روش پیامبر صلی الله در غذا خوردن

102

پیامبر (ص) غذای داغ نمی خورد تا سرد شود و می فرمود: خدا به ما آتش نخورانده است. غذای داغ برکت ندارد پس آنرا سرد کنید، و آن حضرت هرگاه غذا می خورد بسم الله می گفت و با سه انگشتش از غذای پیش روی خود می خورد و از غذای جلوی دیگران میل نمی کرد و خوردن غذا را پیش از دیگران آغاز می کرد و با سه انگشت ابهام (شست) و انگشت کنار آن (سبابه) و انگشت وسط می خورد و گاهی از انگشت چهارم کمک می گرفت و [گاهی] با همه کف دستش غذا می خورد و با دو انگشت غذا نمی خورد و می فرمود:با دو انگشت خوردن کار شیطان است. (مکارم الاخلاق، ص28)

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید