نیز فقط زمانی فعال می شوند که شما یکی از حالت های خم شدگی را از کادرِ مقابلِ عنوانِ Warp انتخاب کرده باشید .

Bend :

توسط این گزینه مقدار خم شدگی رامشخص می کنیم .

H :

توسط این گزینه مقدار ارتفاعِ خم شدگی را تغییر می دهیم .

V :

توسط این گزینه مقدار پهنای خم شدگی را تعیین می کنیم .

گزینه¬های باقی¬مانده در منوی Transform عبارتند از:

Rotate 180 :

تصویر را ۱۸۰ درجه می¬چرخاند.

Rotate 90 CW :

تصویر را درجهتِ حرکتِ عقربه های ساعت ، به مقدارِ ۹۰ درجه می-چرخاند.

Rotate 90 CCW :

تصویر را در خلافِ جهتِ حرکتِ عقربه های ساعت ، به مقدار ۹۰ درجه می¬چرخاند.

Flip Horizontal :

تصویر را به صورتِ افقی معکوس می¬کند.

Flip Vertical :

تصویر را به صورت عمودی معکوس می کند .

فرمانِ Free Transform :

توسط این گزینه می توانید تصویرِ یک لایه را کج کنید ، بچرخانید و یا تغییر شکل دهید . بنابراین از منوی Edit بر روی گزینه Free Transform کلیک کنید تا این فرمان اجرا شود . وقتیکه فرمان Free Transform را انتخاب می کنید آنگاه چهار دستگیره در گوشه های تصویر و چهار دستگیره بر روی اضلاعِ تصویر ایجاد می شوند و یک علامتِ بعلاوه نیز مانندِ قبل در وسطِ تصویر ظاهر می شود همچنین نوار گزینه های این ابزار ، یک نوارِ کامل با گزینه های متفاوت می باشد .

تغییر اندازه تصویر توسط فرمان Free Transform :

اگر دستگیره های موجود بر روی اضلاعِ تصویر را با کلیک و درگ بر روی آن ها بگیرید و بکشید آنگاه می توانید تصویر را به صورتِ افقی و عمودی ، کوچک و بزرگ کنید اگر هم کلید Alt را نگه دارید و سپس دستگیره های موجود بر روی اضلاع را بکشید آنگاه تصویر به صورتِ افقی یا عمودی و از مرکز ، کوچک و بزرگ می شود اما اگر دستیگره های گوشه ای را با کلیک و درگ کردن بگیرید و بکشید آنگاه می توانید کلِ تصویر را به هر اندازه دلخواه ، کوچک و بزرگ کنید اما در این حالت تناسبِ میان پهنا و ارتففاعِ تصویر بهم می ریزد برای حل کردنِ این مسئله می بایست کلیدِ Shift را نگه دارید و سپس دستگیره های گوشه ای را به سمتِ مناسب بکشید تا با حفظِ تناسب میان پهنا و ارتفاعِ تصویر بتوانید کلِ تصویر را کوچک تر و یا بزرگ تر کنید . اگر کلید های Alt + Shift را همزمان نگه دارید و سپس دستیگره های گوشه ای را به سمتِ مناسب بکشید آنگاه تصویر با حفظِ تناسبِ میانِ اضلاع و همچنین از مرکزِ تصویر ، شروع به کوچک تر و یا بزرگ تر شدن می کند .

تغییرِ شکل ، توسطِ فرمانِ Free Transform :

با نگه داشتنِ کلید Ctrl و کشیدنِ دستگیره های گوشه ای می توانید تصویر را به هر صورتی که دوست دارید تغییر شکل بدهید .

تغییرِ شکلِ نامتوازنِ اضلاع ، توسطِ فرمانِ Free Transform :

اگر کلیدهای Ctrl + Shift را نگه دارید و سپس دستگیره های گوشه ای را بکشید آنگاه اضلاعِ تصویر به صورتِ نامتوازن تغییر می کنند .

نکته : اگر کلیدهای Ctrl + Alt را همزمان نگه دارید و سپس یکی از دستگیره های گوشه ای را به سمتِ داخل یا خارج بکشید آنگاه دستگیره مقابلِ آن نیز ، به همان صورت حرکت می کند .

کج کردنِ تصویر توسط فرمان Free Transform :

با نگه داشتن کلیدِ Ctrl و کشیدنِ دستگیره های موجود بر روی اضلاعِ تصویر می توانید تصویر را به صورتِ افقی و یا عمودی کج کنید .

چرخاندنِ تصویر :

اگر اشاره گرِ ماوس را به دستگیره های گوشه ای نزدیک کنید آنگاه تبدیل به یک فلشِ خمیده می شود که در این حالت می توانید کلیک و درگ کنید تا تصویر بچرخد اگر هم در هنگام چرخاندنِ تصویر ، کلیدِ Shift را نگه دارید آنگاه تصویر در زوایای ۱۵ درجه ای می چرخد . اما تصویر ، حولِ علامتِ بعلاوه ای که در مرکزِ تصویر قرار گرفته است می چرخد اگر این علامتِ بعلاوه را بگیرید و در جای دیگر قرار دهید آنگاه کلِ تصویر، حولِ مرکزِ جدید می چرخد .

 

نوار گزینه های فرمان Free Transform:

من این نوار گزینه ها را از سمتِ چپ به سمتِ راست توضیح می دهم .


اولین دکمه در سمتِ چپِ این نوار ، مربوط به حالت های پیش فرضِ ابزارها می باشد که در موردِ فرمانِ Free Transform ، غیر فعال است و ما هم با آن کاری نداریم .

Reference Point Location :

اگر اشاره گر ماوس را بر روی دومین قسمت در سمتِ چپِ نوار گزینه ها نگه دارید آنگاه نام Reference Point Location ظاهر می شود این قسمت از ۹ خانه کوچک تشکیل شده است و خانه مرکزی در داخلِ آن به صورتِ پیش فرض انتخاب شده است و به این معنا می باشد که علامتِ بعلاوه ای که تصویر ، حول آن می چرخد در مرکزِ تصویر قرار دارد حالا اگر بر روی یکی دیگر از خانه های خالی در این بخش ، کلیک کنید آنگاه آن خانه پر شده و علامتِ بعلاوه ای که تا الان در مرکز تصویر قرار داشت حالا به نقطه جدید منتقل می شود و اگر تصویر را در این حالت بچرخانید آنگاه تصویر ، حولِ مرکزِ جدید می چرخد .

در همین بخش از نوار گزینه ها ، در میانِ دو کادرِ Y و X ، یک دکمه مثلث شکل وجود دارد اگر دکمه مثلث شکل ، بالا باشد یعنی اینکه غیر فعال است و شما می توانید در کادر X ، فاصله بینِ مرکزِ چرخش تا لبه سمتِ چپ و در کادر Y ، فاصله بین مرکزِ چرخش تا لبه بالای تصویر را وارد کنید . اما اگر بر روی دکمه مثلث شکل ، کلیک کنید آنگاه مقدارِ کادرِ X و کادرِ Y ، صفر می شود و از الان به بعد هر مقداری را که در کادر X و Y وارد کنید باعث می شود که مرکزِ چرخش به مختصاتِ جدید ، منتقل شود و به طبع ، تصویر هم حرکت می کند . مثلا اگر در حالیکه علامتِ مرکزِ چرخش ، در وسطِ تصویر قرار دارد ، بر روی دکمه مثلث شکل در نوار گزینه ها کلیک کنید آنگاه مقادیرِ کادرهای X و Y صفر می شود حالا اگر مثلا در کادر X مقدار ۱۰۰ را وارد کنید آنگاه مرکز چرخش ، ۱۰۰ پیکسل به سمتِ راست حرکت می کند و با این عمل تصویر هم ۱۰۰ پیکسل به سمت راست می رود و اگر در کادر Y مقدار ۱۰۰ را وارد کنید آنگاه مرکز چرخش نیز ، ۱۰۰ پیکسل به سمتِ پایین منتقل می شود و به طبع ، تصویر هم ۱۰۰ پیکسل به سمتِ پایین می رود . اگر هم مقادیرِ منفی را در کادرهای X و Y وارد کنید آنگاه حرکتی ، معکوسِ حالتِ قبل انجام می شود .

کادر W و کادر H :

توسطِ کادرِ W می توانید مقدار پهنای تصویر و توسط کادر H می توانید مقدارِ ارتفاعِ تصویر را مشخص کنید اگر هم بر روی زنجیری که در میانِ دو کادرِ W و H قرار گرفته است کلیک کنید آنگاه با تغییر دادنِ مقدارِ یکی از کادرهای W یا H ، مقدارِ کادر دیگر نیز متناسب با آن تغییر می کند .

Rotate :

مقدار چرخشِ تصویر را به صورتِ یک زاویه در کادر آن وارد کنید تا تصویر به همان اندازه بچرخد .

کادر H و کادر V :

H مخففِ Horizontal به معنای افقی و V مخففِ Vertical به معنای عمودی می باشد اگر می خواهید تصویر را به صورت افقی کج کنید می بایست مقداری را در کادر H وارد کنید و اگر می¬خواهید تصویر را به صورت عمودی کج کنید می بایست یک مقدار را در کادرِ مقابلِ عنوانِ V وارد کنید .

Interpolation :

آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که وقتی یک تصویر را بزرگتر می کنید واقعا آن تصویر چگونه بزرگتر می شود ؟ دقت داشته باشید هر تصویر در فتوشاپ از تعدادی پیکسل تشکلیل شده است این پیکسل ها به شکلِ مربع های کوچکی هستند که اطلاعاتِ روشنایی و رنگی را در خود حفظ می کنند و از کنارِ هم قرار گرفتن این پیکسل ها است که یک تصویر ، شکل می گیرید حالا فرض کنید که فرمان Free Transform را انتخاب کرده اید و کلیدِ Shift را هم نگه داشته اید و بر روی دستگیره گوشه تصویر کلیک و به سمت خارج درگ کرده اید با این کار ، تصویر را بزرگتر کرده اید اما واقعا چه اتفاقی افتاد که تصویر بزرگتر شد ؟ ما این را می دانیم که هر تصویر از تعدادی پیکسل تشکیل شده است اما زمانیکه تصویر را بزرگتر می کنیم باز هم می بینیم که تصویر به هم نریخته و کامل است در واقع زمانیکه یک تصویر را بزرگتر می کنیم تعدادی پیکسل به پیکسل های تصویر اضافه می شوند پیکسل های اضافه شده هم مانند پیکسل های اصلیِ تصویر ، دارای اطلاعاتِ روشنایی و رنگی هستند اما این پیکسل های اضافی ، چگونه به یک تصویر اضافه می شوند ؟ جواب این است زمانی که ما یک تصویر را بزرگتر می کنیم آنگاه فتوشاپ با استفاده از روشی به نامِ Interpolation یا همان درونیابی سعی می کند که تعدادی پیکسل را به پیکسل های اصلیِ تصویر ، اضافه کند به عبارتی فتوشاپ سعی می کند با اضافه کردن این پیکسل ها به پیکسل های اصلی ، ترکیبِ اولیه تصویر را حفظ کند . اما همین روشِ Interpolation ، دارای چند زیر شاخه نیز می باشد اگر در نوار گزینه های فرمان Free Transform بر روی کادرِ مقابلِ عنوانِ Interpolation کلیک کنید آنگاه می توانید الگوریتم ها و یا همان روش های مختلفِ اضافه کردنِ پیکسل ها به تصویر را مشاهده کنید در واقع هر وقت که تصویری را تغییرِ شکل می دهید یا بزرگ و کوچک می کنید لازم است که یکی از این روش های موجود در کادرِ Interpolation را انتخاب کنید تا کیفیتِ تصویر ، همان چیزی شود که شما می خواهید در ادامه به بررسی کردنِ هر یک از گزینه های موجود در کادر Interpolation می پردازم .

Nearest Neighbor :

این روش باعث می شود که پیکسل های تصویر ، بزرگتر شوند و از کنارِ هم قرار گرفتنِ این پیکسل های بزرگتر ، کل تصویر شکل می گیرد مثلا اگر در هنگامی که گزینه Nearest Neighbor انتخاب شده باشد تصویر را بزرگتر کنید آنگاه مثلا یک پیکسلِ سبز رنگ به چهار پیکسلِ سبز رنگ که به هم چسبیده اند تبدیل می شود یا مثلا یک پیکسلِ قهوه ای رنگ به دو پیکسلِ قهوه ای رنگ تبدیل می شود و با این کار ، کلِ تصویر ساخته می شود مزیتِ استفاده از این روش در بزرگ کردنِ تصاویر ، این است که مقدارِ روشنایی و رنگِ پیکسل ها ، هیچ تغییری نمی کنند . حتی امکان دارد در نقطه ای از تصویر ، یک پیکسل ، تبدیل به هشت پیکسل شود و از کنار هم قرار گرفتن این هشت پیکسل یک پیکسلِ بزرگتر ایجاد شود که از لحاظ رنگ و مقدارِ روشنایی درست مانند پیکسلِ اولیه می باشد . عیب و اِشکالِ این روش نیز این است که لبه های موجود در تصویر ، دندانه دار می شوند زیرا پیکسل ها بزرگتر شدند و بیشتر به چشم می آیند .

Bilinear :

پیکسل هایی که با استفاده از روشِ Bilinear به تصویر اضافه می شوند ، بسیار نرم تر و ملایم تر از حالتِ قبل می باشند اما چه چیزی باعث می شود که پیکسل های اضافه شده در این روش ، نرم تر شوند فرض کنید که یک پیکسل توسطِ این روش در نقطه ای از تصویر اضافه شده است اما سوالی که پیش می آید این است که فتوشاپ ، مقدارِ روشنایی و رنگِ این پیکسلِ اضافه شده را چگونه تعیین می کند ؟ در واقع فتوشاپ ، از رنگ و نورِ چهار پیکسلِ اطرافِ این پیکسلِ اضافه شده ، یک میانگین می گیرد و سپس مقدارِ بدست آمده را به پیکسلِ اضافه شده اِعمال می کند و از این طریق ، رنگ و نورِ پیکسل اضافه شده را می سازد این عمل برای تمامِ پیکسل های اضافه شده نیز انجام می شود و به همین دلیل است که استفاده از روش Bilinear در بزرگ کردن تصاویر ، باعثِ نرم تر شدنِ تصویر نسبت به حالت Nearest Neighbor می شود .

Bicubic :

این روش از قدیمی ترین روش های درونیابیِ تصویر در نرم افزارهای ویرایشی می باشد و در اکثر مواقع بهترین نتیجه را ایجاد می کند فتوشاپ در این روش برای تعیینِ رنگ و نورِ پیکسلِ اضافه شده به رنگ و نورِ ۱۶ پیکسل در اطرافِ پیکسلِ اضافه شده توجه می کند و آنگاه رنگ و نورِ پیکسلِ اضافه شده را مشخص می کند در واقع این کار را برای تمامِ پیکسل های اضافه شده انجام می دهد و به همین دلیل است که تصویری که با این روش ، بزرگتر می شود دارای کیفیتِ بهتری است زیرا با دقتِ بیشتری ، بزرگتر می شود اما توجه داشته باشید که هیچ وقت نمی توان یک تصویر را مانند کیفیتِ اولیه اش بزرگتر کرد در واقع تمام این روش ها برای این ایجاد شده اند که یک تصویر را حداقل بتوانیم با کیفیتی نزدیک به کیفیتِ اولیه اش بزرگتر کنیم .

Bicubic Smoother :

این روش همان روش Bicubic است اما اندکی جدیدتر می باشد زیرا استفاده از این روش باعث می شود که تصویر به صورتِ باز هم نرمتری ، بزرگ شود .

Bicubic Sharper :

باز هم ، همان روشِ Bicubic است و باز هم اندکی جدیدتر نسبت به روش Bicubic می باشد زیرا استفاده از روش Bicubic Sharper در هنگام بزرگتر کردنِ تصویر باعث می شود که لبه های موجود در تصویر ، واضح تر شوند .

Bicubic Automatic :

با انتخاب کردنِ این گزینه در واقع به فتوشاپ این اجازه را می دهید که خودش تصمیم بگیرد که برای مشخص کردن رنگ و نورِ هر پیکسل اضافه شده می بایست از چند پیکسل در اطراف آن استفاده کند .

Warp :

گزینه بعدی در نوار گزینه های ابزار Free Transform ، دکمه Warp است که قبلا با آن آشنا شده اید کافیست بر روی این دکمه کلیک کنید تا به بخش Warp منتقل شود .

در آخر هم می توانید با کلیک بر روی دکمه Cancel در نوار گزینه ها ، تمام عملیات را لغو و یا با کلیک کردن بر روی دکمه تایید ، تمامِ عملیات را ثبت کنید .

 

تراز کردنِ تصویرِ لایه ها :

تراز کردنِ تصاویر ، درست مانند تراز کردنِ نوشته ها هستند اگر با نرم افزارهای واژه پردازی مانند Word کار کرده باشید حتما با تراز کردن متن آشنا هستید مثلا اگر خطوطِ نوشته شده در یک پاراگراف را از سمتِ راست تراز کنیم آنگاه سمتِ راستِ تمامِ خطوط ، دقیقا در زیر هم قرار می گیرند و این طور به نظر می رسد که تمام خطوطِ نوشته شده در این پاراگراف از سمتِ راست به یک دیوار چسبیده اند به این روش ، راست چین کردن هم می گویند اما علاوه بر این روش می توانیم خطوطِ نوشته شده در یک متن را از وسط و یا از سمتِ چپ نیز تراز کنیم . در فتواشاپ هم این امکان وجود دارد که بتوانیم خطوطِ نوشته شده در فتوشاپ را تراز کنیم اما فتوشاپ فقط خطوط را تراز نمی کند بلکه تصاویرِ موجود در لایه ها را نیز تراز می کند . هدف از مثالِ بالا فقط این بود که یک پیش ذهنیت برای دوستانی که هنوز از تراز کردن ، اطلاعی ندارند به وجود بیاید در واقع فتوشاپ ، هم می تواند تصاویرِ موجود در لایه ها و هم می تواند خطوط نوشته شده را تراز کند اما چون هنوز با مطلبِ نوشتن در فتوشاپ آشنا نشده اید پس سعی می کنم که تراز کردنِ تصویرِ لایه ها را در فتوشاپ توضیح بدهم . تراز کردنِ تصویرِ لایه ها در فتوشاپ ، برای طراحانِ وب سایت ها نیز بسیار ضروری می باشد ساده ترین حالت برای طراحان وب سایت ، تراز کردن چند دکمه موجود در یک سایت می باشد که یک ترتیبِ منظم را به سایت اِعمال می کند در واقع هدف از تراز کردن تصاویرِ موجود در لایه ها و هدف از تراز کردنِ متون نوشته شده فقط و فقط این است که اشیاء یا موضوعاتِ موجود در پروژه کاریِ ما ، با یک نظمِ خاص در کنارِ هم چیدمان بشوند زیرا نظم دادن به یک طرح ، باعثِ زیباتر شدنِ آن طرح می شود . خب ما کارِ خود را با سه لایه که هر لایه دارای یک تصویر است ادامه می دهیم . هدفِ من در این قسمت این است که تصاویرِ موجود در این سه لایه را با روش های گوناگونی که فتوشاپ ارائه کرده است تراز کنم در واقع فتوشاپ ، دوازده روشِ گوناگون برای تراز کردنِ تصاویر ، ارائه کرده است که این دوازده روش در دو گروهِ شش تایی دسته بندی شده اند . اما این روش ها در کجا قرار دارند ؟ اگر ابزار Move را انتخاب کنید آنگاه می توانید این دو گروهِ شش تایی از روش های تراز کردن را در نوار گزینه های ابزار Move مشاهده کنید که در شکلِ زیر نیز مشخص شده است .

البته این دو گروهِ شش تایی را می توانید در منوی Layer هم مشاهده کنید بنابراین در نوار منوهای فتوشاپ ابتدا بر روی منوی Layer و سپس بر روی گزینه Align کلیک کنید تا یک منو که شاملِ شش گزینه است باز شود این شش گزینه دقیقا همان شش گزینه سمتِ چپی در نوار گزینه های ابزارِ Move هستند . دوباره بر روی منوی Layer کلیک کنید و اینبار بر روی گزینه Distribute کلیک کنید تا یک منو باز شود این منو نیز دارای شش گزینه می باشد این شش گزینه ، دقیقا همان شش گزینه سمتِ راستی در نوار گزینه های ابزار Move می باشد اما من در این آموزش به دوازده روشی که در نوارِ گزینه های ابزارِ Move تعبیه شده است اشاره می کنم .

خب شروع کنید.

برای اینکه بتوانید تصاویرِ موجود در سه لایه را تراز کنید ابتدا باید هر سه لایه را در پنلِ لایه ها انتخاب کنید سپس می بایست ابزارِ Move را از داخلِ جعبه ابزارهای فتوشاپ ، برگزینید همانطور که تا الان متوجه شدید در نوار گزینه های ابزار Move ، دوازده روش برای تراز کردن وجود دارند که من در این جا ، این دوازده روش را به ترتیب ، از سمتِ چپ به سمتِ راست توضیح می دهم البته دقت داشته باشید که شش گزینه سمتِ چپ ، زمانی فعال می شوند که حداقل ، دو لایه را انتخاب کرده باشید و شش گزینه سمتِ راست زمانی فعال می شوند که حداقل سه لایه را انتخاب کرده باشید در واقع شما بیشتر از سه لایه را نیز می توانید با همدیگر تراز کنید اما چونکه حداقل به سه لایه احتیاج داریم تا تمامِ دوازده روش در نوار گزینه های ابزارِ Move فعال شوند به همین دلیل هم ، من در مثالِ زیر از سه لایه برای تراز کردن استفاده کرده ام .

اما تصاویری که در مثال های زیر می بینید را به چه صورت می بایست معنا کنید ؟ در واقع در هر مثال شش تصویرِ کوچک وجود دارد سه تصویرِ کوچکی که در سمتِ چپ قرار داده ام زمانی را نشان می دهند که هنوز این سه تصویر را تراز نکرده ام و سه تصویری که در سمتِ راست قرار داده ام زمانی را نشان می دهند که این سه تصویر را تراز کرده ام .

Align Top Edges :

انتخاب کردنِ این گزینه باعث می شود که لبه بالای تمامِ تصاویر ، در یک سطح قرار بگیرد در واقع فتوشاپ موقعیتِ لبه بالای بالاترین تصویر را نگاه می کند و سپس لبه بالاییِ تمامِ تصاویرِ دیگر را نیز در آن سطح قرار می دهد در واقع اینطور به نطر می رسد که تمام تصاویر از لبه بالایی به یک سقف چسبیده اند .


Align Vertical Centers :

با کلیک کردن بر روی این گزینه ، تمامِ تصاویر ، بر روی یک خطِ فرضیِ افقی قرار می گیرند و اینطور به نظر می رسد که این خطِ فرضیِ افقی از مرکزِ هر سه تا تصویر ، گذشته است اما موقعیتِ این خطِ افقیِ فرضی در کجا قرار دارد ؟ وقتیکه بر روی گزینه Vertical Centers کلیک می کنید آنگاه فتوشاپ ، فاصله میانِ لبه بالای بالاترین تصویر تا لبه پایینِ پایین ترین تصویر را بدست می آورد و سپس یک خطِ افقیِ فرضی را در وسطِ این فاصله رسم می کند و نهایتا تصاویرِ لایه ها را بر روی آن قرار می دهد در واقع این خطِ فرضیِ افقیِ از مرکزِ محورِ عمودیِ تمامِ تصاویر ، عبور می کند . به همین دلیل نام این گزینه Vertical Centers است.

Align Bottom Edges :

انتخاب کردنِ این گزینه باعث می شود که لبه پایینِ تمامِ تصاویر ، در یک سطح قرار بگیرد در واقع فتوشاپ موقعیتِ لبه پایینِ پایین ترین تصویر را نگاه می کند و آنگاه لبه پایینِ تمام تصاویر را نیز در آن سطح قرار می دهد و اینطور به نظر می رسد که تمام تصاویر از لبه پایین به زمین چسبیده اند .

Align Left Edges :

انتخاب کردنِ این گزینه باعث می شود که تمامِ تصاویر از لبه سمتِ چپ با همدیگر تراز شوند و این¬طور به نظر می رسد که تمامِ این تصاویر از لبه سمتِ چپشان به یک دیوار چسبیده اند در واقع وقتیکه گزینه Align Left Edges را انتخاب می کنید آنگاه فتوشاپ به لبه سمتِ چپِ تصویری که از همه تصاویرِ دیگر ، بیشتر در سمتِ چپ قرار گرفته است نگاه می کند و سپس لبه سمتِ چپِ بقیه تصاویر را نیز در آن سطح قرار می دهد .

Align Horizontal Centers :

با کلیک کردن بر روی این گزینه ، تمامِ تصاویر بر روی یک خطِ فرضیِ عمودی قرار می گیرند و اینطور به نظر می رسد که این خطِ فرضیِ عمودی از مرکز هر سه تا تصویر گذشته است . اما موقعیتِ این خطِ فرضیِ عمودی در کجا قرار دارد ؟ وقتیکه گزینه Align Horizontal Centers را انتخاب می کنید آنگاه فتوشاپ ، فاصله میانِ لبه سمتِ چپِ چپترین تصویر تا لبه سمتِ راستِ راست ترین تصویر را بدست می آورد و سپس در وسط این فاصله ، یک خطِ فرضیِ عمودی رسم می کند و نهایتا تصاویرِ لایه ها را بر روی آن قرار می دهد در واقع این خطِ فرضیِ عمودی از مرکزِ محورِ افقیِ تمام تصاویر عبور می کند به همین دلیل نام این گزینه Horizontal Centers است .

Align Right Edges :

انتخاب کردنِ این گزینه باعث می شود که تمامِ تصاویر ، از لبه سمتِ راست با هم تراز شوند اینطور به نظر می رسد که تمامِ تصاویر از لبه سمتِ راستشان به یک دیوار چسبیده اند در واقع وقتیکه گزینه Right Edges را انتخاب می کنید آنگاه فتوشاپ به لبه سمتِ راستِ تصویری که از همه تصاویرِ دیگر ، بیشتر در سمتِ راست قرار گرفته است نگاه می کند و سپس سمتِ راستِ بقیه تصاویر را در آن سطح قرار می دهد .

در ادامه قصد دارم که به شش گزینه گروه دوم بپردازم .

Distribute Top Edges :

اگر بعد از انتخاب کردنِ این گزینه بر روی لبه بالاییِ هر کدام از تصاویر ، یک خطِ فرضیِ افقی قرار دهید آنگاه خواهید دید که فاصله بین این خط های فرضیِ افقی ، یکسان هستند به عبارتِ دیگر با این کار ، لبه های بالای تصاویر در فاصله های مساوی چیدمان می شوند . در واقع فتوشاپ ، فاصله میانِ لبه بالای بالاترین تصویر تا لبه پایینِ پایین ترین تصویر را بدست می آورد و سپس این فاصله را بر تعدادِ تصاویرِ انتخاب شده تقسیم می کند به این خاطر است که بعد از تراز شدنِ تصاویر ، مشاهده می کنیم که فاصله میانِ لبه هایِ بالای تصاویر ، به یک اندازه می باشند .

Distribute Vertical Centers :

اگر بعد از انتخاب کردنِ این گزینه از مرکزِ محورِ عمودیِ هر کدام از تصاویر ، یک خطِ فرضیِ افقی ، رسم کنید آنگاه فاصله میانِ این خطوطِ فرضیِ افقی ، یکسان به نظر می رسند در واقع با این کار مرکزِ تصاویر بر روی خطوطِ فرضیِ افقی قرار می گیرند که فاصله بین این خطوطِ فرضیِ افقی یکسان است به عبارتِ دیگر بعد از اینکه شما بر روی گزینه Distribute Vertical Centers کلیک می کنید آنگاه فتوشاپ قبل از تراز کردنِ تصاویر ، از مرکزِ بالاترین تصویر ، یک خطِ فرضیِ افقی را رسم می کند و سپس از مرکزِ پایین ترین تصویر نیز یک خطِ فرضیِ افقی را رسم می کند آنگاه فاصله میانِ این دو خط را بدست می آورد و نهایتا این فاصله را به تعدادِ تصاویرِ انتخاب شده تقسیم می کند و با این روش می تواند تصاویری که در میانِ بالاترین تصویر و پایین ترین تصویر قرار گرفته اند را در جای مناسب قرار دهد .


Distribute Bottom Edges :

اگر بعد از انتخاب کردنِ این گزینه بر روی لبه پایینِ هر کدام از تصاویر ، یک خطِ فرضیِ افقی رسم کنید آنگاه خواهید دید که فاصله بین این خط های افقی ، یکسان هستند در واقع با این کار ، لبه های پایینِ تصاویر در فاصله های مساوی چیدمان می شوند . اما فتوشاپ چگونه این کار را انجام می دهد ؟ بعد از اینکه بر روی گزینه Distribute Bottom Edges کلیک می کنید آنگاه فتوشاپ ، فاصله میانِ لبه پایینِ بالاترین تصویر تا لبه پایینِ پایین ترین تصویر را بدست می آورد و سپس این فاصله را تقسیم بر تعدادِ تصاویرِ انتخاب شده می کند و آنگاه تصاویری که در میانِ بالاترین و پایین ترین تصویر قرار گرفته اند را در جای مناسب قرار می دهد .


Distribute Left Edges :

اگر بعد از انتخاب کردنِ این گزینه ، خطوطِ عمودیِ فرضی را به لبه های سمتِ چپِ هر کدام از تصاویر بچسبانید آنگاه متوجه خواهید شد که فاصله بین این خطوطِ عمودی یکسان است . در واقع با این کار ، لبه های سمتِ چپِ تصاویر در فاصله های مساوی چیدمان می شوند .


Distribute Horizontal Centers :

اگر بعد از انتخاب کردنِ این گزینه از مرکزِ محورِ افقیِ هر کدام از تصاویر ، یک خطِ فرضیِ عمودی رسم کنید آنگاه فاصله میانِ این خطوطِ فرضیِ عمودی ، یکسان به نظر می رسند در واقع با این کار ، مرکز تصاویر بر روی خطوطِ عمودی ای قرار می گیرند که فاصله بین این خطوطِ عمودی یکسان است .


Distribute Right Edges :

اگر بعد از انتخاب کردنِ این گزینه ، خطوطِ فرضیِ عمودی را به لبه های سمتِ راستِ هر کدام از تصاویر بچسبانید آنگاه متوجه خواهید شد که فاصله میانِ این خطوطِ فرضیِ عمودی با همدیگر یکسان است در واقع با این کار ، لبه های سمتِ راستِ تصاویر در فاصله های مساوی چیدمان می شوند .

قفل کردن لایه ها :

اگر به بخشِ بالایی در پنلِ لایه ها دقت کنید آنگاه متوجه می شوید که در یکی از نوارها و در روبرویِ عنوانِ Lock ، تصویرِ چهار حالتِ قفل وجود دارد که من به ترتیب از سمتِ چپ به سمتِ راست آن ها را توضیح می دهم .


Lock Transparent Pixels :

اگر یک لایه که بخشی از آن شفاف است را انتخاب کنید و سپس بر روی این دکمه کلیک کنید آنگاه بخشِ شفافِ لایه ، قفل می شود و دیگر نمی توانید بر روی این بخشِ شفاف ، رنگ آمیزی کنید بلکه در این حالت فقط می توانید بر روی بخشی از لایه که دارای تصویر است رنگ آمیزی کنید اما اگر دوباره قفلِ این لایه را باز کنید آنگاه دوباره می توانید هم بر روی بخشِ شفاف و هم بر روی بخشِ دارای تصویر، رنگ آمیزی کنید .

Lock Image Pixeles :

اگر بعد از انتخاب کردنِ یک لایه بر روی این دکمه کلیک کنید آنگاه ، دیگر با ابزارهایی مانند قلمو نمی توانید بر روی تصویرِ لایه رنگ آمیزی کنید زیرا هم بخشِ شفاف و هم بخش تصویر دار در لایه قفل می شود .

Lock Position :

اگر بعد از انتخاب کردنِ یک لایه ، بر روی این دکمه کلیک کنید آنگاه دیگر نمی توانید توسطِ ابزار Move ، تصویرِ موجود در این لایه را حرکت دهید .

Lock All :

با کلیک کردن بر روی این دکمه ، تمامِ قفل های قبلی به لایه انتخاب شده اِعمال می شوند و لایه انتخاب شده از هر لحاظ قفل می شود .

چگونه با استفاده از فرمان های فتوشاپ می توانیم لایه های موجود در پنلِ لایه ها را به بالا یا به پایین ، انتقال بدهیم؟

Arrange :

ابتدا بر روی منوی Layer در نوار منوهای فتوشاپ ، کلیک کنید و سپس گزینه Arrange را انتخاب کنید با این کار یک منوی فرعی باز می شود که توسطِ گزینه های موجود در آن می توانید لایه انتخاب شده در پنلِ لایه ها را به بالا و یا به پایین منتقل کنید در ادامه به بررسی کردنِ تمام گزینه های موجود در این منویِ فرعی می پردازم .


اما قبل از هر کاری می بایست ابتدا یک لایه را انتخاب کرده باشید .

Bring to Front :

Bring to Front :

Bring Forward :

با انتخاب کردنِ این گزینه ، لایه انتخاب شده در پنل لایه ها ، یک پله بالاتر می رود.

Send Backward :

با انتخاب کردنِ این گزینه ، لایه انتخاب شده در پنل لایه ها ، یک پله به پایین می¬رود.

Send to Back :

با انتخاب کردنِ این گزینه ، لایه انتخاب شده در پنل لایه ها به پایین ترین لایه منتقل می¬شود .

نکته :

منظور از پایین ترین لایه ، لایه ای است که بر روی لایه بکگراند قرار گرفته است و اگر یک سندِ تصویری ، دارایِ لایه بکگراند نباشد آنگاه پایین ترین لایه ، لایه ای است که واقعا در زیرِ تمامِ لایه ها قرار گرفته است .

Reverse :

اگر دو لایه را همزمان در پنلِ لایه ها انتخاب کنید و سپس بر روی گزینه Reverse کلیک کنید آنگاه جای این دو لایه در پنلِ لایه ها با هم عوض می شود یعنی لایه بالایی در جای لایه پایینی و لایه پایینی در جای لایه بالایی قرار می گیرد .

 

تغییرِ نامِ لایه :

در پنلِ لایه ها بر روی نامِ لایه موردِ نظر ، دوبار کلیک کنید و یک نامِ جدید را وارد کنید .

 

تغییرِ رنگِ لایه :

بر روی لایه مورد نظر ، راست کلیک کنید و از بخشِ پایین در منوی باز شده یک رنگ را انتخاب کنید مثلا اگر Red را انتخاب کنید آنگاه سمتِ چپ لایه در پنل لایه ها به رنگ قرمز تبدیل می شود اما چرا باید رنگِ لایه را تغییر بدهیم ؟ همین رنگ ها در پروژه های بزرگ به شما کمک می کنند تا بتوانید لایه موردِ نظر را براحتی از میانِ تعدادِ زیادی از لایه ها ، پیدا کنید .

ادغام کردنِ لایه ها :

اگر بر روی منوی Layer در نوار منوهای فتوشاپ کلیک کنید آنگاه می توانید سه گزینه Flatten Image ، Merge Visible و Merge Down را در بخشِ پایینِ این منو مشاهده کنید در ادامه قصد دارم که به توضیحِ این سه گزینه بپردازم .

Merge Down :

با کلیک کردن بر روی این گزینه ، لایه انتخاب شده در پنل لایه ها با لایه زیرِ خودش ترکیب شده و تبدیل به یک لایه می شوند .

Merge Visible :

اگر این گزینه را انتخاب کنید آنگاه تمامِ لایه هایی که علامتِ چشم در سمتِ چپِ آن ها وجود دارد با هم ترکیب شده و تشکیلِ یک لایه را می دهند .

Flatten Image :

با کلیک کردن بر روی این گزینه ، تمامِ لایه های موجود در پنلِ لایه ها با هم ترکیب شده و به یک لایه تبدیل می شوند . البته زمانیکه گزینه Flatten Image را انتخاب می کنید اگر لایه پنهانی که علامت چشم ندارد در پنلِ لایه ها وجود داشته باشد آنگاه یک پنجره کوچک باز می شود و از شما سوال می کند که آیا می خواهید لایه های پنهان را حذف کنید ؟ و اگر شما گزینه Yes را کلیک کنید آنگاه تمام لایه هایی که علامتِ چشم دارند با هم ترکیب می شوند و تشکیل یک لایه را می دهند و لایه های پنهان که علامت چشم ندارند حذف می شوند و تصویرِ لایه های پنهان در ترکیبِ لایه ها شرکت داده نخواهند شد .

نکته :

اگر بر روی یک لایه ، راست کلیک کنید آنگاه در منوی باز شده می توانید این سه حالتِ Merge کردن را پیدا کنید همچنین این سه حالتِ Merge کردن در منوی پنلِ لایه ها هم وجود دارند .از هر روشی که راحت تر هستید کار را ادامه دهید .

 

گروه بندی کردنِ لایه ها :

گروهِ لایه ها یک مفهومِ قدیمی در داخلِ فتوشاپ می باشد که به شما اجازه می دهد تا لایه های موجود در پنلِ لایه ها را دسته بندی کنید در واقع شما می توانید هر چند تا لایه مربوط به همدیگر را در داخلِ یک گروهِ مستقل قرار دهید به عبارتِ دیگر زمانیکه اندکی بیشتر با فتوشاپ آشنا شوید آنگاه متوجه می شوید که بعضی از پروژه های طراحی دارای تعدادِ زیادی لایه هستند که شما می بایست برای کنترل و مدیریتِ صحیحِ این تعداد لایه ها آن ها را در گروه های جداگانه دسته بندی کنید تا بعدا به مشکلی بر نخورید مثلا یکی از مزیت های استفاده کردن از گروهِ لایه ها این است که شما به راحتی می توانید لایه های موردِ نظرتان را پیدا کنید به عنوانِ مثال فرض کنید که ۱۰۰۰ تا لایه در پنلِ لایه ها وجود دارد که شما این ۱۰۰۰ لایه را به صورتِ ده گروهِ ۱۰۰ لایه ای دسته بندی کرده اید خب در این حالت پر واضح است که پیدا کردنِ تصاویرِ موردِ نظر از میانِ ده گروه به مراتب آسان تر از پیدا کردنِ آن ها در میانِ ۱۰۰۰ تا لایه می باشد .

چگونه یک گروه ایجاد کنیم ؟

ز پایینِ پنلِ لایه ها بر روی دکمه Create a new group که در شکلِ زیر نیز مشخص شده است کلیک کنید این عمل باعث می شود که یک گروهِ خالی به صورتِ یک لایه باریک در بالای لایه انتخاب شده ایجاد بشود .


اما گروهی را که ما ایجاد کرده ایم در حالِ حاضر هنوز خالی است و هیچگونه لایه ای در داخلِ آن وجود ندارد برای اینکه بتوانید یک لایه را در داخلِ یک گروهِ خالی قرار بدهید می بایست در پنلِ لایه ها بر روی لایه موردِ نظر کلیک کنید و همانطور که کلیدِ ماوس پایین است لایه موردِ نظر را بکشید و سپس بر روی گروهِ موردِ نظر رها کنید این عمل باعث می شود که لایه موردِ نظر در داخلِ گروهِ موردِ نظر قرار بگیرد البته زمانیکه یک لایه را در داخلِ یک گروه قرار می دهید آنگاه تصویرکِ کوچکِ لایه نسبت به حالتِ قبلش اندکی به سمتِ راست منتقل می شود که البته این موضوع را در شکلِ زیر نیز مشاهده می کنید .

خب با همین روش می توانید هر تعداد لایه ای را که احتیاج دارید در داخلِ گروه های مختلف قرار دهید اما مانند همیشه باز هم روش های دیگری برای قرار دادنِ تصاویر در داخلِ گروه ها وجود دارد که در ادامه به آن ها پرداخته ام .

روشِ اول :

ابتدا لایه های موردِ نظرتان را در پنلِ لایه ها انتخاب کنید سپس بر روی یکی از لایه های انتخاب شده کلیک کنید و همانطور که کلیدِ ماوس پایین است لایه های انتخاب شده را بکشید و در پایینِ پنلِ لایه ها بر روی دکمه Create a new group رها کنید این عمل باعث می شود که یک گروهِ جدید ساخته شود و سپس تمامِ لایه های انتخاب شده در داخلِ آن گروه قرار داده شوند .

روشِ دوم :

ابتدا لایه های موردِ نظرتان را در پنلِ لایه ها انتخاب کنید و سپس در همان پنلِ لایه ها بر روی یکی از لایه های انتخاب شده کلیک راست کرده و نهایتا گزینه Group from Layers را از منوی شناوری که باز می شود برگزینید البته این گزینه را از منوی پنلِ لایه ها نیز می توانید انتخاب کنید در هر صورت پنجره ای با نامِ New Group from Layers ظاهر شود در این پنجره فعلا فقط یک نامِ با معنا را در مقابلِ عنوانِ Name برای گروهِ موردِ نظر تایپ کنید و در آخر نیز بر روی دکمه OK کلیک کنید این عمل نیز باعث می شود که یک گروهِ جدید با نامی که شما انتخاب کرده اید در پنلِ لایه ها ایجاد شود و سپس تمامِ لایه های انتخاب شده در داخلِ آن قرار داده شوند .

روشِ سوم :

باز هم ابتدا لایه های موردِ نظرتان را در پنلِ لایه ها انتخاب کنید و سپس از منوی Layer بر روی گزینه New و سپس بر روی گزینه Group from Layers کلیک کنید تا دوباره همان پنجره Group from Layers ظاهر شود در اینجا نیز می بایست مانندِ قبل عمل کنید .

روشِ چهارم :

این روش از روش های دیگر ساده تر است کافیست که ابتدا لایه های موردِ نظرتان را در پنلِ لایه ها انتخاب کنید و سپس کلیدِ Shift را نگه دارید و نهایتا از پایینِ پنلِ لایه ها بر روی دکمه Create a new group کلیک کنید این عمل نیز باعث می شود که ابتدا یک گروهِ در پنلِ لایه ها ایجاد بشود و سپس لایه های انتخاب شده در داخلِ آن قرار بگیرند .

باز کردن و بستنِ گروه ها :

به پنلِ لایه ها نگاه کنید در سمتِ چپِ هر کدام از گروه ها یک علامتِ فلشِ کوچک وجود دارد که با کلیک بر روی آن می توانید گروهِ موردِ نظرتان را در داخلِ پنلِ لایه ها ببندید یا باز کنید اگر یک گروه در پنلِ لایه ها باز باشد آنگاه شما می توانید لایه های موجود در آن را مشاهده کنید اما اگر گروه بسته باشد آنگاه نمی توانید لایه های موجود در آن گروه را مشاهده کنید اما چرا یک گروه را در پنلِ لایه ها می بندیم ؟ جواب خیلی ساده است زیرا بعضی مواقع تعدادِ لایه هاو گروه ها در پنلِ لایه ها زیاد می شود که در این صورت با بستنِ بعضی از گروه ها می توانیم از فضای بیشترِ پنلِ لایه ها استفاده کنیم در واقع اگر باز بودنِ بعضی از گروه ها باعثِ شلوغ شدنِ پنلِ لایه ها شده است شما می بایست بعضی از این گروه ها را ببندید تا بهتر بتوانید پنلِ لایه ها را مدیریت کنید .

گروه در گروه :

شما حتی می توانید چندین گروه را به صورتِ تو در تو در داخلِ گروه های قبلی ایجاد کنید کافیست که ابتدا در پنلِ لایه ها بر روی لایه گروهِ موردِ نظرتان کلیک کنید تا انتخاب شود سپس می بایست کلیدِ Shift را نگه دارید و از پایینِ پنلِ لایه ها بر روی گزینه Create a new group کلیک کنید این عمل باعث می شود که یک گروهِ دیگر در داخلِ آن گروهی که انتخاب کرده بودید ایجاد بشود به همین ترتیب می توانید گروه های دیگری را نیز در داخلِ گروه های قبلی ایجاد کنید و سپس لایه های موجود در پنلِ لایه ها را بگیرید و در داخلِ گروه های موردِ نظرتان بیاندازید .

 

جستجو کردن در بینِ لایه ها :

از فتوشاپِ ۱۳ بود که شرکتِ آدوبی امکاناتی را برای جستجو کردن در پنلِ لایه ها ارائه کرد که البته واقعا جای این امکانات در فتوشاپ خالی بود اما بهتره که از بحثِ اصلی خارج نشویم در بالاترین قسمت از پنلِ لایه ها بخشی برای جستجو کردن تعبیه شده است که به شما اجازه می دهد تا بر اساسِ فاکتورهای خاصی در پنلِ لایه ها به جستجو کردن بپردازید و سریع تر به لایه های موردِ نظرتان دست یابید البته بسیاری از گزینه هایی که برای جستجو کردن در بالای پنلِ لایه ها تعبیه شده است مربوط به مسائلی می شود که در حالِ حاضر شما با آن ها آشنا نشده اید و در فصل های بعدی با آن ها آشنا می شوید اما به خاطرِ اینکه این جستجو کردن در پنلِ لایه ها انجام می گیرد تصمیم گرفتم که این موضوع را در همین قسمت توضیح بدهم و شما بعدا که فصل های بعدی را مطالعه کردید می توانید برای جستجو کردن در پنلِ لایه ها به همین فصل مراجعه کنید .

فتوشاپ هفت گزینه را برای جستجو کردن در پنلِ لایه ها ارائه کرده است که برای دیدنِ این گزینه ها کافیست که از نوارِ بالای پنلِ لایه ها بر روی دکمه جستجو کلیک کنید تا یک منو که شاملِ هفت گزینه است ظاهر شود هر کدام از این هفت گزینه را که انتخاب کنید آنگاه با یک روشِ متفاوت نسبت به گزینه های دیگر می توانید در پنلِ لایه ها به جستجو بپردازید البته تمامِ این هفت گزینه را در شکلِ زیر نیز می توانید مشاهده کنید .

 


Kind :

اگر این گزینه را انتخاب کنید آنگاه چند دکمه در سمتِ راستِ عنوانِ Kind ظاهر می شوند که با کلیک بر روی هر کدام از این دکمه ها می توانید لایه های خاصی را در پنلِ لایه ها نگه دارید و مابقیه لایه ها را به صورتِ موقت پنهان کنید .

Name :

اگر می خواهید که یک لایه را بر اساسِ نامش پیدا کنید می بایست ابتدا گزینه Name را انتخاب کنید و سپس نامِ لایه موردِ نظرتان را در کادرِ مقابلِ عنوانِ Name وارد کنید .

Effect :

اگر می خواهید به دنبالِ افکت هایی که توسطِ پنجره Layer Style ایجاد شده اند بگردید می بایست ابتدا گزینه Effect را انتخاب کنید و سپس از کادرِ مقابلِ عنوانِ Effect یکی از افکت های موردِ نظرتان را برگزینید .

Mode :

فتوشاپ به شما اجازه می دهد تا لایه های موجود در پنلِ لایه ها را با حالت های مختلفی ترکیب کنید اما شما فعلا با حالت های ترکیبی آشنا نشده اید اما اگر می خواهید یک لایه با حالتِ ترکیبیِ خاصی را در پنلِ لایه ها انتخاب کنید ابتدا می بایست از منوی جستجو بر روی گزینه Mode کلیک کرده و سپس آن حالتِ ترکیبی که موردِ نظرِ شما است را در همان نوارِ جستجو از کادرِ مقابلِ عنوانِ Mode انتخاب کنید .

Attribute :

اگر این گزینه را انتخاب کنید آنگاه فتوشاپ به شما اجازه می دهد تا جستجو را بر اساسِ لایه های فعال ، لایه های قفل شده ، لایه های خالی ، لایه های کلیپ شده ، ماسک ها و افکت ها انجام دهید که شما هر کدام از این گزینه ها را در همان نوارِ جستجو می توانید از کادرِ مقابلِ عنوانِ Attribute انتخاب کنید .

Color :

انتخاب کردنِ این گزینه به شما اجازه می دهد تا لایه ها را بر اساسِ رنگشان جستجو کنید منظور از رنگِ یک لایه ، رنگی است که در سمتِ چپِ لایه قرار می گیرد و شما قبلا با این موضوع آشنا شده اید .

Selected :

اگر این گزینه را انتخاب کنید آنگاه فتوشاپ تمامِ لایه های انتخاب شده را در پنلِ لایه ها نگه می دارد و سپس لایه های انتخاب نشده را به صورتِ موقت پنهان می کند .

Puppet Warp :

توسطِ این گزینه می توانید قسمتی از تصویر را حرکت دهید بچرخانید جابجا کنید بدون اینکه قسمت های دیگر تغییری کنند برای استفاده از این گزینه ابتدا می بایست موضوع ، سوژه یا همان شیءِ موردِ نظرتان را از داخلِ تصویر جدا کرده و آن را در داخلِ یک لایه دیگر قرار دهید که البته به راحتی می توانید از درس های گذشته که در همین کتاب بیان شد برای جدا کردنِ سوژه از پس زمینه استفاده کنید بعد از اینکه سوژه را جدا کردید می بایست در پنلِ لایه ها بر روی لایه آن سوژه کلیک کنید تا انتخاب شود و سپس به سراغِ نوار منوهای فتوشاپ بروید و از منوی Edit بر روی گزینه Puppet Warp کلیک کنید Puppet با تلفظِ پاپیت به معنای عروسکِ خیمه شب بازی و Warp با تلفظِ وُرپ به معنای پیچ و تاب دادن است که در خودِ فتوشاپ نیز همین معنا را می دهند یعنی شما می توانید قسمت هایی از تصویرِ موردِ نظرتان را بدونِ اینکه قسمت های دیگر تغییر کنند پیچ و تاپ بدهید .

حرکت دادنِ قسمتی از تصویر :

برای اینکه بتوانید قسمتی از تصویر را حرکت بدهید می بایست چندین Pin ( پین ) را بر روی تصویر ایجاد کنید سپس یکی از پین ها را فعال کرده و آن را جابجا کنید تا همان قسمت از تصویر که پینِ موردِ نظر بر روی آن قرار گرفته است نیز جابجا شود اما وظیفه پین های دیگر چیست ؟ در واقع اکثرِ پین های دیگر وظیفه ثابت نگه داشتنِ قسمت های دیگرِ تصویر را به عهده می گیرند زیرا اگر فقط یک پین بر روی تصویر ایجاد کنید و سپس آن پین را حرکت دهید آنگاه این حرکت دادن بر روی تمامِ قسمت های شیءِ موردِ نظر تاثیر می گذارد .

خب حالا به تصویرِ زیر نگاه کنید من تصویری از یک عروسکِ چوبی با یک پس زمینه سفید رنگ داشتم که عروسکِ چوبی را از پس زمینه سفید رنگ جدا کردم و در یک لایه دیگر قرار دادم سپس لایه پس زمینه را انتخاب کردم و با ابزارِ قلمو و رنگِ سفید جای عروسک را سفید کردم الان دو تا لایه دارم که لایه پایینی همان لایه پس زمینه است که کاملا سفید رنگ است و لایه بالایی که فقط عروسکِ چوبی را در خودش نگه داشته است :

 


خب اگر به تصویرِ عروسکِ چوبی نگاه کنید آنگاه متوجه می شوید که پاهای عروسک اندکی باز است و من قصد دارم تا پاهای عروسک را ببندم برای انجام دادنِ این کار می بایست همانطور که لایه عروسکِ چوبی انتخاب شده است از منوی Edit بر روی گزینه Puppet Warp کلیک کنم سپس به سراغِ عروسک بروم و مانندِ تصویر زیر چند بار بر روی دست ها ، سینه و شکمِ عروسک کلیک کنم تا چند تا پین بر روی نقاطِ موردِ نظرم ایجاد بشود و این قسمت ها ثابت نگه داشته شوند خب من هم همه این کارها را انجام دادم حالا کافیست که یک پین بر روی مچِ پایِ راست ایجاد کنم و سپس آن را به سمتِ چپ بکشم بعد باید یک پین بر روی مچِ پای چپ ایجاد کنم و آن را اندکی به سمتِ راست بکشم این عمل باعث می شود که پاهای عروسک بسته شود .

چگونه می توانیم یک پین را بر روی قسمتی از تصویر ایجاد کنیم ؟

کافیست بعد از اینکه گزینه Puppet warp را انتخاب کردید به سراغِ تصویر رفته و بر روی قسمتِ موردِ نظرتان کلیک کنید تا یک پین ( سنجاق ) بر روی ناحیه موردِ نظر ایجاد بشود .

فعال و غیر فعال کردنِ پین ها :

برای فعال کردنِ یک پین می بایست بر روی دایره آن پین کلیک کنید تا یک نقطه سفید رنگ در وسطِ آن دایره ایجاد بشود .

نکته :

شما فقط می توانید پین های فعال را حرکت دهید .

فعال کردنِ چندین پین و حرکت دادنِ آن ها به صورتِ همزمان :

ای اینکه بتوانید چندین پین را فعال کنید می بایست ابتدا بر روی اولین پین کلیک کنید تا انتخاب شود حالا کلیدِ Shift را نگه دارید و سپس بر روی پین های دیگری که می خواهید فعال شوند نیز کلیک کنید و نهایتا کلیدِ Shift را رها کرده و در آخر بر روی یکی از پین های فعال کلیک کنید و همانطور که کلیدِ ماوس پایین است اشاره گرِ ماوس را به سمتِ موردِ نظرتان بکشید تا همه پین های فعال و به طبع تمامِ قسمت های موردِ نظر نیز حرکت کنند .

چرخاندنِ قسمتی از تصویر :

برای چرخاندنِ قسمتی از تصویر می بایست پینِ موجود در آن قسمت را بچرخانید مثلا فرض کنید که می خواهید دستِ یک شخص را در داخلِ تصویر از ناحیه مچ بچرخانید در این حالت کافیست که یک پین بر روی مچِ دست ایجاد کنید و سپس پینِ موردِ نظر را بچرخانید تا مچِ دست نیز چرخانده شود اما چگونه می توانیم یک پین را بچرخوانیم ؟ اول از همه توجه داشته باشید که فتوشاپ به شما اجازه چرخاندنِ چند پین را به صورتِ همزمان نمی دهد و فقط اجازه می دهد تا در هر بار یک پین را بچرخانید برای چرخاندنِ یک پین ابتدا می بایست آن پین را ایجاد کرده باشید سپس آن را فعال کرده باشید در این حالت اگر کلیدِ Alt را در صفحه کلید نگه دارید آنگاه متوجه می شوید که یک دایره با چهار دستگیره در اطرافِ پینِ فعال ظاهر می شود حالا اگر اشاره گرِ ماوس را به دایره موردِ نظر نزدیک کنید آنگاه اشاره گرِ ماوس به یک فلشِ خمیده تبدیل می شود خب حالا می توانید کلیک و به سمتِ مناسب درگ کنید تا ناحیه موردِ نظر بچرخد .

حذف کردنِ یک پین :

برای حذف کردنِ یک پین کافیست کلیدِ Alt را نگه دارید و سپس اشاره گرِ ماوس را بر روی پینِ موردِ نظر ببرید تا اشاره گرِ ماوس به یک علامتِ قیچی تبدیل شود حالا اگر کلیک کنید آنگاه آن پین حذف می شود یا حتی می توانستید ابتدا پین یا پین های موردِ نظرتان را فعال کنید و سپس کلیدِ Delete را در صفحه کیبوردِ خود بفشارید .

نکته :

اگر یک یا چند پین که بر روی تصویر تاثیر گذاشته اند را حذف کنید آنگاه پین ها به همراهِ تاثیرشان حذف می شوند مثلا فرض کنید که پای شخصی را با استفاد از یک پین حرکت داده اید حالا اگر این پین را حذف کنید آنگاه پایِ شخص به جای اولش بر می گردد زیرا حذف شدنِ یک پین باعثِ حذف شدنِ تاثیرِ آن پین نیز می شود .

نکته :

برای اینکه بتوانید پین ها را به صورتِ موقت پنهان کنید می بایست کلیدِ H را در صفحه کیبوردِ خود نگه دارید .

نوار گزینه¬های فرمانِ Puppet Warp

گزینه های این نوار به ترتیب از چپ به راست عبارتند از :


Mode :

اگر گزینه Show Mesh در نوار گزینه ها فعال باشد آنگاه یک توری بر روی تصویرِ لایه انتخاب شده قرار می گیرد که در واقع می توان گفت این توری به عنوانِ یک راهنما عمل می کند اگر شما یک قسمت از تصویر را با استفاده از یک یا چند پین حرکت دهید آنگاه متوجه می شوید که قسمت های نزدیک به قسمتِ حرکت داده شده نیز اندکی حرکت می کنند مثلا اگر یک پین را در داخلِ یک تصویر بر روی بازو و مچِ دستِ یک شخص ایجاد کنید و سپس پینِ موجود بر روی مچِ دست را حرکت دهید آنگاه متوجه می شوید که دستِ آن شخص از بازو تا مچ به صورتِ همزمان حرکت می کند اما اگر باز هم بیشتر دقت کنید آنگاه متوجه می شوید که یک انحنا در هنگامِ حرکت دادنِ دست بر روی بازو و ساعدِ دست ایجاد می شود که این انحنا ( خمشدگی ) مربوط به حالتِ ارتجاعیِ مش یا همان توری است که فتوشاپ به شما اجازه می دهد این حالتِ ارتجاعی یا همان کش آمدنِ توری را کنترل کنید هر چه حالتِ ارتجاعی بیشتر باشد آنگاه انحنایِ بیشتری در هنگامِ حرکت دادنِ قسمتی از تصویر بر روی ناحیه موردِ نظر ایجاد می شود اما از کجا می توانیم این حالتِ ارتجاعی را کنترل کنیم ؟ در واقع شما می بایست در نوارِ گزینه ها بر روی کادرِ مقابلِ عنوانِ Mode کلیک کنید و سپس یکی از سه گزینه ای که ظاهر می شود را انتخاب کنید .

سه گزینه موجود در کادرِ Mode عبارتند از :

Rigid :

سفت و سخت

Normal :

معمولی

Distort :

این واژه در لغت به معنای کج کردن و یا از شکل انداختن است اما در این قسمت از کتاب بهتر است که آن را به صورتِ شل و ول معنی کنیم .

در واقع اگر می خواهید قسمتی از تصویر را حرکت دهید و می خواهید که در هنگامِ حرکت دادن کمترین انحنا در آن قسمت از تصویر ایجاد شود می بایست گزینه Rigid را انتخاب کنید و سپس پین یا پین های فعال را حرکت دهید تا قسمت های موردِ نظر در تصویر نیز حرکت کنند اما اگر می خواهید که این انحنا خیلی زیاد باشد پس به طبع می بایست گزینه Distort را برگزینید و سپس پین یا پین های فعال را حرکت دهید اگر گزینه Normal که به صورتِ پیش فرض انتخاب شده است را نیز انتخاب کنید آنگاه یک انحنای معمولی به قسمتِ موردِ نظر از تصویر اِعمال می شود البته توجه داشته باشید که این سه گزینه در هنگامِ چرخاندنِ یک پین نیز تاثیر گذار هستند و شما با انتخاب کردنِ گزینه مناسب می توانید تعیین کنید که با چرخاندنِ قسمتی از تصویر ، چه مقدارِ انحنا به آن ناحیه از تصویر اِعمال شود .

Density :

توسطِ این گزینه می توانید خانه های توری ای که بر روی تصویر قرار می گیرد را کوچکتر یا بزرگتر کنید اما این کار چه تاثیری در روندِ ویرایش دارد ؟ در واقع هر چه خانه های توری ، کوچکتر باشد آنگاه شما می توانید تعدادِ پین های بیشتری را در مجاورتِ همدیگر ایجاد کنید و با دقتِ بیشتری کار کنید اما توجه داشته باشید اگر چه تعدادِ زیادِ پین ها و کوچکتر شدنِ خانه های توری باعثِ افزایشِ دقت در ویرایش ( حرکت دادنِ قسمت های مختلفِ تصویر ) می شود اما حتما توجه داشته باشید که این افزایشِ دقت ، باعثِ افزایشِ زمانِ پردازش نیز می شود پس اگر می خواهید تعدادِ پین های زیادی را در کنارِ یکدیگر ایجاد کنید و با دقتِ بیشتری کار کنید می بایست خانه های توری را کوچکتر کنید اما اگر می خواهید تصویر را در زمانِ کوتاهتر و با دقتِ کمتر به نتیجه برسانید می بایست خانه های توری را بزرگ انتخاب کنید البته توجه به این نکته نیز حائزِ اهمیت است که اگر خانه های توری بزرگ باشند و شما بخواهید مثلا دو تا پین را در نزدیکِ همدیگر ایجاد کنید آنگاه فتوشاپ ، پیغامی با این مضمون به شما نشان می دهد که خانه های توری را کوچکتر کنید و سپس پین ها را در نزدیکِ هم ایجاد کنید .

اما چگونه می توانیم خانه های توری را بزرگتر یا کوچکتر کنیم ؟

اگر در نوار گزینه ها بر روی کادرِ مقابلِ عنوانِ Density کلیک کنید آنگاه یک منو که شاملِ سه گزینه است ظاهر می شود .

این سه گزینه عبارتند از :

Fewer Points :

خانه های توری را در بزرگترین حالت قرار می دهد در این حالت تعدادِ پین های کمی را می توانید ایجاد کنید .

Normal :

این گزینه به صورتِ پیش فرض انتخاب شده است و باعث می شود که اندازه خانه های توری نه زیاد بزرگ و نه زیاد کوچک شوند بلکه حدِ اعتدال را رعایت می کند .

More Points :

خانه های توری را در کوچکترین حالت قرار می دهد این گزینه به شما کمک می کند تا تعدادِ زیادی پین را در کنارِ همدیگر ایجاد کنید و تصویر را با دقتِ بیشتری ویرایش کنید اما زمانِ پردازش را نیز طولانی تر می کند .

Expansion :

توسطِ این گزینه می توانید محیطِ توری را بزرگتر یا کوچکتر کنید اگر محیطِ توری را بزرگتر کنید آنگاه قسمت هایی از لبه های خارجِ توری به هم وصل می شوند که اگر در این حالت قسمتی از تصویر را حرکت دهید آنگاه این امکان وجود دارد که قسمت های دیگر نیز به صورتِ ناخواسته حرکت کنند گزینه Expansion مقادیرِ بینِ ۱۰۰ تا ۲۰- را می پذیرد هر چه اعدادِ بزرگتری را انتخاب کنید آنگاه محیطِ توری نیز بزرگتر شده و دقت ، کمتر می شود البته توجه داشته باشید که اگر مقدارِ صفر را انتخاب کنید آنگاه محیطِ توری دقیقا بر روی لبه های تصویرِ موردِ نظر قرار می گیرد و باعثِ افزایشِ دقت می شود اگر اعدادِ مثبت را انتخاب کنید آنگاه محیطِ توری از محیطِ تصویرِ موردِ نظر ، بزرگتر می شود و اگر اعدادِ منفی را انتخاب کنید آنگاه محیطِ توری از محیطِ تصویرِ موردِ نظر کوچکتر می شود اگر می خواهید با دقتِ بیشتری کار کنید سعی کنید همیشه اعدادِ ۰ تا ۱۰ را انتخاب کنید و بیشتر نیز سعی کنید که عددِ ۰ را انتخاب کنید که البته باز هم مقدارِ نهایی می تواند بسته به کاری که انجام می دهید تغییر کند .

Show Mesh :

اگر این گزینه را در نوار گزینه ها فعال کنید آنگاه یک توری بر روی تصویرِ موجود در لایه انتخاب شده ایجاد می شود که شما می توانید از آن به عنوانِ یک راهنما برای قرار دادنِ پین ها در جایِ مناسب استفاده کنید همچنین بعضی وقت ها لازم است که گزینه Show Mesh را غیر فعال کنید تا توری به صورتِ موقت مخفی شود و شما بتوانید نتیجه کار را بهتر مشاهده کنید .

Pin Depth :

در هنگامِ کار با فرمانِ Puppet Warp بسیار پیش می آید که مثلا قسمتی از تصویر را می بایست در جلو یا پشتِ قسمت های دیگر قرار دهید به عنوانِ مثال اگر به تصویرِ زیر با دقت نگاه کنید آنگاه متوجه می شوید که پای خم شده در تصویرکِ سمتِ چپ در جلویِ پایِ عمودی قرار گرفته است و پای خم شده در تصویرکِ سمتِ راست در پشتِ پای عمودی قرار گرفته است .


برای اینکه بتوانیم مانندِ تصویرِ قبلی قسمتی از تصویر را در جلو یا پشتِ قسمت های دیگر قرار دهیم می بایست ابتدا پینِ موجود در ناحیه موردِ نظر را فعال کنیم ( مثلا من پینِ موجود بر روی مچِ پای عروسک را فعال کردم ) سپس با استفاده از دو گزینه روبروی عنوانِ Pin Depth ، ناحیه موردِ نظر را در جلو یا پشتِ قسمت های دیگر قرار دهیم اگر به نوار گزینه ها نگاه کنید آنگاه دو گزینه را در روبروی عنوانِ Pin Depth مشاهده خواهید کرد که گزینه سمتِ چپی دارای یک فلش به سمتِ بالا است که اگر بر روی آن کلیک کنید آنگاه ناحیه موردِ نظر در جلوی قسمت های دیگر قرار می گیرد گزینه دوم دارای یک فلش است که به سمتِ پایین اشاره می کند اگر بر روی گزینه دوم کلیک کنید آنگاه ناحیه موردِ نظر در پشتِ قسمت های دیگر قرار می گیرد .

Rotate :

دو روش برای استفاده از این گزینه که در نوار گزینه ها قرار گرفته است وجود دارد .

روشِ اول :

ابتدا یک پین را فعال کنید سپس گزینه Auto را از کادرِ مقابلِ عنوانِ Rotate و گزینه مناسب را از کادرِ مقابلِ عنوانِ Mode انتخاب کنید حالا اگر بر روی پینِ فعال کلیک کنید و همانطور که کلیدِ ماوس پایین است اشاره گرِ ماوس را به سمتِ دیگری بکشید آنگاه ناحیه ای از تصویر که شما پینِ موجود بر روی آن را حرکت داده اید حرکت می کند اما چون گزینه Auto را انتخاب کرده اید فتوشاپ به صورتِ اتوماتیک چرخشی را در اطرافِ پینِ موردِ نظر اِعمال می کند که معمولا این چرخش بسیار نامحسوس است ضمنا اگر در هنگامِ حرکت دادنِ پین به تصویر نگاه کنید آنگاه متوجه می شوید که مقدارِ انحنایی که در ناحیه درگ شده ایجاد می شود دقیقا بر اساسِ گزینه ای ایجاد می شود که شما از کادرِ مقابلِ عنوانِ Mode انتخاب کرده اید .

Fixed :

ابتدا یک پین را فعال کنید سپس گزینه Fixed را از کادرِ مقابلِ عنوانِ Rotate و گزینه مناسب را از کادرِ مقابلِ عنوانِ Mode انتخاب کنید حالا اگر بر روی پینِ فعال کلیک کنید و همانطور که کلیدِ ماوس پایین است اشاره گرِ ماوس را به سمتِ دیگری بکشید آنگاه ناحیه ای از تصویر که شما پینِ موجود بر روی آن را حرکت داده اید حرکت می کند اما اطرافِ پینِ موردِ نظر نیز دقیقا بر اساسِ گزینه ای که از کادرِ مقابلِ عنوانِ Mode انتخاب کرده اید می چرخد .

نکته :

اگر یک پین را فعال کنید و سپس کلیدِ Alt را نگه دارید آنگاه یک دایره در اطرافِ پینِ فعال ظاهر شده و گزینه Fixed از کادرِ مقابلِ عنوانِ Rotate انتخاب می شود در این حالت اگر اشاره گرِ ماوس را به این دایره نزدیک کنید آنگاه اشاره گرِ ماوس تبدیل به یک فلشِ خمیده می شود که اگر کلیک و به سمتِ موردِ نظر درگ کنید آنگاه تصویرِ اطرافِ پینِ فعال بر اساسِ گزینه ای که از کادرِ مقابلِ عنوانِ Mode انتخاب کرده اید می چرخد .

نکته :

اگر یک پین را فعال کنید و سپس گزینه Fixed را از کادرِ مقابلِ عنوانِ Rotate انتخاب کنید آنگاه می توانید یک مقدار از ۱۸۰ تا ۱۷۹- درجه را در کادرِ عددی که در مقابلِ عنوانِ Rotate قرار گرفته است وارد کنید در این حالت فتوشاپ ، تصویرِ اطرافِ پینِ فعال را به اندازه مقدارِ درجه ای که در کادرِ عددی وارد کرده اید می چرخاند .

اما هنوز سه گزینه در سمتِ راستِ نوار گزینه های فرمانِ Puppet Warp وجود دارد که در ادامه به آن ها می پردازم .

فلشِ خمیده :

اگر در نوار گزینه ها بر روی فلشِ خمیده کلیک کنید آنگاه تصویر به حالتِ اولیه بر می گردد یا به عبارتِ دیگر می توان گفت که تمامِ پین های ایجاد شده حذف شده و تصویر به حالت اولیه بر می گردد اما فرمانِ Puppet Warp همچنان فعال است و شما می توانید تغییرات را از نو شروع کنید .

علامتِ Cancel :

اگر بر روی علامتِ Cancel کلیک کنید آنگاه تمامِ تغییراتِ ایجاد شده در مرحله آخر ، لغو می گردد و فرمانِ Puppet Warp نیز غیر فعال می شود .

علامتِ تیک :

اگر در نوار گزینه ها بر روی علامتِ تیک کلیک کنید آنگاه تمامِ تغییراتِ ایجاد شده ثبت و تایید می شوند و سپس فرمانِ Puppet Warp غیر فعال می گردد .

نکته :

اگر ابتدا لایه موردِ نظرتان را به یک لایه Smart تبدیل کنید و سپس از فرمانِ Puppet Warp استفاده کنید آنگاه تمامِ تغییراتِ ایجاد شده به صورتِ نامخرب به تصویر اِعمال می شوند به عبارتِ دیگر ابتدا می بایست در پنلِ لایه بر روی لایه موردِ نظر کلیکِ راست کرده و از منوی باز شده گزینه Convert to Smart Object را انتخاب کنید تا لایه موردِ نظر به یک لایه باهوش تبدیل شود حالا در همین حال که این لایه فعال است فرمانِ Puppet Warp را اجرا کنید و تغییراتِ لازم را اِعمال و سپس تغییرات را ثبت و تایید کنید حالا اگر به پنلِ لایه ها نگاه کنید آنگاه یک تصویرکِ ماسک خواهید دید که به شما اجازه می دهد تا قسمتی از تغییراتِ ایجاد شده را ماسک کنید اما این منظورِ من نیست بلکه اگر به زیرِ تصویرِ ماسک توجه کنید آنگاه عنوانِ Smart Object را خواهید دید که اگر بر روی این عنوان ، دابل کلیک کنید آنگاه فرمانِ Puppet Warp به همراهِ تغییراتِ قبلی که شما ایجاد کرده بودید باز می شود و شما به راحتی می توانید این تغییراتِ صورت گرفته را دوباره ویرایش کنید .

 

 

آموزش حرفه ای فتوشاپ; درس سوم (ابزار Crop)

آموزش حرفه ای فتوشاپ; درس دوم (ابزارهای فتوشاپ)

آموزش حرفه ای فتوشاپ ; درس اول

 

کانال زیبایی شبره

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید