فرمول ترکیب رنگ مو خاکستری

45818
رنگ مو خاکستری

رنگ مو خاکستری این روزها بین جوانان طرفدار زیادی دارد، اگر شما هم طرفدار پر و پا قرص رنگ موی خاکستری هستید در ادامه فرمول ترکیبی رنگ موی خاکستری را برایتان آماده کرده ایم.

فرمول ترکیب رنگ مو خاکستری

 

این رنگ مو را باید بر روی موها با پایه ۱۰ دکلره مو بزنید.

روشن ترین رنگ