خانه برچسب ها تولید موز قرمز

برچسب: تولید موز قرمز

وارد شدن موز قرمز به بازار!

این موز مخلوطی از موز با انواع توت است که کشاورزان با مهارت و هنرمندی آنها را پیوند زده اند و توانسته اند مزه...

جدیدترین ها