خانه برچسب ها انفجار در شهران

برچسب: انفجار در شهران

علت اصلی وقوع حادثه شهران مشخص شد

رئیس اداره گاز استان تهران علت حادثه انفجار در شهران را نشست زمین و تحت فشار قرار گرفتن لوله‌های گاز و آزاد شدن ناگهانی...

جدیدترین ها