خانه برچسب ها ادامه حذف یارانه مرفه ها

برچسب: ادامه حذف یارانه مرفه ها

ادامه حذف یارانه مرفه ها

قبل از عید، آقای دکتر روحانی به من گفت بی‌سروصدا حذف یارانه‌ها را شروع بکنید. حذف یارانه افراد پردرآمد از 30 هزار نفر شروع...

جدیدترین ها