خانه برچسب ها خودسوزی یک مرد اصفهانی برای دریافت موجودی حساب!

برچسب: خودسوزی یک مرد اصفهانی برای دریافت موجودی حساب!

خودسوزی یک مرد اصفهانی برای دریافت موجودی حساب!

مرد 53 ساله ای در مقابل یکی از موسسات مالی و اعتباری اصفهان خودسوزی کرد.این مرد با مراجعه به یکی از شعب موسسه مالی...

جدیدترین ها