خانه برچسب ها اثرات مثبت یادگیری زبان دوم

برچسب: اثرات مثبت یادگیری زبان دوم

فواید یادگیری زبان دوم در سال های اولیه زندگی

مطالعات محققان دانشگاه شیکاگو نشان می دهد که آموختن زبان دوم قبل از 6 سالگی، سبب کسب مهارت های ارتباطی و رشد هوش هیجانی...

جدیدترین ها