خانه برچسب ها آسمان

برچسب: آسمان

چرا آسمان آبی است؟

 نور مرئی بخش کوچکی از طیف الکترومغناطیس نور است که از طول موج 380 نانو متر (نور بنفش) تا 740 نانو متر (نور قرمز)...

جدیدترین ها