خانه برچسب ها آسمان در خواب

برچسب: آسمان در خواب

آسمان – تعبیر خواب

دیدن آسمان صاف و روشن خوب است اما رفتن به آسمان خوب نیست. این که می گویم رفتن به آسمان خوب نیست منظور رفتن...

جدیدترین ها