خانه برچسب ها آزمون هوش

برچسب: آزمون هوش

سوال هوش؛ اشاره گرها و اعداد متناظر

 به شکل پایین نگاه کنید. می خواهیم خانه های خالی را با فِلِش های در جهت راست و چپ، چنان پرکنیم که هر یک...

جدیدترین ها