خانه برچسب ها آشتی در خواب

برچسب: آشتی در خواب

آشتی – تعبیر خواب

ابن سیرین آشتی را در خواب طول عمر تعبیر کرده است. آشتی کردن همچنان که دربیداری خوب است در خواب نیز …صورتی نیکو می...

محبوب ترین ها

جدیدترین ها