خانه برچسب ها تولید قارچ خوراکی

برچسب: تولید قارچ خوراکی

تهران، تولید کننده نیمی از قارچ کشور

محمد حسن افشار رئیس هیئت مدیره تعاونی تولیدکنندگان قارچ خوراکی گفت: تولید قارچ در کشور روند صعودی دارد و بر اساس آمار در سال...

جدیدترین ها