خانه برچسب ها ادرار نوزاد شیرخوار

برچسب: ادرار نوزاد شیرخوار

آیا ادرار نوزاد شیرخوار نجس است؟

لازم به ذکر است اینکه گفته می شود ادرار نوزاد  شیرخوار نجس نیست، گفته ای اشتباه است. بلکه اگر ادرار نوزاد به چیزی برخورد...

جدیدترین ها