خانه برچسب ها توان بدن

برچسب: توان بدن

شب برای خواب و روز برای فعاليت قرار داده شده

« و اوست که شب را برای خواب و خواب را برای نيرو گرفتن و روز را برای فعاليت قرار داد». نکات آيه:1ـــ شب برای...

جدیدترین ها