خانه برچسب ها امضای موقت موافقتنامه

برچسب: امضای موقت موافقتنامه

عدم ورورد و انتقال غیرقانونی اموال تاریخی بین ایران و ترکیه

سازمان میراث فرهنگی مجاز شد برای انجام مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه همکاری دو جانبه برای استرداد، جلوگیری از ورود و انتقال...

جدیدترین ها