فرمول ترکیب ۳۰ رنگ موی پرطرفدار سال + تصاویر

754133

در این مطلب فرمول ترکیب به روزترین و پرطرفدارترین رنگ موهای سال را برایتان فراهم آورده ایم. با این ترکیب ها شما می توانید همانند یک آرایشگر حرفه ای در منزل موهایتان را رنگ کنید. با ما همراه باشید.

۴۲۵۷۱۴۵۶۴_۱۹۰۳۴۴_۹۱۱۲۹۸۷۹۳۳۰۶۴۹۶۷۶۲۷

زمینه ۷ شکلاتی + ۶طبیعی ولایتها پایه۸ شکلاتی ۷+ نسکافه ای ۷+ کاراملی ۸+ طبیعی ۸+ (۳ سانت ماهگونی)

————————————————————————————————————————————————————-

۴۲۶۱۱۵۷۳۴_۱۴۸۰۱۴_۱۳۹۴۷۹۷۳۴۰۳۷۴۸۷۱۱۸۴۱

دکلره ساقه ۸ ،نسکافه ای روشن+ طبیعی ۷+ طلایی ۷ + دوسانت واریاسیون بنفش

————————————————————————————————————————————————————-

۴۲۶۰۲۲۸۲۳_۱۴۷۸۰_۹۱۷۳۴۷۶۳۷۸۷۵۰۳۱۵۳۹۲

پایه ۹رنگ کاراملی ۸و نسکافه ای ۹

————————————————————————————————————————————————————-

۴۲۵۶۲۲۸۶۸_۱۸۹۹۶۱_۷۰۲۹۷۲۸۱۸۳۸۸۶۱۹۰۱۳۰

زمینه پایه۶ترکیب عسلی۷ »۴۰ میل+ طلایی ۸» ۴۰ میل+ زیتونی ۷»۳۰ میل+ اکسیدان۶٪+

هایلایت پایه۹ترکیب  بژ ۹»۳۰ میل+طبیعی۹»۴۰ میل+واریاسیون نقره ای ۳میل+واریاسیون دودی۱میل

————————————————————————————————————————————————————-

۴۲۵۶۲۵۱۸۹_۱۸۸۷۵۰_۱۰۲۳۷۳۵۰۰۰۲۷۱۴۸۷۶۵۴۰پایه۸ترکیب دودی۷»۴۰میل+طلایی۷»۳۰میل+واریاسیون طلایی۵میل+

واریاسیون نقره ای۳میل+واریاسیون دودی۲میل+طبیعی۷»۳ میل+اکسیدان۶

————————————————————————————————————————————————————-

۴۲۶۳۲۴۹۶۵_۲۰۹۹۵۳_۱۱۹۷۸۶۵۰۱۱۳۳۵۵۲۹۳۴۷۵

کاکائوئی وطلایی ودودی و کمی قرمز

 

————————————————————————————————————————————————————-

۴۲۶۳۰۸۴۷۰_۲۰۸۵۵۷_۶۲۴۲۶۵۸۱۱۱۴۳۶۴۸۵۳۴

پایه ۱۰ ترکیب خاکستری نقره ای و بنفش

 

————————————————————————————————————————————————————-

۴۲۶۰۱۶۰۳۸_۷۶۱۸۱_۶۹۶۴۳۷۰۹۷۵۰۵۱۵۸۴۷۳۰

————————————————————————————————————————————————————-

۴۲۵۷۲۴۴۰۷_۷۸۷۰۲_۴۴۷۳۳۹۰۵۲۴۴۵۳۸۴۸۷۷۱

————————————————————————————————————————————————————-

۴۲۶۲۰۱۴۰۹_۷۶۴۴۷_۵۷۴۱۷۷۹۵۵۴۵۱۷۵۱۱۱۰۷

دکلره پایه ۵

مسی، طلایی، ماهگونی وچند سانت قرمز

————————————————————————————————————————————————————-

 

۴۲۶۱۳۲۲۸۶_۲۰۸۸۹۴_۱۲۴۵۵۷۷۵۰۸۳۷۴۶۱۲۶۹۵

دکلره پایه ۸

رنگ طلایی۷/۳+۷/۰

————————————————————————————————————————————————————-

 

۴۲۶۲۳۸۲۶۸_۱۳۹۶۴۶_۱۷۹۳۸۷۹۶۲۱۴۰۸۵۲۸۳۲۰۲

امبره یا بالیاژ پایه دکلره ۵

رنگ روش تنباکویی+کمی فندقی

————————————————————————————————————————————————————-

 

۴۲۵۷۰۱۲۳۴_۲۴۲۴۸۲_۱۰۸۳۹۲۹۷۲۷۴۰۷۶۸۲۴۹۸۷

زمینه پایه ی ۹دکلره. دنگسلژ طلایی+n10. لایتهای پایه ی ۱۲٫ رنگساژ دودی و نقره ای+c9+ نیم س شرابی

————————————————————————————————————————————————————-

 

۴۲۶۰۰۸۶۱۳_۷۵۵۸۹_۱۵۳۷۹۲۴۴۱۱۸۳۱۳۷۸۹۵۴۶

لولایت . کلا دکلره بلوند روشن . لایتهای شکلاتی فندقی تیره

————————————————————————————————————————————————————-

 

۴۲۶۰۱۶۹۶۰_۷۶۹۶۹_۱۵۱۷۵۵۶۰۹۰۷۰۳۱۷۴۱۷۶

رنگ زمینه دودی نسکافه ای طبیعی لایتها پایه هفت طلایی عسلی کاراملی ویه نخود قرمز

————————————————————————————————————————————————————-

۴۲۶۳۲۶۵۷۷_۱۲۲۷۴۲_۱۴۷۳۳۱۲۷۸۷۱۵۲۹۰۵۱۱۰۴

پایه دکلره ۱۰ – بژ ۹ و پلاتینه ۹

 

————————————————————————————————————————————————————-

۴۲۵۷۰۲۳۶۸_۲۲۵۲۵۶_۶۰۷۷۴۵۸۵۶۱۸۱۴۴۲۴۲۳۹
دکلره پایه ۹ : کاراملی ۸ + طبیعی ۸ + کاپوچینو۸ + ده میل شکلاتی ۷ +V5دوسانت

————————————————————————————————————————————————————-

۴۲۶۲۲۲۶۶۳_۱۸۸۹۳۴_۳۸۸۵۶۷۲۰۶۴۸۱۱۹۷۵۸۵۰
رنگ مو دودی عسلی – دکلره پایه ۶ – w6 بلوند شکلاتی ۲۰ میل + h7 عسلی روشن ۷۰ میل +
c7 دودی روشن ۳۰ میل – واریاسیون نقره ای ۱۰ سانت و واریاسیون طلایی ۵ سانت –
اکسیدان با شماره ۹ درصد را به میزان ۱۳۰ میل به ترکیب رنگ موها اضافه کنید.

————————————————————————————————————————————————————-

 ۴۲۵۶۲۱۰۶۶_۲۲۳۰۰۳_۳۰۹۵۱۲۳۱۹۵۵۹۲۱۲۴۸۷
مقدار ۲/۳ از رنگ RV6 آتوسا + ۱/۳ از رنگ شماره ۶٫۵۵ پرفکت + اکسیدان ۹%

————————————————————————————————————————————————————-

۴۲۶۱۲۱۵۰۰_۵۵۴۲۶_۲۴۹۸۰۲۴۴۸۰۱۶۸۳۷۷۴۵۱
پایه ۸ شکلاتی و نسکافه ای شرابی و کم قرمز

————————————————————————————————————————————————————-

۴۲۶۳۲۴۱۶۵_۱۸۹۴۴۱_۱۴۹۲۳۸۹۴۴۱۹۳۹۸۶۸۰۲۷۳
زمینه طبیعی
لایت پایه۵ انتهای ساقه پایه ۷
مسی۶
شکلاتی۵
دودی۶

————————————————————————————————————————————————————-

۴۲۶۳۰۸۰۷۵_۱۸۸۷۲۹_۶۴۶۶۹۱۱۶۶۶۷۹۰۸۶۴۲۱۱
ریشه قهوه ای عسلی است وساقه ها پایه۹ ترکیب بژ ۸
+ طبیعی ۸
+ نسکافه ای ۹
+واریاسیون نقره ای دو سانت
+اکسیدان ٪۶

————————————————————————————————————————————————————-

۴۲۶۳۳۸۴۷۴_۱۱۲۱۱۸_۲۰۳۵۱۹۱۵۲۰۰۲۱۶۲۷۷۴۹
پایه ۹دکلره
بژ ۹
واریاسیون دودی

————————————————————————————————————————————————————-

۴۲۶۳۲۴۷۰۶_۱۸۳۴۵۰_۳۰۶۴۶۶۵۱۷۶۲۹۵۵۵۶۵۴۵
لایتها پایه ۸دکلره
شیر شکلاتی
کمی مسی

————————————————————————————————————————————————————-

۴۲۶۲۱۱۱۸۹_۱۸۱۴۴۲_۶۸۸۷۷۵۸۴۲۱۳۱۹۲۸۷۱۷۵
پایه ۱۰دکلره
خاکستری ۱۰
دودی۱۰
نقره ای
کمی بنفش

————————————————————————————————————————————————————-

۴۲۶۳۳۴۷۴۷_۱۰۸۵۳۸_۱۱۱۵۳۵۱۷۵۵۴۰۱۲۹۶۱۲۷۷
پایه هشت دکلره- ترکیب شیرشکلاتی ،نسکافه ای،۸/۲۳طلایی بنفش،کمی دودی ،
لایت ها پایه ده سوپر بلوند شکلاتی و کریستالی

————————————————————————————————————————————————————-

۴۲۶۳۱۴۰۶۸_۹۸۸۹۶_۱۴۴۳۳۸۴۱۷۷۹۲۸۳۶۷۰۸۳۵
رنگ موی ترکیبی
پایه شش دکلره
شکلاتی شش ۴۰ میل
برنزی ۱۰میل
طلایی هشت ۱۰ میل
طبیعی هفت ۴۰ میل
اکسیدان ۶% یک ونیم برابر رنگ
زمان ۴۰ دقیقه

————————————————————————————————————————————————————-

۴۲۵۷۱۸۸۶۲_۱۹۷۲۷۹_۹۸۱۹۰۸۹۱۸۴۳۸۷۸۳۱۳۷
بدون دکلره
طبیعی شش ۲۰ میل
دودی چهار ۲۰ میل
زیتونی هفت ۶۰ میل
اکسیدان ۹% برابر رنگ
زمان ۴۵ دقیقه

————————————————————————————————————————————————————-

۴۲۵۷۲۳۳۴۰_۲۹۶۵۹_۱۳۶۷۵۳۴۰۵۳۴۴۳۵۸۹۵۶۶۲
رنگ موی ترکیبی
پایه شش دکلره
شکلات پرتقالی ۴۰ میل
عسلی هفت ۲۰ میل
طلایی هفت ۳۰ میل
مسی پنج ۱۰ میل
اکسیدان ۹%برابر رنگ
زمان ۴۰ دقیقه

————————————————————————————————————————————————————-

۴۲۵۷۱۸۶۳۴_۱۹۵۸۸۰_۶۰۵۴۵۷۱۸۰۴۷۵۵۶۵۸۶۷۲
رنگ موی ترکیبی
پایه هشت
طلایی هشت ۳۰ میل
طبیعی هشت ۴۰ میل
عسلی هفت ۳۰ میل
واریاسیون قرمز دو بند انگشت
اکسیدان ۹%برابر رنگ
زمان ۳۵ دقیقه
تهیه و گردآوری: مجله شبره
کانال زیبایی شبره

2 نظرات

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید