خانه برچسب ها اجرای طرح های سالمسازی دریا

برچسب: اجرای طرح های سالمسازی دریا

کاهش تدریجی طرح های سالمسازی دریای بانوان در سواحل مازندران

بلند مرتبه سازی و ساختمان های غول آسا در دو دهه اخیر سبب شده تا طرح های سالمسازی دریای بانوان در سواحل مازندران یکی...

جدیدترین ها