خانه برچسب ها خون در خواب

برچسب: خون در خواب

خون – تعبیر خواب

رنگ های هستند که در خواب دیده نمی شوند از جمله سرخی دست به خصوص سرخی خون. بسیار اتفاق افتاده که در خواب های...

جدیدترین ها