خانه برچسب ها اندازه‌گیری تری‌گلیسرید

برچسب: اندازه‌گیری تری‌گلیسرید

چند ساعت قبل از آزمایش قند خون ناشتا باشیم؟

یک دکترای علوم آزمایشگاهی با اشاره به اینکه برای اندازه‌گیری میزان قندخون چهار ساعت ناشتا بودن کافی است، گفت: در صورتی که اندازه‌گیری تری‌گلیسرید...

جدیدترین ها