خانه برچسب ها احکام پیدا کردن گنج

برچسب: احکام پیدا کردن گنج

حکم پیدا کردن گنج و خرید و فروش اشیاء عتیقه چیست؟

حکم پیدا کردن گنج و خرید و فروش اشیاء عتیقه چیست؟در گنج شرط است که صاحب آن معلوم نباشد، خواه در سرزمین کفار یا...

جدیدترین ها