خانه برچسب ها تندنفسی

برچسب: تندنفسی

بیماری سیلیکوزیس چیست؟

سیلیکوزیس با تنفس ذرات گرد و غبارو سنگ ایجاد می‌شود. در حیوانات و انسان این حالت دیده می‌شود بویژه افرادی که در معادن آهن،...

جدیدترین ها