تصاویر مراسم ازدواج سلطنتی شاهزاده هری و مگان مارکل

1962

شاهزاده هری، فرزند چارلز و نوه ملکه الیزابت دوم روز شنبه ۱۹ ماه مه، با مگان مارکل، بازیگر هالیوود در کلیسای سنت جورج ازدواج کرد. این کلیسای قدیمی در قلعه وینزر واقع در شهرستان بارکشر است.

با وجود اینکه ازدواج سلطنتی بریتانیا این بار به ویژه برای مردم ایالات متحده به دلیل آمریکایی بودن مگان مارکل از اهمیت ویژه ای برخوردار است اما بسیاری از مخاطبان در سراسر جهان این مراسم را دنبال کردند.

ازدواج سلطنتیپرنس هریهری و مگان مارکلتصاویر مراسم ازدواج هری و مگان

ازدواج هری و مگان

 مراسم ازدواج سلطنتی مگان مارکل و پرنس هری نوه ملکه انگلیس

ازدواج سلطنتی

ازدواج شاهزاده هری و مگانپرنس هری

ازدواج شاهزاده هری و مگان

مگان مارکل و مادرش در راه رسیدن به کلیسا

ازدواج شاهزاده هری و مگان

پرنس هری پرنس هری

مگان مارکل

پرنس هری

ازدواج شاهزاده هری و مگانازدواج شاهزاده هری و مگانازدواج شاهزاده هری و مگانپرنس هری

پرنس هری و مگان مارکل

پرنس هریپرنس هریازدواج شاهزاده هری و مگان

لباس عروس مگان مارکل

پرنس هری

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید