خانه برچسب ها تمشک در خواب

برچسب: تمشک در خواب

تمشک – تعبیر خواب

تمشک در خواب غم است به خصوص اگر به دهان ترش مزه بیاید و سرخ رنگ باشد. اگر سیاه باشد بهتر از این است...

جدیدترین ها