خانه برچسب ها آبله در خواب

برچسب: آبله در خواب

آبله – تعبیر خواب

آبله اینجا بیماری مشهور و شناخته شده ای نیست بلکه بطور عام هر نوع لکه خورد و کوچک روی بدن می باشد مثل طاول...

جدیدترین ها