خانه برچسب ها خواص و فضیلت دعای ناد علی

برچسب: خواص و فضیلت دعای ناد علی

آیا دعای نادعلی سند معتبری دارد؟ + متن دعا و ترجمه

منظور از دعای ناد علی، شعر "ناد علیا مظهر العجائب* تجده عونا لک فی النّوائب * کلّ غمٍّ و هَمٍّ سَینجَلی *بِوَلایَتِکَ یا علیّ...

جدیدترین ها