خانه برچسب ها خوردن گوشت در خواب

برچسب: خوردن گوشت در خواب

گوشت (خوردن گوشت) – تعبیر خواب

دیدن و خوردن گوشت حیوانات حلال خوب است و دیدن و خوردن گوشت حیوانات مکروه و حرام بد. البته میزان خوبی و بدی و...

جدیدترین ها