خانه برچسب ها استفتا

برچسب: استفتا

استفتاء مراجع درباره رقصیدن زنان در مجالس زنانه

استفتاء مراجع عظام در خصوص رقص زن برای زن بدون حضور نامحرم در مجالس، میهمانی ها جالب توجه است. امام خمینی در بین منابع فتوایی مکتوب...
های کارن - کسب درآمد از اینستاگرام

جدیدترین ها