خانه برچسب ها از گوش‌های خود در چهارشنبه سوری محافظت کنید

برچسب: از گوش‌های خود در چهارشنبه سوری محافظت کنید

از گوش‌های خود در چهارشنبه سوری محافظت کنید

ضرورت محافظت از سیستم شنوایی با فرا رسیدن چهارشنبه آخر سال و حوادث ناشی از آن با توصیه شنوایی شناسان. دکتر محسن احدی استادیار دانشگاه...

جدیدترین ها