خانه برچسب ها اختراعات جدید در پزشکی

برچسب: اختراعات جدید در پزشکی

VetiGel خونریزی را در عرض 20 ثانیه متوقف می کند

وقتی در سانحه ای، بدن انسان شروع به خون ریزی شدید می کند، زمان و سرعت عمل افراد حاضر در صحنه به معنای زندگی...

جدیدترین ها