خانه برچسب ها انقباض دهانه رحم

برچسب: انقباض دهانه رحم

هنگام شروع درد زایمان، این اقدامات را انجام دهید

زایمان كار راحتی نیست و مسلما درد هم دارد، اما لازم نیست از این درد بترسید. بسیاری از خانمها آن قدر از درد زایمان...

جدیدترین ها