خانه برچسب ها آسیب های مغزی

برچسب: آسیب های مغزی

علامت های سکته مغزی

آسیب به مغز ممکن است به دو شکل اتفاق بیفتد؛ در حالت اول رگ خونی بسته می شود و در این شرایط به قسمتی...

جدیدترین ها