خانه برچسب ها امنیت غذایی

برچسب: امنیت غذایی

زمان و نحوه توزیع بسته‌های امنیت غذایی در سال جاری

موضوع مبارزه با فقر غذایی از سال گذشته در ردیف سیاست‌های رفاهی دولت قرار گرفت و وزارت رفاه که مجری این طرح بود، امر...

جدیدترین ها