خانه برچسب ها آبگینه

برچسب: آبگینه

آبگینه – تعبیر خواب

معبران آبگینه را به زن تعبیر کرده اند و این به خاطر ظرافت و شکنندگی آن است چرا که زن ظریف و شکننده است…از...

جدیدترین ها