خانه برچسب ها انسداد رگ‌های خونی

برچسب: انسداد رگ‌های خونی

بیماری در نمی زند

سکته مغزی بدون درد می‌آید.این بیماری پیش از آنکه در بزند، وارد رگ‌های خونی مغز می‌شود و در مدت چند ثانیه سلول‌های مغز...

جدیدترین ها