خانه برچسب ها خیمه در خواب

برچسب: خیمه در خواب

خیمه – تعبیر خواب

اگر در خواب دیدید که خیمه ای زده اید پناهگاه و منبع امیدی می یابید که می توانید خود را در پناه آن محفوظ...

جدیدترین ها