خانه برچسب ها استاد

برچسب: استاد

درباره گیرکردن سر دو راهی‌های انتخاب

از سالن بیرون نرفت. با موهای سپیدی که حکایت از سال‌ها تجربه کار در محیط صنعت است، همچنان نشسته بود و فکر می‌کرد. ساعت...
های کارن - کسب درآمد از اینستاگرام

جدیدترین ها