خانه برچسب ها خوشه در خواب

برچسب: خوشه در خواب

خوشه – تعبیر خواب

خوشه در خواب دیدن مبارک است. مبارک و میمون است چه خوشه یا سنبله گندم باشد چه خوشه انگور و چه باره خرما. دیدن...

جدیدترین ها