خانه برچسب ها آدم های خسیس

برچسب: آدم های خسیس

خصوصیات آدم های خسیس و رفتار با آنها

خسیس یعنی کسی که از خرج کردن مال خودداری می‌کند آن هم زمانی که به چیزی خودش ویا اطرافیانش نیاز دارند.همه ما آدم‌هايي را...

جدیدترین ها