خانه برچسب ها آداب تیمم کردن / آیا با لاک می توان نماز خواند؟

برچسب: آداب تیمم کردن / آیا با لاک می توان نماز خواند؟

آداب تیمم کردن / آیا با لاک می توان نماز خواند؟

تیمم بدل از غسل و بدل از وضو، با هم فرقى ندارند، ولى احتیاط مستحب است در تیمم بدل از غسل، بلكه در هر...

جدیدترین ها