خانه برچسب ها توپ کاموایی

برچسب: توپ کاموایی

روش بافت منگوله

برای بافت منگوله کلاه باید به روش زیر عمل کنید . دو دایره هم اندازه روی مقوا بکشید و وسط آن را سوراخ کنید.کاموا را...

جدیدترین ها