خانه برچسب ها خوردن زهر در خواب

برچسب: خوردن زهر در خواب

زهر – تعبیر خواب

معبران معتقدند که زهر مال حرام است ولي بهترين توجيه را از امام صادق عليه السلام روايت مي کنند که زهر در خواب _...

جدیدترین ها