خانه برچسب ها تلويزيون

برچسب: تلويزيون

تلویزیون – تعبیر خواب

دیدن تلویزیون در خواب جهانگردی و سیر و سیاحت و مسافرت است. چنانچه در خواب ببینید به تماشای تلویزیون نشسته اید ـ در صورتی...

جدیدترین ها