خانه برچسب ها آشتی در خواب

برچسب: آشتی در خواب

آشتی – تعبیر خواب

ابن سیرین آشتی را در خواب طول عمر تعبیر کرده است. آشتی کردن همچنان که دربیداری خوب است در خواب نیز …صورتی نیکو می...

جدیدترین ها