خانه برچسب ها اجاره

برچسب: اجاره

دکوراسیون خاص برای شما که مستاجر هستید!

«به موجب این قرارداد مستاجر ملزم می شود که به تمامی تعهداتی که در ذیل ذکر شده است مقید باشد. . .» در همه...

ظرفیت افزایش اجاره بها وجود ندارد

با توجه به ثبات قیمت ها در بازار مسکن، میزان اجاره بها در سال جدید افزایش نداشته است و اقدامات برخی سوداگران در این...

جدیدترین ها