خانه برچسب ها اموال تاریخی

برچسب: اموال تاریخی

عدم ورورد و انتقال غیرقانونی اموال تاریخی بین ایران و ترکیه

سازمان میراث فرهنگی مجاز شد برای انجام مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه همکاری دو جانبه برای استرداد، جلوگیری از ورود و انتقال...
های کارن - کسب درآمد از اینستاگرام

جدیدترین ها