خانه برچسب ها خواندن دعا در ماه شعبان

برچسب: خواندن دعا در ماه شعبان

اهمیت خواندن مناجات شعبانیه از دیدگاه امام خمینی(ره)

امام خمینی (ره)، که خود نمونه یک عارف کامل بودند، و سبک‌بار نفس خود را از مهلکه دنیا بیرون کشیده بودند، در فرازهای مختلف،...

جدیدترین ها