خانه برچسب ها خوشحالیم در مذاکرات ایران با 1+5 پیشرفت حاصل شد/مساله تحریم ها باید حل شود

برچسب: خوشحالیم در مذاکرات ایران با 1+5 پیشرفت حاصل شد/مساله تحریم ها باید حل شود

خوشحالیم در مذاکرات ایران با 1+5 پیشرفت حاصل شد/مساله تحریم ها...

وزیر امور خارجه استرالیا با بیان این که خوشحالیم از این که در مذاکرات ایران با 1+5 پیشرفت حاصل شد، گفت: باید مساله تحریم...

جدیدترین ها