خانه برچسب ها آغاز ثبت‌ نام آزمون قضاوت از فردا

برچسب: آغاز ثبت‌ نام آزمون قضاوت از فردا

ثبت‌ نام آزمون قضاوت از فردا آغاز می شود

کلیه داوطلبان ثبت‌ نام در آزمون تصدی منصب قضا در صورت داشتن شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در بند الف و ب اطلاعیه آزمون...

جدیدترین ها